150 I 2023. ÎNĂLȚAREA DOMNULUI ISUS LA CER 7. IZBÂNDĂ DEPLINĂ NU ÎNCERCARE NEREUȘITĂ [Faptele Apostolilor 19.13–20 I Marcu 16.15–18, 20]

150 I 2023. ÎNĂLȚAREA DOMNULUI ISUS LA CER 7. IZBÂNDĂ DEPLINĂ NU ÎNCERCARE NEREUȘITĂ !

I Podcast I Pasaje Biblice : Faptele Apostolilor 19 : 13 – 20 I Marcu 16 : 15 – 18, 20 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 30 Mai 2023 I

În contextul studiului despre experimentele care fac parte din cea de-a treia categorie a evenimentelor vieții, astăzi, cu ajutorul Lui Dumnezeu vom menționa clar faptul că tentativa este o încercare nereușită dar un creștin nu face teste ci acționează bazându-se pe Cuvântul Lui Dumnezeu și va avea parte de reușită, de izbânda deplină.

Pentru a argumente adevărul care tocmai a fost menționat vom aminti o singură întâmplare din care putem observa clar ce mare este diferența dintre tentativă și izbândă, adică cât de mult diferă încercarea nereușită de viața trăită având o izbândă deplină !

Tentativa este definită ca fiind o :

Acțiune întreprinsă în scopul de a realiza ceva, fără siguranța izbânzii”.

Dar izbânda este definită ca fiind o :

Victorie, biruință (în luptă). ♦ Reușită, succes (într-o acțiune)”. Ambele definiții au fost preluate din DEX, 2009.

În Faptele Apostolilor 19 : 13 – 20 scrie că :

Nişte exorcişti iudei care umblau din loc în loc au încercat să cheme Numele Domnului Isus peste cei ce aveau duhuri rele, zicând : „Vă jur pe Isus, pe care-L propovăduieşte Pavel, să ieşiţi afară !”

Cei ce făceau lucrul acesta erau şapte feciori ai lui Sceva, un preot iudeu din cei mai de seamă. Duhul cel rău le-a răspuns : „Pe Isus Îl cunosc, şi pe Pavel îl ştiu ; dar voi cine sunteţi ?”

Şi omul în care era duhul cel rău a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi şi i-a schingiuit în aşa fel, că au fugit goi şi răniţi din casa aceea.

Lucrul acesta a fost cunoscut de toţi iudeii, de toţi grecii care locuiau în Efes, şi i-a apucat frica pe toţi : şi Numele Domnului Isus era proslăvit.

Mulţi din cei ce crezuseră, veneau să mărturisească şi să spună ce făcuseră. Şi unii din cei ce făcuseră vrăjitorii şi-au adus cărţile şi le-au ars înaintea tuturor : preţul lor s-a socotit la cincizeci de mii de arginţi. Cu atâta putere se răspândea şi se întărea Cuvântul Domnului”.


Din exemplul care tocmai a fost amintit înțelegem clar că este o mare distanță între izbânda deplină și încercarea nereușită de-a avea o realizare pe plan spiritual.

În Marcu 16 : 15 – 18, 20 sunt notate certitudinile vieții de credință nu încercările făcute pentru a avea anumite lucruri.

Certitudinile sunt acestea :

Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit … Iată semnele care vor însoţi pe cei ce vor crede : în Numele Meu vor scoate draci ; vor vorbi în limbi noi … îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi bolnavii se vor însănătoşi …

Domnul lucra împreună cu ei şi întărea Cuvântul prin semnele care-l însoţeau …”.

Creștinul nu are realizări datorită lui însuși ci deoarece acționând în teritoriul voiei Lui Dumnezeu, Domnul Isus este Cel care prin Duhul Sfânt va certifica veridicitatea Cuvântului rostit prin semnele care vor însoți predicarea Evangheliei !


Dar oare în viața mea am parte de certitudini sau există doar anumite experimente ? Doamne Isuse, dă-mi Harul de-a avea parte de-o viață plină de certitudini și de izbânzi ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :