149 I 2023. ÎNĂLȚAREA DOMNULUI ISUS LA CER 6. EXPERIMENTELE [Marcu 16.17–18 I Levitic 10.1–3]

149 I 2023. ÎNĂLȚAREA DOMNULUI ISUS LA CER 6. EXPERIMENTELE

I Podcast I Pasaje Biblice : Marcu 16 : 17 – 18 I Levitic 10 : 1 – 3 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 29 Mai 2023 I

Acest studiu are ca scop să ne ajute să înţelegem clar faptul că nu se fac experimente nici cu otrava, nici cu şerpii, nici cu aruncatul în gol, nici cu focul străin etc.

Și de fapt un credincios adevărat nu „se va juca” cu niciun pericol de moarte și nici nu își va permite să treacă peste ce este scris clar în Cuvântul Lui Dumnezeu.

În Marcu 16 : 17 – 18 sunt notate cuvintele Domnului Isus care a spus :

Iată semnele care vor însoţi pe cei ce vor crede : în Numele Meu vor scoate draci ; vor vorbi în limbi noi ; vor lua în mână şerpi ; dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma ; îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi bolnavii se vor însănătoşi.”

De intervențiile supranaturale ale Lui Dumnezeu are parte cel care trece printr-o problemă pe care nu el și-a atras-o din vina lui.

Cel care face un experiment crezând că Dumnezeu va face o minune pentru el greșește grav, de aceea în scopul prevenirii problemelor vom nota faptul că o a treia categorie de evenimente din viaţa unui om o constituie :

III. Experimentele

Iar astăzi vom aminti un singur experiment care s-a soldat cu un eșec total și anume :

Focul străin


În Levitic 10 : 1 – 3 scrie că :

Fiii lui Aaron, Nadab şi Abihu, şi-au luat fiecare cădelniţa, au pus foc în ea şi au pus tămâie pe foc; şi au adus astfel înaintea Domnului foc străin, lucru pe care El nu li-l poruncise.

Atunci a ieşit un foc dinaintea Domnului, i-a mistuit şi au murit înaintea Domnului. Moise a zis lui Aaron : „Aceasta este ce a spus Domnul, când a zis : „Voi fi sfinţit de cei ce se apropie de Mine şi voi fi proslăvit în faţa întregului popor.” Aaron a tăcut”.

De fapt Nadab și Abihu au făcut exact invers. Și-au arătat lipsa de venerație și de respect față de Dumnezeu prin fapta lor asupra căreia este clar că s-au înțeles dinainte.


De fapt care este problema celor care fac experimente ? Probabil că punctul comun este faptul că își permit să facă experimente exact oamenii care chiar sunt mai aproape de Dumnezeu decât mulți alții.


În loc de concluzie vom spune doar atât … Dacă vrei să fii păzit de Dumnezeu, ascultă de Dumnezeu. Nu-L asculţi … eşti pe cont propriu, iar tot ce va urma va fi numai din cauza ta, când tu încerci să bravezi … fiind sigur că numai ţie nu ţi se va întâmpla nimic !


Doamne Isuse, dă-mi harul de-a fi foarte atent la modul în care-mi trăiesc viața și ÎȚI mulțumesc că TU mă păzești și mă binecuvântezi prin Duhul Tău Cel Bun și Sfânt ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :