151 I 2023. DUHUL SFÂNT NE FACE CONȘTIENȚI DE STAREA NOASTRĂ SPIRITUALĂ [1 Ioan 5.7 I Ioan 16.8 I Faptele Apostolilor 2.37–41]

151 I 2023. DUHUL SFÂNT NE FACE CONȘTIENȚI DE STAREA NOASTRĂ SPIRITUALĂ

I Podcast I Pasaje Biblice : I Ioan 5 : 7 I Ioan 16 : 8 I Faptele Apostolilor 2 : 37 – 41 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 31 Mai 2023 I

A convinge înseamnă : „A face pe cineva să adopte o părere pe bază de dovezi și argumente, a-l face să recunoască ceva ca adevărat. ♦ A-și da seama, a recunoaște că ceva este într-un anumit fel, a se încredința de ceva”.
Continue reading „151 I 2023. DUHUL SFÂNT NE FACE CONȘTIENȚI DE STAREA NOASTRĂ SPIRITUALĂ [1 Ioan 5.7 I Ioan 16.8 I Faptele Apostolilor 2.37–41]”

Cincizecimea sau Trei reacţii faţă de Persoana şi lucrarea Duhului Sfânt, IV. Concluzii [Fapte 2.1-13]

Concluzii

În Faptele Apostolilor 2 : 32 – 33, sunt notate cuvintele apostolului Petru care a spus : „Dumnezeu a înviat pe acest Isus, şi noi toţi suntem martori ai Lui. Şi acum, odată ce

  1. S-a înălţat prin dreapta lui Dumnezeu şi
  2. a primit de la Tatăl făgăduinţa Duhului Sfânt,
  3. a turnat ce
    • vedeţi şi
    • auziţi”.

Continue reading „Cincizecimea sau Trei reacţii faţă de Persoana şi lucrarea Duhului Sfânt, IV. Concluzii [Fapte 2.1-13]”

Cincizecimea sau Trei reacţii faţă de Persoana şi lucrarea Duhului Sfânt, III. Batjocoritorii [Fapte 2.1-13]

III. Batjocoritorii (v. 13)

Dar alţii îşi băteau joc şi ziceau : „Sunt plini de must !” …”. (Faptele Apostolilor 2 : 13)

Trei observaţii

1. Dispreţuitorii (sunt oamenii care scad în mintea lor valoarea oricărui lucru … dar el rămâne de preţ) Continue reading „Cincizecimea sau Trei reacţii faţă de Persoana şi lucrarea Duhului Sfânt, III. Batjocoritorii [Fapte 2.1-13]”

Cincizecimea sau Trei reacţii faţă de Persoana şi lucrarea Duhului Sfânt, II. Apostolii şi spectatorii [Fapte 2.1-13]

I. Apostolii (v. 1 – 4)

„În ziua Cincizecimii erau toţi împreună în acelaşi loc”. (Fapte 2 : 1)

În Ziua Cincizecimii, atunci când s-a coborât Duhul Sfânt, deşi erau mulţi care erau prezenţi fizic acolo nu toţi au reacţionat la fel.

Şi azi este la fel ca atunci. Alegerile personale definesc reacţiile prin care ne manifestăm în exterior ceea ce se află în noi, (în lumea noastră interioară), iar ele ne aduc fie mai aproape de Dumnezeu, Isus, Duhul Sfânt (aşa erau ucenicii Domnului Isus), iar în final ne duc în cer … fie decidem să ne batem joc şi să luăm în deşert valorile sfinte. Continue reading „Cincizecimea sau Trei reacţii faţă de Persoana şi lucrarea Duhului Sfânt, II. Apostolii şi spectatorii [Fapte 2.1-13]”

Importanţa menţinerii plinătăţii Duhului Sfânt indiferent de circumstanţele vieţii [Faptele Apostolilor 2.37-47]

Întotdeauna apa (puterea) Duhului Sfânt stinge focul gheenei

După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli : „Fraţilor, ce să facem ?”

„Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre ; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.

Continue reading „Importanţa menţinerii plinătăţii Duhului Sfânt indiferent de circumstanţele vieţii [Faptele Apostolilor 2.37-47]”

Darius Zaharia (Orşova) I FELUL ÎN CARE DUHUL SFÂNT TREBUIE SĂ LUCREZE ÎN VIEŢILE NOASTRE [Cincizecimea, Fapte 2.1-3, Cezareea, 16 iunie 2019]

[videopress HJEINU9a]

În Ziua Cincizecimii I Rusaliile I Pogorârea Duhului Sfânt I Faptele Apostolilor 2.1-21

Cincizecimea I Rusaliile

În Ziua Cincizecimii în aceeaşi adunare erau prezenţi :

  1. oameni duhovniceşti (caracteristica lor de bază era / este ascultarea de Dumnezeu),
  2. oameni cucernici (caracterizaţi de ascultarea cu atenţie) dar şi
  3. batjocoritori (privitorii, cei care îi iau în râs şi pe cei credincioşi dar şi Cuvântul, de aceea apostolul Petru trebuie să le atragă atenţia asupra faptului că ceea ce se petrecea acolo era scris de multă vreme prin proorocul Ioel).

Continue reading „În Ziua Cincizecimii I Rusaliile I Pogorârea Duhului Sfânt I Faptele Apostolilor 2.1-21”

Foaia Creştinului Nr. 170 / 4 Iunie 2017

Foaia Creştinului, Nr. 170, D. 4 Iunie 2017

Duhul Sfânt [Faptele Apostolilor 2.1-21 I Cincizecimea I Rusaliile]

Fapte 1.8, Veţi primi o putere, Cincizecime, Rusalii, Fapte 2
Duhul Sfânt [Faptele Apostolilor 2.1-21 I Cincizecimea I Rusaliile]

Duhul Sfânt sau Puterea pe care o dă Dumnezeu ! [Cincizecimea / Rusaliile / Pogorârea Duhului Sfânt]

În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa unde şedeau ei.

Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei.

Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Continue reading „Duhul Sfânt [Faptele Apostolilor 2.1-21 I Cincizecimea I Rusaliile]”

Duhul Sfânt azi, Faptele Apostolilor 2.1-11 [Cincizecimea / Rusaliile]

Duhul Sfânt, Faptele Apostolilor 2Cincizecimea / Rusaliile

Promisiunea Domnului Isus a fost aceasta : „EU voi ruga pe Tatăl şi EL vă va da un alt Mângâietor, care să fie cu voi pentru totdeauna, Duhul Adevărului … rămâne cu voi şi va fi în voi” (Ioan 14 : 16 – 17).

Acest adevăr este în vigoare şi astăzi, fiindcă CEL care l-a spus, nu l-a abrogat ! Continue reading „Duhul Sfânt azi, Faptele Apostolilor 2.1-11 [Cincizecimea / Rusaliile]”