Duhul Sfânt azi, Faptele Apostolilor 2.1-11 [Cincizecimea / Rusaliile]

Duhul Sfânt, Faptele Apostolilor 2Cincizecimea / Rusaliile

Promisiunea Domnului Isus a fost aceasta : „EU voi ruga pe Tatăl şi EL vă va da un alt Mângâietor, care să fie cu voi pentru totdeauna, Duhul Adevărului … rămâne cu voi şi va fi în voi” (Ioan 14 : 16 – 17).

Acest adevăr este în vigoare şi astăzi, fiindcă CEL care l-a spus, nu l-a abrogat !

Ioan nota cuvintele Domnului Isus :

Totuşi vă spun adevărul : vă este de folos să Mă duc ; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi ; dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite”. (Ioan 16 : 7 )

Cum vine Duhul Sfânt în viaţa unui om ? Prin turnare. Adică de sus ! Un alt aspect care se deduce este ideea de vas care este umplut cu ceva ! Omul devine un fel de purtător de Duh Sfânt !

Apostolul Petru spunea despre Domnul Isus :

Şi acum, odată ce S-a înălţat prin dreapta lui Dumnezeu şi a primit de la Tatăl făgăduinţa Duhului Sfânt, a turnat ce vedeţi şi auziţi”. (Faptele Apostolilor 2 : 33)

Luca descrie ce auzeau ascultătorii privitori, (Fapte 2 : 1 – 11), dar scrie foarte puţin despre ceea ce vedeau ei în acele momente, privind grupul de credincioşi aflat la rugăciune. Cei care au participat la stăruinţe, înţeleg foarte bine la ce se referea Luca !


De ce este important Duhul Sfânt ? Există două aspecte ale lucrării Lui, pentru :

  • necredincioşi. În Ioan 16 : 8 scrie : „Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata”.

  • credincioşi. Tot Ioan, în captolul 16 : 13 redă cuvintele Domnului Isus : „Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul ; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare”.

Dar în viaţă, nu ştiu cât de mult contează cunoaşterea teoretică. Şi Zacheu cunoştea din Lege ceea ce ar fi trebuit să facă. În Exod 22 : 4, scria de multă vreme, despre despăgubirile care trebuiau să fie acordate în caz de furt : cinci boi, în locul unui bou furat, şi patru oi, în schimbul unei oi furate.

Dar, practic el a fost hotărât să aplice Cuvântul, doar după ce s-a întâlnit cu Domnul Isus, de fapt după ce Domnul Isus I s-a oprit în cale ! Atunci în viaţa lui a apărut dărnicia, (preocuparea pentru săraci), dar şi dorinţa de reabilitare spirituală, de aceea el a promis că va da înapoi împătrit, celui pe care l-a nedreptăţit.

Când am deschis Biblia pentru a scrie citatul din Ioan 16, s-a deschis la Faptele Apostolilor 8 : 17 şi am citit fără să vreau (cum se spune) :

Atunci Petru şi Ioan au pus mâinile peste ei şi aceia au primit DUH SFÂNT”.


Cum a fost atunci, este şi azi. Trăiau pe acelaşi pământ oameni care :

  • ştiau despre Duhul Sfânt, fiind şi botezaţi în Duhul Sfânt. În categoria aceasta au fost la început apostolii şi nu numai ;

  • nici măcar nu auziseră despre Duhul Sfânt. În Fapte 19 : 2, apostolul Pavel îi întreabă pe ucenicii din Efes : „Aţi primit voi Duhul Sfânt când aţi crezut ?” Ei i-au răspuns : „Nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt.” De ce i-a întrebat, era chiar aşa de important ? Este evident că a fost, este şi va fi în continuare foarte important Duhul Sfânt.

  • ştiau despre El, dar nu erau încă botezaţi în Duhul Sfânt, deoarece deşi auziseră ceva, în zona lor încă nu era. Luca scrie că Duhul :

„ … nu SE coborâse încă peste nici unul dintre ei, ci fuseseră numai botezaţi în Numele Domnului Isus” (Fapte 8 : 16).

Şi astăzi cei care ÎL caută, ÎL găsesc, fiindcă este o căutare reciprocă. Zacheu dorea să-L vadă pe Domnul Isus, iar Isus spunea după conversaţia cu Zacheu că :

Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut” (Luca 19 : 10) !

Adevărul este că Iniţiatorul reabilitării relaţiei cu Dumnezeu este Domnul Isus. În Evrei 12 : 2 scrie :

Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu”.

Domnul Isus le spunea ucenicilor : „Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer !” (Luca 11 : 13)

Înţelegem din aceste cuvinte că Dumnezeu cunoaşte dorinţa căutătorului după Duhul Sfânt, la fel cum părinţii ştiu foarte bine ce îşi doresc copiii lor ! Promisiunea a rămas valabilă : „ … va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer !” Avem nevoie de Duhul Sfânt şi pentru că :

„ … Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră : căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite. Şi Cel ce cercetează inimile ştie care este năzuinţa Duhului ; pentru că El mijloceşte pentru sfinţi după voia lui Dumnezeu”. (Romani 8 : 26 – 27)

În final o avertizare. În urmă cu câţiva ani, o persoană pe care o cunosc, a primit un cuvânt de la Domnul :

Cele mai multe probleme, lucrătorii le au din cauza neîmpărţirii drepte a Cuvântului Lui Dumnezeu !

Poate cea mai sensibilă împărţire a Cuvântului (hermeneutică / explicare / interpretare) se face în privinţa lucrării Duhului Sfânt !