Cum să scapi de probleme ? (III), Evanghelia după Matei 17:24-27

Ce să faci pentru a scăpa de probleme, IIIOare ce-aş fi gândit sau cum mi-aş fi frământat mintea dacă ar fi trebuit ca în aceeaşi zi să plătesc, având însă un portofel gol ?

Cumva în situaţia aceasta, L-a pus Petru pe Domnul Isus ! Dar oare o astfel de situaţie este chiar aşa de rară ? Nu !

Ce să fac atunci când am probleme, dar nu am rezolvarea ?

Într-o asemenea situaţie, sunt exact ca Petru ! Problema deja şi-o făcuse când s-a întâlnit cu Isus …


Pentru a avea o rezolvare,

 1. în primul rând trebuie să merg în Casa în care este Isus !

În Matei 17 : 24 – 25 scrie că atunci : „Când au ajuns în Capernaum, cei ce strângeau darea pentru Templua au venit la Petru şi i-au zis : „Învăţătorul vostru nu plăteşte darea ?” „Ba da”, a zis Petru. Şi, când a intrat în casă, Isus i-a luat înainte şi i-a zis : „Ce crezi, Simone ? Împăraţii pământului de la cine iau dări sau biruri ? De la fiii lor sau de la străini ?” Petru deja se afla într-o situaţie complicată, din cauză că s-a pripit să promită ceva. Dar a intrat în Casa în care se afla Isus şi unde Isus i-a vorbit.

Unde se află această Casă ? Şi ce poate reprezenta această Casă ? Apostolul Pavel îi scria lui Timotei : „ … dacă voi zăbovi, să ştii cum trebuie să te porţi în Casa lui Dumnezeu, care este

 1. Biserica Dumnezeului celui Viu,

 2. Stâlpul şi

 3. Temelia adevărului”. (I Timotei 3 : 15) Biserica este Casa în care Domnul Isus ne poate vorbi într-un foarte clar, dându-ne răspunsul la problemele pe care le avem !

Domnul Isus ne-a promis şi nouă :

Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin.” (Matei 28 : 20). Isus a avut iniţiativa rezolvării problemei, nu a trebuit Petru să Îi spună necazul în care a intrat. Petru a trebuit numai să asculte şi să facă ce i s-a cerut. Şi pe noi ne învaţă ungerea Duhului Sfânt :

Dar voi aţi primit ungerea din partea Celui Sfânt şi ştiţi orice lucru … Cât despre voi, ungerea pe care aţi primit-o de la El rămâne în voi şi n-aveţi trebuinţă să vă înveţe cineva ; ci, după cum ungerea Lui vă învaţă despre toate lucrurile şi este adevărată, şi nu este o minciună, rămâneţi în El, după cum v-a învăţat ea.” (I Ioan 2 : 20, 27).

Domnul ne învaţă ce avem de făcut, pas cu pas. Ascultându-L pe Dumnezeu, situaţia cea mai imposibilă se rezolvă ! Şi câte imposibilităţi sunt în viaţă ? O mulţime !


Ei aveau de plătit o singură taxă … noi avem o mulţime de servicii de plătit. Şi la noi vin facturile necesare şi trebuie să ştim că portofelul este la Dumnezeu ! EL este Stăpânul meu, al mării, al peştilor … al tuturor ! Ascultându-L pe Dumnezeu, într-un anumit sens, viaţa va fi uşoară … dacă mă supun Lui !

Mama Lui a zis slugilor : „Să faceţi orice vă va zice”. (Ioan 2 : 5). Orice, oricât de absurd ni s-ar părea … pentru că metodele Lui de rezolvare a problemelor nu sunt S.T.A.S.:

 • Din nimic … aduce banul !

 • Din puţin … face mult ! Un exemplu a fost dat prin înmulţirea pâinilor, a peştilor …

 • Nu are la dispoziţie o corabie … merge direct pe apă !

 • Nu este vin, (dar nevoia de vin există), transformă apa în vin ! Pentru alţii, nu şi pentru EL, (ispita a venit prin : „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca pietrele acestea să se facă pâini.” Matei 4 : 3, dar Isus nu Şi-a căutat folosul Lui ) !

 • Unde ochii nu văd … Isus aduce vederea !

 • Unde picioarele nu pot fi de folos, tot Isus aduce umblarea !

 • Isus poate face orice minune … oricând ! Din nimic a făcut totul … există şi astăzi mulţi oameni care nu au nimic, exact ceea ce-I trebuie Lui Isus !

Cu cât omul este mai dependent de Isus, cu atât este mai bine, fiindcă-I va fi mai supus, iar Isus îi este mai aproape ! Cu cât omul are mai multe, tinde să fie mai independent … să ia decizii fără EL, (hotărâri care nu vin din Duhul Lui), pe care nu le regretă şi nici nu se pocăieşte, deşi de venit … vine la Biserică, la Casa Lui !

Participarea la slujbe a acestui fel de om însă nu este pentru a-I cere ajutorul, ci pentru a Îi da raportul … câte-a mai făcut el pentru Isus în ultima perioadă !


Totul pare a fi foarte în regulă în viaţa noastră, de aceea şi avem probleme, pentru că :

 • Umblăm fără Isus … şi mergem pe unde nu este Isus !

 • Vorbim fără ca El să ne fi spus voia Lui, (ce credem noi, că ar spune EL) !

 • Hotărâm în locul Lui ! Şi noi suntem ca Petru, de aceea şi avem problemele lui. Întrebarea este : Îmi revin ca Petru, mă întorc la Isus ? De la Isus începe ieşirea la loc larg, precum şi scăparea de necazuri !?