171 I 2023. DUHUL SFÂNT SAU VIAȚĂ DIN DUMNEZEU NU DOAR CAPACITATE UMANĂ [Ioan 7.37–39 I 1 Ioan 2.27 I Ioan 4.14]

171 I 2023. DUHUL SFÂNT SAU VIAȚĂ DIN DUMNEZEU NU DOAR CAPACITATE UMANĂ

I Podcast I Pasaje Biblice : Ioan 7 : 37 – 39 I I Ioan 2 : 27 I Ioan 4 : 14 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 20 Iunie 2023 I

Viața din Dumnezeu este asemenea apei care întreține viața fizică. La fel Apa venită din Cer și anume Duhul Sfânt ne întreține viața din Dumnezeu primită odată cu nașterea din nou.

Omul nou (sau ființa spirituală) are nevoie de mâncare (de Cuvântul Lui Dumnezeu și de trăirea în voia Lui Dumnezeu) dar are nevoie și de apă, adică de Duhul Sfânt.

De mâncat putem mânca pe săturate din Cuvântul Lui Dumnezeu, dar oare ne hidratăm suficient de mult prin Duhul Sfânt ? Continue reading „171 I 2023. DUHUL SFÂNT SAU VIAȚĂ DIN DUMNEZEU NU DOAR CAPACITATE UMANĂ [Ioan 7.37–39 I 1 Ioan 2.27 I Ioan 4.14]”

77 I 2023. NORII FĂRĂ APĂ SAU OAMENII CARE NE DEZAMĂGESC [Iuda 1.12 I Deuteronom 11.10–15 I Ioan 7.37-39]

77 I 2023. NORII FĂRĂ APĂ SAU OAMENII CARE NE DEZAMĂGESC

I Podcast I Pasaje Biblice : Iuda 1 : 12 I Deuteronom 11 : 10 – 15 I Ioan 7 : 37 – 39 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 18 Martie 2023 I

Prin expresia „nori fără apă” (Iuda 1 : 12), apostolul Iuda le-a explicat creștinilor foarte clar care este esența așa zișilor creștini care au doar aparența dar nu au substanța, nu au conținutul mult așteptat. Erau forme fără fond. Continue reading „77 I 2023. NORII FĂRĂ APĂ SAU OAMENII CARE NE DEZAMĂGESC [Iuda 1.12 I Deuteronom 11.10–15 I Ioan 7.37-39]”

Importanţa menţinerii plinătăţii Duhului Sfânt indiferent de circumstanţele vieţii [Faptele Apostolilor 2.37-47]

Întotdeauna apa (puterea) Duhului Sfânt stinge focul gheenei

După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli : „Fraţilor, ce să facem ?”

„Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre ; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.

Continue reading „Importanţa menţinerii plinătăţii Duhului Sfânt indiferent de circumstanţele vieţii [Faptele Apostolilor 2.37-47]”

Duhul Sfânt : Apă vie, izvor şi râuri de apă vie [Ioan 4.10-26, Ioan 4.10, 14, Ioan 7.37-39]

Drept răspuns, Isus i-a zis : „Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu şi Cine este Cel ce-ţi zice : „Dă-Mi să beau !”, tu singură ai fi cerut să bei, şi El ţi-ar fi dat apă vie.” „Doamne”, I-a zis femeia, „n-ai cu ce să scoţi apă, şi fântâna este adâncă ; de unde ai putea să ai, dar, această apă vie ? Eşti Tu oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta şi a băut din ea el însuşi şi feciorii lui şi vitele lui ?”

Isus i-a răspuns : „Oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăşi sete. Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete ; ba încă, apa pe care i-o voi da Eu se va preface în el într-un izvor de apă care va ţâşni în viaţa veşnică.” Continue reading „Duhul Sfânt : Apă vie, izvor şi râuri de apă vie [Ioan 4.10-26, Ioan 4.10, 14, Ioan 7.37-39]”