141. EDUCAREA. CONSIDERAŢII GENERALE [Proverbe 6.20-23]

141. EDUCAREA. CONSIDERAŢII GENERALE

I Podcast I Pasaj Biblic : Proverbe 6 : 20 – 23 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 21 Mai 2022 I

Fiule, păzeşte sfaturile tatălui tău şi nu lepăda învăţătura mamei tale : leagă-le necurmat la inimă, atârnă-le de gât. Ele te vor însoţi în mersul tău, te vor păzi în pat şi îţi vor vorbi la deşteptare ! Căci sfatul este o candelă, învăţătura este o lumină, iar îndemnul şi mustrarea sunt calea vieţii”. (Proverbe 6 : 20 – 23) Continue reading „141. EDUCAREA. CONSIDERAŢII GENERALE [Proverbe 6.20-23]”

Duhul Sfânt : Apă vie, izvor şi râuri de apă vie [Ioan 4.10-26, Ioan 4.10, 14, Ioan 7.37-39]

Drept răspuns, Isus i-a zis : „Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu şi Cine este Cel ce-ţi zice : „Dă-Mi să beau !”, tu singură ai fi cerut să bei, şi El ţi-ar fi dat apă vie.” „Doamne”, I-a zis femeia, „n-ai cu ce să scoţi apă, şi fântâna este adâncă ; de unde ai putea să ai, dar, această apă vie ? Eşti Tu oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta şi a băut din ea el însuşi şi feciorii lui şi vitele lui ?”

Isus i-a răspuns : „Oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăşi sete. Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete ; ba încă, apa pe care i-o voi da Eu se va preface în el într-un izvor de apă care va ţâşni în viaţa veşnică.” Continue reading „Duhul Sfânt : Apă vie, izvor şi râuri de apă vie [Ioan 4.10-26, Ioan 4.10, 14, Ioan 7.37-39]”