Importanţa menţinerii plinătăţii Duhului Sfânt indiferent de circumstanţele vieţii [Faptele Apostolilor 2.37-47]

Întotdeauna apa (puterea) Duhului Sfânt stinge focul gheenei

După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli : „Fraţilor, ce să facem ?”

„Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre ; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.

Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.” Şi, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna şi zicea : „Mântuiţi-vă din mijlocul acestui neam ticălos.”

Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi ; şi, în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete.

Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni.

Fiecare era plin de frică, şi prin apostoli se făceau multe minuni şi semne. Toţi cei ce credeau erau împreună la un loc şi aveau toate de obşte. Îşi vindeau ogoarele şi averile, şi banii îi împărţeau între toţi, după nevoile fiecăruia.

Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă şi luau hrana cu bucurie şi curăţie de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi”. (Fapte 2 : 37 – 47)


Introducere

Un proverb spune că :

Oricine a reuşit să te enerveze, a reuşit să te biruiască”.

Cum ar fi arătat mesajul apostolului Petru, dacă s-ar fi mâniat când i-a auzit pe cei care îşi băteau joc de ei, spunând că sunt plini de must (Fapte 2 : 13) ? Ce efect ar fi avut mesajul unui om întărâtat ?


Adevărul central

Duhul Sfânt ne dă scutul credinţei prin care (de care) nu pot să treacă acele cuvinte jignitoare care ne sunt adresate cu scopul de-a ne supăra, (aprinde de mânie, întrista etc.), iar în urma lor ÎL putem îndepărta pe Duhul Sfânt de noi.

Putem spune că Duhul Sfânt ne ajută la formarea unui nou tipar de viaţă care este suprafirească, apa Duhului Sfânt stingând focul iadului şi în loc de incendiu (de supărare ce se voia a fi produsă în sufletul ascultătorului prin batjocura trimisă ca o săgeată), urmarea unei astfel de ispitiri constă în transmiterea unei mari binecuvântări pentru cei care ascultă mesajul rostit.


Apa Duhului Sfânt, focul Gheenei şi formarea unui nou tipar de viaţă

I. Apa Duhului Sfânt

În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stat în picioare şi a strigat: „Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.”

Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit”. (Ioan 7 : 37 – 39)

Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului”. (Fapte 1 : 8)

Starea interioară a unui om firesc poate fi schimbată foarte uşor din bine în rău. Omul este comparat cu o cetate, care poate avea asedii în timpul cărora cei din afară vor să pătrundă în interior pentru a prelua controlul.

Duhul Sfânt ne schimbă gândirea, vorbirea, trăirea și ne dă putere (aprinde viața celui doritor de Dumnezeu … și stinge conflictele / focurile Gheenei (gunoaielor) aprinse de cel rău care are și el focul lui: mânia, batjocura etc.

În Efeseni 6 : 16 scrie :

Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău”.

Starea interioară a unui om duhovnicesc poate fi menţinută în bine şi poate fi schimbată foarte uşor din rău în bine prin apa / puterea Duhului Sfânt !


II. Focul Gheenei

În Fapte 2 : 13 – 14 scrie :

Dar alţii îşi băteau joc şi ziceau : „Sunt plini de must !” Atunci Petru s-a sculat în picioare [a decis să acţioneze imediat], cu cei unsprezece, a ridicat glasul şi le-a zis : … ”.

Iacov 3 : 6

Limba este şi ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul şi aprinde roata vieţii, când este aprinsă de focul gheenei”.

Cel rău este în spatele săgeţii, iar mânia (starea aceea care simt că mă aprinde) este direct din iad şi vine în urma cuvintelor spuse prin diferiţi oameni. Incendierea produsă de o astfel de săgeată în suflet, va izbucni în afară prin cuvinte şi fapte !


III. Formarea unui nou tipar de viață

Mașina o alimentezi şi apoi circuli cu ea în funcție de cantitatea de combustibil achiziţionată (de prețul plătit pentru achiziționarea / obținerea combustibilului). Aşa este și creștinul. Izolarea (primirea puterii) și ieşirea (umblarea în lume) conţine atâta victorie cât Duh a primit creştinul respectiv.

Pentru apostoli (ucenicii de mai înainte) noul tipar de viață s-a format începând cu perioada premergătoare Cincezimii şi s-a consolidat după Cincizecime, odată cu primirea Duhului Sfânt.


Poate fi rezumat astfel :

  1. în casă (Biserică / alimentarea cu putere de Sus prin intermediul rugăciunii în comun, a se vedea Faptele Apostolilor 1 : 12 – 14, 15 – 26, 2 : 1, 5 : 23 – 31),
  2. afară (mărturisirea Cuvântului / Faptele Apostolilor 2 : 14 – 36, 4 : 33) şi apoi ciclul s-a reluat … în casă, apoi iarăşi afară pentru mărturisirea Cuvântului.

Așa se poate înainta spiritual şi astăzi. O greşeală a noastră constă în faptul că neglijăm mântuirea de obşte (trăirea comunitară a Bisericii / a se vedea Iuda, v. 3) în favoarea unei vieţi în care credinţa se practică în mod individual (izolat de ceilalţi în cea mai mare parte a timpului) …

În Faptele Apostolilor 2 : 41 – 47 este notat efectul cuvintelor apostolului Petru, care a vorbit răspunzând unei batjocori (a se vedea Fapte 2 : 13) … apa Duhului nu numai că a stins focul celui rău ci a şi adus o recoltă bogată pentru Dumnezeu !

Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi ; şi, în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete.

Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni. Fiecare era plin de frică, şi prin apostoli se făceau multe minuni şi semne.

Toţi cei ce credeau erau împreună la un loc şi aveau toate de obşte. Îşi vindeau ogoarele şi averile, şi banii îi împărţeau între toţi, după nevoile fiecăruia.

Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă şi luau hrana cu bucurie şi curăţie de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi”. (Fapte 2 : 37 – 47)


Întotdeauna apa (puterea) Duhului Sfânt stinge focul gheenei … dacă în acel moment al ispitirii decid să ascult de Duhul Sfânt şi nu mă las stăpânit de aprinderea demonică care se află în spatele cuvintelor auzite.


[Sursa foto : https://unsplash.com/]