Întristarea Duhului Sfânt (cauze, consecinţe şi remedii) [Efeseni 4.30]

Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării”. (Efeseni 4 : 30)

New Living Translation : „Și nu aduceţi durere Duhului Sfânt al lui Dumnezeu prin felul în care trăiţi. Amintiți-vă, el v-a identificat ca [fiind] ai Săi, garantându-vă că veți fi salvați în ziua răscumpărării”.

Prin viaţa mea ÎL întristez pe Duhul Sfânt sau ÎL îmbucur ?

Introducere

Este un lucru dureros pentru Duhul Sfânt atunci când creştinul (care este comparat în Biblie cu o grădină) îşi pune la dispoziţie resursele fizice, psihice şi spirituale pentru a lucra gratis în favoarea diavolului …


Adevărul central

Bucuria face parte din Roada Duhului Sfânt (Galateni 5 : 22 „Roada Duhului … este : dragostea, bucuria, pacea …”), dar dacă eu ÎL întristez, voi avea tristeţe în loc de bucurie. Stările sufleteşti (vorbind la modul general) pot fi indicatoare ale relaţiei mele cu Duhul Sfânt.
Bucuria din suflet poate veni din bucuria pe care I-o aduc Duhului Sfânt, iar starea de durere interioară (de întristare) poate veni din întristarea pe care I-am adus-o atât Duhului Sfânt cât şi semenilor mei … poate ne-ar face bine să mai privim la copiii mici !

Privind în contextul acestui verset (v. 25 – 29) vom învăţa din ce cauză este întristat Duhul Sfânt, care sunt consecinţele întristării Lui (v. 31) iar în concluzie vom amintii remediile (Efeseni 4 : 32 – 6 : 24).


I. Şapte motive de întristare

De aceea, lăsaţi-vă de minciună : „Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul”, pentru că suntem mădulare unii altora.

„Mâniaţi-vă, şi nu păcătuiţi.” Să n-apună soarele peste mânia voastră şi să nu daţi prilej diavolului. Cine fura să nu mai fure ; ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit.

Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură ; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud”. (Efeseni 4 : 25 – 29)


Pe Duhul Sfânt ÎL întristez atunci când :

 1. mint,
 2. păstrez o tăcere vinovată (care constă în nerostirea adevărului pe care un om are nevoie să-l audă),
 3. mă mânii,
 4. irosesc timpul (amân cererea iertării de la cel căruia i-am greşit şi trăiesc apăsat, chinuit în interiorul meu),
 5. ofer prilej (îi acord diavolului un spaţiu din suprafaţa grădinii sufletului meu),
 6. fur,
 7. rostesc un cuvânt stricat.

II. Întristat

Să nu întristaţi [gr. lypeite de la lupeó : „a suferi, a se întrista”] pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin [gr. en „în, pe , printre”] care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării”. (Efeseni 4 : 30)

Păcătuirea nu are un efect negativ numai asupra omului împotriva căruia am greşit ci şi asupra Duhului Sfânt.


Lexicon Biblic

Gr. „lypéō (din lýpē, „durere profundă”) – a experimenta durere profundă, emoțională (tristețe), adică durere severă (durere). Lypéō este foarte intens și, prin urmare, este folosit chiar și pentru durerea nașterii (vezi Geneza 3 : 16, Septuaginta)”.

Gr. lupé : „durere a corpului sau a minții, durere, tristețe”. Se referă la : „suferință, supărare ; (figurativ) durere fizică sau emoțională ; greu, durere de inimă (durere) care dă jos o persoană”.


III. Consecinţele întristării Duhului Sfânt

Orice amărăciune, orice iuţeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru”. (Efeseni 4 : 31)


Acestea sunt şase consecinţe ale întristării Duhului Sfânt :

 1. amărăciunea,
 2. iuţeala,
 3. mânia,
 4. strigarea,
 5. clevetirea,
 6. răutatea.

Concluzie

Care sunt remediile ?

În Efeseni 4 : 32, apostolul Pavel a scris : „Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos”.

Acest verset pare a fi adresat celui care este victima comportamentului celui care l-a întristat pe Duhul Sfânt.
Să aleg şi eu să trăiesc cu :

 1. bunătate,
 2. milă,
 3. iertare necondiţionată.

Cumva putem spune că o astfel de viaţă ÎL bucură pe Duhul Sfânt iar acest model de comportament este detaliat în pasajul următor (a se vedea Efeseni 5 : 1 – 6 : 24).

Iar celui care L-a întristat pe Duhul Sfânt i se spune : „lăsaţi-vă [gr. arthētō „eliminaţi”] de … ”. (Efeseni 4 : 25) A elimina ceva înseamnă : „A îndepărta, a înlătura …”. (DEX, 1998)

Oare nu cumva am şi eu de îndepărtat din viaţa mea câteva buruieni pe care le-am întreţinut pe plantaţia sufletului meu ?