Întristarea Duhului Sfânt (cauze, consecinţe şi remedii) [Efeseni 4.30]

Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării”. (Efeseni 4 : 30)

New Living Translation : „Și nu aduceţi durere Duhului Sfânt al lui Dumnezeu prin felul în care trăiţi. Amintiți-vă, el v-a identificat ca [fiind] ai Săi, garantându-vă că veți fi salvați în ziua răscumpărării”.

Prin viaţa mea ÎL întristez pe Duhul Sfânt sau ÎL îmbucur ?

Continue reading „Întristarea Duhului Sfânt (cauze, consecinţe şi remedii) [Efeseni 4.30]”