171 I 2023. DUHUL SFÂNT SAU VIAȚĂ DIN DUMNEZEU NU DOAR CAPACITATE UMANĂ [Ioan 7.37–39 I 1 Ioan 2.27 I Ioan 4.14]

171 I 2023. DUHUL SFÂNT SAU VIAȚĂ DIN DUMNEZEU NU DOAR CAPACITATE UMANĂ

I Podcast I Pasaje Biblice : Ioan 7 : 37 – 39 I I Ioan 2 : 27 I Ioan 4 : 14 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 20 Iunie 2023 I

Viața din Dumnezeu este asemenea apei care întreține viața fizică. La fel Apa venită din Cer și anume Duhul Sfânt ne întreține viața din Dumnezeu primită odată cu nașterea din nou.

Omul nou (sau ființa spirituală) are nevoie de mâncare (de Cuvântul Lui Dumnezeu și de trăirea în voia Lui Dumnezeu) dar are nevoie și de apă, adică de Duhul Sfânt.

De mâncat putem mânca pe săturate din Cuvântul Lui Dumnezeu, dar oare ne hidratăm suficient de mult prin Duhul Sfânt ?


Mergând pe firul argumentării de până acum, astăzi cu ajutorul Lui Dumnezeu mai întâi vom reaminti de unde am pornit și încotro ne îndreptăm.

În Ioan 7 : 37 – 39 scrie că :

În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stat în picioare şi a strigat :

„Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.” Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El.

Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit”.

Despre cel ce crede în EL, Domnul Isus a spus că : „ … din inimă … vor curge râuri” (Ioan 7 : 38). Am observat foarte succint ce este inima, ce înseamnă râurile, adică belșugul de apă și mai ales de unde izvorăsc ele, din ce forme de relief și pe cine reprezintă acestea și ce înseamnă a curge.


Prin această exprimare (care este cumva cifrată) se transmit aceste adevăruri iar Domnul Isus ne-a spus :

1. despre locul din organism unde se localizează Duhul Sfânt (și anume în interiorul, în pântecele, în inima omului ca centru al ființei spirituale, nu ca organ al trupului),
2. despre Duhul Sfânt (care este simbolizat prin râurile de apă) și
3. despre curgerea Duhului Sfânt, despre răspândirea vieții din Dumnezeu prin intermediul creștinului botezat în Duhul Sfânt printre cunoscuții lui. Și sunt botezați de Domnul Isus cu Duhul Sfânt oameni din diferite categorii sociale care în Biblie sunt simbolizați prin diferite forme de relief, (munți, văi etc.) și practic prin Apa venită din Cer, prin Duhul Sfânt, tot pământul ajunge să aibă parte de Persoana și de lucrarea Duhului Sfânt ! Slavă Lui Dumnezeu !


Dar trebuie să mai accentuăm faptul că râurile ies din inima celui ce crede în Domnul Isus, nu din mintea lui.

Gândurile și cuvintele țin în special de intelect, dar Domnul Isus a spus clar că pentru cei din jur care beneficiază de lucrarea Duhului Sfânt, nevoia este de viață care iese din inimă, nu doar de cuvinte (fie ele scrise sau rostite).

Cuvântul este ca o mașină care transportă ceva. Dacă creștinul care rostește Cuvântul Lui Dumnezeu are în el ungerea Duhului Sfânt iar el (șoferul din exemplul nostru) se va deplasa exact acolo unde Duhul Sfânt îl va trimite, voia Lui Dumnezeu se va face.

Problema este când șoferul (adică creștinul) umblă mult din loc în loc cu mașina care nu transportă nimic, adică folosim doar cuvinte dar în noi nu este prezența Lui Dumnezeu și nici puterea Duhului Sfânt adică ungerea despre care scria apostolul Ioan.

În I Ioan 2 : 27 el a scris :

Cât despre voi, ungerea pe care aţi primit-o de la El

  • rămâne în voi şi n-aveţi trebuinţă să vă înveţe cineva ; ci, după cum ungerea Lui
  • vă învaţă despre toate lucrurile şi este adevărată, şi nu este o minciună,
  • rămâneţi în El, după cum v-a învăţat ea” !

Vom încheia această meditație aimntind cuvintele spuse de Domnul Isus :

Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete ; ba încă, apa pe care i-o voi da Eu se va preface în el într-un izvor de apă care va ţâşni în viaţa veşnică.” (Ioan 4 : 14)

Oare de ce nu bem din apa din Cer pe care Domnul Isus ne-o oferă ? Oare de ce nu ne mai prea interesează stăruințele pentru botezul în Duhul Sfânt ?

Oare de ce neglijăm exact esența vieții de credință și anume menținerea ungerii Duhului Sfânt în viața noastră ?


Doamne Isuse, ajută-mă să-mi reabilitez viața interioară ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :