170 I 2023. PLIN DAR CU CE ? [Matei 23.25–28 I Faptele Apostolilor 5.17 I 1 Corinteni 3.16]

170 I 2023. SUNT PLIN … DAR CU CE ?

I Podcast I Pasaje Biblice : Matei 23 : 25 – 28 I Faptele Apostolilor 5 : 17 I I Corinteni 3 : 16 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 19 Iunie 2023 I

Sunt plin … dar cu ce ? Sunt plin de fire sau sunt plin de Duhul Sfânt ? Să ne facem o scurtă diagnoză spirituală.

În Matei 23 : 25 – 28 sunt notate cuvintele Domnului Isus care li s-a adresat reprezentaților celor care alcătuiau clerul din vremea Lui cu aceste cuvinte :

Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici ! Pentru că voi curăţaţi partea de afară a paharului şi a blidului, dar înăuntru sunt pline de răpire şi de necumpătare.

Fariseu orb ! Curăţă întâi partea dinăuntru a paharului şi a blidului, pentru ca şi partea de afară să fie curată.

Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici ! Pentru că voi sunteţi ca mormintele văruite, care pe din afară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morţilor şi de orice fel de necurăţenie. Tot aşa şi voi, pe din afară vă arătaţi neprihăniţi oamenilor, dar pe dinăuntru sunteţi plini de făţărnicie şi de fărădelege”.


În acest pasaj sunt notate șase caracteristici ale conducătorilor religioși din acele vremuri dar în Faptele Apostolilor 5 : 17 este notată o a șaptea caracteristică a lor :

Însă marele preot şi toţi cei ce erau împreună cu el, adică partida saducheilor, s-au sculat plini de pizmă … ”.


Cele șapte caracteristici ale lor erau acestea :

1. răpirea (gr. harpagé) înseamnă : „jefuire fiind alimentată de lăcomia violentă”) ;
2. necumpătarea (gr. akrasia) se traduce cu : „lipsă de putere” și se referă la „incapacitatea de a menține controlul … fără autocontrol și, prin urmare, stăpânit de poftele personale” ;
3. oasele morților (gr. osteōn nekrōn), aparența de bine care ascundea însă moartea petrecută în urmă cu mult timp ;
4. necurățenia (gr. akatharsia), adică necurăția care era și o urmare a atingerii de un mort ;
5. fățărnicia (gr. hupokrisis) se referea la „cineva care acționează sub o mască” adică era nesincer, ipocrit ;
6. fărădelegea (gr. anomia) arată disprețul și încălcarea legii și „include impactul final al încălcării legii – adică influența sa negativă asupra sufletului unei persoane (statutul în fața lui Dumnezeu)” ;
7. pizma (gr. zelos). Conform Lexiconului Biblic : „Rădăcina (zē-, „zel”) înseamnă literal „suficient de fierbinte încât să fiarbă”. Este folosit metaforic pentru „mânie aprinsă, dragoste, zel” … adică a arde (în spirit). Se poate referi la „furie fierbinte, dragoste, zel, pentru ceea ce este bine sau rău”.


Dacă citim lista faptelor firii, a naturii păcătoase (din Galateni 5 : 19 – 21) vom constata că din lista de mai sus regăsim anumite caracteristici și în lista din Galateni.

Dar după ce am observat cu ce erau plini unii oameni care nu credeau în Domnul Isus, să observăm ce cuvinte sunt scrise despre creștini :

Nu ştiţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi ?” (I Corinteni 3 : 16)

Și la fel de clar este faptul că trupul creștinului botezat în Duhul Sfânt este un templu al Duhului Sfânt.

Iar apostolul Pavel creștinilor din Galatia (care erau urmași ai Domnului Isus) :

„ … fiţi plini de Duh”. (Galateni 5 : 17)


Întrebarea pe care pot să mi-o pun este aceasta :

Eu cu ce sunt plin ?

Dacă în comportarea mea de zi cu zi observ manifestările firii și nu mai prea am nici dragoste, nici nu mă prea bucur și nici pace nu mai am în mine este clar că trebuie să fac o schimbare în mine și în bine !


Doamne ajută și Doamne dă izbândă ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :