169 I 2023. CUM ZICE SCRIPTURA [Ioan 7.38 I Isaia 32.2 I Ieremia 31.9]

169 I 2023. CUM ZICE SCRIPTURA

I Podcast I Pasaje Biblice : Ioan 7 : 38 I Isaia 32 : 2 I Ieremia 31 : 9 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 18 Iunie 2023 I

Din cuvintele spuse de Domnul Isus în Ioan 7 : 38 – 39 putem observa trei aspecte ale lucrării sau acțiunii Duhului Sfânt în și prin viața creștinului : 1. Curgerea 2. Ce este un râu și ce înțeles au din punct de vedere spiritual diferitele forme de relif și 3. La ce se referă expresia : „Cum zice Scriptura ?

Cu ajutorul Lui Dumnezeu, astăzi vom aminti al treilea aspect și anume :

III. La ce se referă expresia : „Cum zice Scriptura ?

În Ioan 7 : 38, Domnul Isus a promis :

Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.”

În Vechiul Testament (adică în Scriptură) există trei versete în care este amintită expresia „râuri de apă” din care învățăm trei adevăruri despre Duhul Sfânt.


1. În primul rând, umplerea cu Duhul Sfânt se face prin rugăciune.

În Iov 38 : 34 scrie :

Îţi înalţi tu glasul până la nori, ca să chemi să te acopere râuri de ape ?


2. În al doilea rând, Duhul Sfânt (simbolizat prin „râurile de apă vie”, prin belșugul de viață) dă daruri care sunt primite de creștin spre folosul altuia (a se vedea I Corinteni 12 : 7).

În Isaia 32 : 2 sunt notate patru aspecte pe care doar le vom aminti :

Fiecare va fi

1. ca un adăpost împotriva vântului şi
2. ca un loc de scăpare împotriva furtunii,
3. ca nişte râuri de apă într-un loc uscat,
4. ca umbra unei stânci mari într-un pământ ars de sete”.


3. În al treilea rând, lucrarea Duhului Sfânt se bazează pe Harul Lui Dumnezeu

În Ieremia 31 : 9 scrie :

Plângând vin, şi îi duc în mijlocul rugăciunilor lor ; îi duc la râuri de apă pe un drum neted pe care nu se poticnesc. Căci Eu sunt Tatăl lui Israel, şi Efraim este întâiul Meu născut.”

Oare la ce se referă acest verset („Efraim este întâiul Meu născut”) ?

În Geneza 48 : 20 este notat momentul în care Efraim care era al doilea copil al lui Iosif și era născut în Egipt, este ales ca fiu al lui Israel (primește înfierea) dar primește și dreptul de întâi născut (în familia lui Iosif) … iar aceasta a decis-o aparent bunicul, dar de fapt Iacov doar a transmis decizia Lui Dumnezeu !


Dumnezeu este Cel care hotărăște cui și câtă importanță să-i acorde !


Aceasta arată Harul Lui Dumnezeu care alege și binecuvântează pe cine vrea EL, deoarece Dumnezeu a spus că este Tatăl lui Israel și implicit Efraim fiind copilul lui Iacov, devenea dintr-odată și membru în familia Lui Dumnezeu !

Și așa suntem și noi creștinii ! Prin Harul Lui Dumnezeu am ajuns să fim copiii Lui Dumnezeu !


ÎȚI mulțumesc frumos Doamne Isuse, pentru că prin Harul Lui Dumnezeu sunt ce sunt și ÎȚI mulțumesc pentru Duhul Sfânt prin care TU ne binecuvântezi cum nici nu ne-am gândit ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :