168 I 2023. RÂURI DE APĂ VIE [Ioan 7.38–39 I Isaia 30.25 I Luca 3.4–7]

168 I 2023. RÂURI DE APĂ VIE

I Podcast I Pasaje Biblice : Ioan 7 : 38 – 39 I Isaia 30 : 25 I Luca 3 : 4 – 7 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 17 Iunie 2023 I

Lucrarea Duhului Sfânt este comparată cu râurile de apă care circulă liber. Așa este creștinul care I Se supune Lui Dumnezeu. Este plin de Duhul Sfânt adică are viață din belșug fiind plin de dragoste, de bucurie, de pace … deoarece el face exact ce ÎI spune Duhul Sfânt și de aceea el este o unealtă prin care Domnul Isus lucrează cu multă putere.

Din cuvintele spuse de Domnul Isus în Ioan 7 : 38 – 39 putem observa trei aspecte ale lucrării sau acțiunii Duhului Sfânt în și prin viața creștinului :

  1. curgerea,
  2. ce este un râu și ce înțeles au din punct de vedere spiritual diferitele forme de relief și
  3. la ce se referă expresia : „Cum zice Scriptura ?”

Cu ajutorul Lui Dumnezeu, astăzi vom aminti al doilea aspect și anume :

II. Ce este un râu și ce înțeles au din punct de vedere spiritual diferitele forme de relief ?

În Ioan 7 : 38 – 39 sunt notate cuvintele Domnului Isus :

Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.” Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit”.


1. Ce sunt râurile ?

Conform versetului scris în Isaia 30 : 25, râul este o curgere de apă. Prin proorocul Isaia a fost spus :

Pe orice munte înalt şi pe orice deal înalt vor izvorî râuri, curgeri de apă …”.

Domnul Isus a spus că din punct de vedere spiritual, râurile de apă Îl reprezintă pe Duhul Sfânt. De ce oare este folosită comparația cu râurile ? Râul este o apă curgătoare, iar a curge înseamnă de fapt a circula liber.

Așa este lucrarea Duhului Sfânt. Aduce în om și prin creștin toată apa, adică toată viața de care este nevoie iar lucrarea Duhului Sfânt se desfășoară în viața celui care nu-L îngrădește ci ascultă de Duhul Sfânt.

Poate nu este cea mai fericită exprimare dar a curge liber înseamnă a-L lăsa pe Duhul Sfânt să facă ce vrea EL în viața mea și prin viața mea …


2. Pe cine reprezintă diferitele forme de relief ?

În exemplul din Isaia 30 : 25 scrie că râurile curg din munte. Dar din punct de vedere spiritual, omul este simbolizat prin diferite forme de relief, munte, deal, vale etc. în funcție de mărimea lui spirituală dar omul poate fi numit și vale (de exemplu) în funcție de statutul lui social.

În Luca 3 : 4 – 7 sunt scrise aceste cuvinte :

Iată glasul celui ce strigă în pustiu : „Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările.

Orice vale va fi astupată, orice munte şi orice deal va fi prefăcut în loc neted ; căile strâmbe vor fi îndreptate, şi drumurile zgrunţuroase vor fi netezite. Şi orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu.”

Ioan zicea, dar, noroadelor care veneau să fie botezate de el …”.


În Isaia 40 : 4 lista diferitele forme de relif este mai mare și scrie :

Orice vale să fie înălţată, orice munte şi orice deal să fie plecate, coastele să se prefacă în câmpii, şi strâmtorile, în vâlcele !

Prin diferitele forme de relief enumerate mai sus și anume vale, munte, deal, coastă sau strâmtoare sunt simbolizate diferitele categorii sociale de oameni care vin la Dumnezeu dar în urma nașterii din nou toți devin frați și surori în Domnul Isus și chiar dacă unul este stăpân iar altul este rob în viața de zi cu zi, totuși din punct de vedere spiritual au același statut deoarece prin nașterea din nou au devenit copiii Lui Dumnezeu.

În Galateni 3 : 27 – 28 scrie :

Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos v-aţi îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec ; nu mai este nici rob, nici slobod ; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isus”.


Doamne Isuse, ÎȚI mulțumesc pentru Duhul Tău Cel Bun și Sfânt și Te rog să-mi dai Harul de-a fi un om prin care Duhul Sfânt să circule liber, să fiu ascultător de Tine ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :