167 I 2023. VOR CURGE RÂURI DE APĂ VIE [Ioan 7.38–39 I Eclesiastul 1.7 I Faptele Apostolilor 4.23–31]

167 I 2023. VOR CURGE RÂURI DE APĂ VIE

I Podcast I Pasaje Biblice : Ioan 7 : 38 – 39 I Eclesiastul 1 : 7 I Faptele Apostolilor 4 : 23 – 31 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 16 Iunie 2023 I

În mod normal, apa curge din izvor, dar Domnul Isus a spus că din inima celui ce crede în EL vor curge râuri de apă vie. Cumva creștinul este un izvor umblător. Dar este și foarte mare deoarece izvorul din care curg câteva râuri este ceva foarte mare.

Domnul Isus a promis că vor curge râuri de apă, iar curgerea unor râuri arată faptul că acolo este un debit foarte mare de apă care intră în inimă și apoi iese în afară curgând spre mare exact cum spune Eclesiastul :

Toate râurile se varsă în mare, şi marea tot nu se umple : ele aleargă necurmat spre locul de unde pornesc, ca iarăşi să pornească de acolo”. (Eclesiastul 1 : 7)

La fel cum în natură există un circuit al apei (izvor, râu, mare, evaporare, condensarea în nori, apoi ploaie) tot așa există și un circuit al Apei Vii, al lucrării Duhului Sfânt. Reamintim că Domnul Isus a făcut această promisiune :

Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.” … ”. (Ioan 7 : 38)


Dar pentru a curge apă dintr-un pahar este necesară mai întâi umplerea acelui pahar cu apă. În acest exemplu credinciosul este paharul iar Duhul Sfânt este Cel cu care suntem umpluți. Dar în versetul citat Domnul Isus se referă la dare și mai puțin la primire.

Noi primim din Duhul Sfânt deoarece, Domnul Isus ne-a promis clar că :

Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer !” (Luca 11 : 13)

Problema este la noi, dacă dăm drumul apei primite, dacă ascultăm de Duhul Sfânt și facem ceea ce EL ne călăuzește să facem. Dacă ÎL lăsăm să curgă … cu alte cuvinte !


Cu ajutorul Lui Dumnezeu să observăm trei aspecte :

I. Ce înseamnă a curge ?
II. Ce este un râu și ce înțeles au din punct de vedere spiritual diferitele forme de relief ?
III. La ce se referă expresia : „Cum zice Scriptura ?”


Cu ajutorul Lui Dumnezeu, astăzi vom aminti primul aspect și anume :

I. Ce înseamnă a curge ?

În Ioan 7 : 38 – 39 sunt notate cuvintele Domnului Isus :

Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.” Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit”.


„ … din inima lui vor curge …”, a promis Domnul Isus, iar a curge înseamnă „a primi și a da mai departe constant”, a menține circuitul din natura spirituală.

La fel cum un râu este alimentat din apa venită din cer, din ploaia care alimentează izoarele de pe pământ și eu primesc ploaie din Cer, primesc umplerea cu Duhul Sfânt și o las să curgă, o dau spre mare, spre lume.

Un astfel de exemplu de primire și de dare mai departe este notat în Faptele Apostolilor 4 : 23 – 31.


Dau celor la care Dumnezeu mă trimite din ceea ce Dumnezeu îmi oferă … chiar dacă pe cursul râului vieții mele mai fac câte un baraj de acumulare trebuie totuși să las ca apa de la Dumnezeu să curgă !

Aceasta înseamnă că Dumnezeu dă Duhul Sfânt celor care I-L cer (a se vedea Luca 11 : 13) dar și primitorul trebuie să dea mai departe și să lucreze prin Duhul Sfânt.

Numai Dumnezeu știe ce efect benefic are lucrarea Duhului Sfânt și ce mare bine face cuiva o cântare, sau o rugăciune, ori câteva cuvinte spuse cu ungerea Duhului Sfânt ori o faptă bună făcută la îndemnul Duhului Sfânt cuiva care avea o nevoie disperată pe care numai Duhul Sfânt o cunoștea cum a fost de exemplu cazul văduvei la care a fost trimis Ilie (a se vedea I Împărați 17 : 8 – 16) !


Doamne Isuse, fă-mi harul de-a avea parte de umplerea cu Duhul Sfânt, de a fi deschis la călăuzirea Duhului Sfânt și ajută-mă să fiu ascultător de Tine iar voia Ta să se facă prin mine ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :