172 I 2023. TREI BENEFICII ALE BOTEZULUI ÎN DUHUL SFÂNT [Ioan 4.13-14 I Faptele Apostolilor 8.15 și v. 17 I Faptele Apostolilor 4.29–31]

172 I 2023. TREI BENEFICII ALE BOTEZULUI ÎN DUHUL SFÂNT

I Podcast I Pasaje Biblice : Ioan 4 : 13 – 14 I Faptele Apostolilor 8 : 15 și v. 17 I Faptele Apostolilor 4 : 29 – 31 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 21 Iunie 2023 I

În Ioan 4 : 14 sunt notate trei beneficii ale botezului în Duhul Sfânt :

1. potolirea setei interioare după Dumnezeu : „nu-i va fi sete”,
2. transformarea creștinului din consumator în producător : „apase va preface în el într-un izvor de apă”,
3. reumplerea constantă cu Duhul Sfânt : „apă care va ţâşni”.

Cu ajutorul Lui Dumnezeu, astăzi vom aminti că botezul în Duhul Sfânt este simbolizat prin imaginea unui om care bea apă dintr-o fântână (Domnul Isus vorbea cu o femeie care era venită să scoată apă din fântâna lângă care se odihnea Domnul Isus), precum și faptul că după această experiență extraordinară, cel botezat de Domnul Isus poate avea parte de trei beneficii (și este evident că nu doar de ele, dar acestea trei reies din Ioan 4 : 14).

În primul rând :

1. Potolirea setei interioare după Dumnezeu : „nu-i va fi sete”.

Vorbind cu femeia samariteancă :

„Isus i-a răspuns : „Oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăşi sete. Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete ; ba încă, apa pe care i-o voi da Eu se va preface în el într-un izvor de apă care va ţâşni în viaţa veşnică.” (Ioan 4 : 13 – 14)

În greacă pentru a înseta este folosit un cuvânt (gr. dipsaó) care înseamnă „a-i fi sete”. În general noi vorbim despre foamea după Dumnezeu dar există și o sete după Dumnezeu.

Cumva [instinctiv] omul știe că în relația cu Dumnezeu omul are nevoie și de hrană (de Cuvântul Lui Dumnezeu, de Domnul Isus) dar un om născut din nou va ști în el că nu este doar atât, că mai este ceva.

Aceasta este setea după Dumnezeu, după Duhul Sfânt care nu va fi satisfăcută decât prin botezul în Duhul Sfânt care este o experiență total diferită de nașterea din nou.

Setea spirituală este un subiect amplu care astăzi doar a fost amintit și dacă Dumnezeu va vrea va fi studiat și în cadrul acestor Meditații din Cuvânt.


2. Transformarea creștinului din consumator în producător : „apa pe care i-o voi da Eu se va preface în el într-un izvor de apă”.

Este ca și cum cineva bea apa ditr-un pahar iar apa aceea, în el se transformă într-un izvor din care vor bea și alții deoarece nu este normal ca doar izvorul să-și bea apa lui însuși.

Practic apa Duhului Sfânt se multiplică. Este ca o plantă din care iei lăstari și „faci” cu ajutorul lor alte plante. Cumva la fel este și apa Duhului Sfânt care devine un Izvor în cel care o bea, adică în cel care primește botezul în Duhul Sfânt iar după aceea el devine un creștin prin intermediul căruia alții pot ajunge la primirea Duhului Sfânt.

Apostolii Petru și Ioan :

au venit la samariteni şi s-au rugat pentru ei, ca să primească Duhul Sfânt … şi aceia au primit Duhul Sfânt”. (Faptele Apostolilor 8 : 15 și v. 17).

Creștinul devine el însuși un om care are potențialul de-a ajuta la rândul lui pe cei care nu au fost botezați în Duhul Sfânt


3. Reumplerea constantă cu Duhul Sfânt : „apă care va ţâşni

Puterea Duhului Sfânt din el se poate completa la loc dacă credinciosul va căuta acest lucru și va participa la stăruințe deoarece există și acest al treilea beneficiu al botezului în Duhul Sfânt și anume reumplerea constantă cu Duhul Sfânt.

În Ioan 4 : 14 scrie despre : „un izvor de apă care va ţâşni” deoarece și în creștin, Duhul Sfânt va țâșni constant în el și până la plecarea credinciosului (de pe pământ în Cer) apa din care el dă altora, în fântâna lui interioară se va completa la loc prin rugăciune.

De exemplu apostolii după ce au trecut prin probleme au avut nevoie ca plinătatea interioară (apa din fântâna interioară a fiecăruia) să se refacă. În Faptele Apostolilor 4 : 29 – 31 scrie că apostolii s-au rugat astfel :

dă putere robilor Tăi să vestească Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala şi întinde-Ţi mâna, ca să se facă tămăduiri, minuni şi semne prin Numele Robului Tău celui sfânt, Isus.” După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunaţi ; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală”.


Doamne Isuse, dă-mi și mie Harul de-a avea parte de botezul în Duhul Sfânt, de-a-i ajuta și pe alții să aibă parte de experiența botezului în Duhul Sfânt și de-a fi umplut constant cu puterea necesară vestirii Cuvântului Tău ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :