173 I 2023. O HOTĂRÂRE TARE SAU PUNE PUNCT DEGRADĂRII SPIRITUALE [Ezechiel 14.12–14 I Isaia 57.10 I 1 Corinteni 7.37]

173 I 2023. O HOTĂRÂRE TARE SAU PUNE PUNCT DEGRADĂRII SPIRITUALE

I Podcast I Pasaje Biblice : Ezechiel 14 : 12 – 14 I Isaia 57 : 10 I I Corinteni 7 : 37 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 22 Iunie 2023 I

Degradarea vieții spirituale aduce degradarea nivelului de trai, pe care Dumnezeu o decide pentru întoarcerea la EL a copiilor Lui care s-au îndepărtat de EL. Dar pocăința și îndreptarea vieții readuc binecuvântarea spirituală și materială !

În Ezechiel 14 : 12 – 14 scrie : „Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel :

Fiul omului, când va păcătui o ţară împotriva Mea dedându-se la fărădelege, şi Îmi voi întinde mâna împotriva ei

  • dacă îi voi sfărâma toiagul pâinii,
  • dacă îi voi trimite foametea,
  • dacă îi voi nimici cu desăvârşire oamenii şi vitele –

chiar de ar fi în mijlocul ei aceşti trei oameni : Noe, Daniel şi Iov, ei nu şi-ar mântui decât sufletul lor prin neprihănirea lor, zice Domnul Dumnezeu”.


Dumnezeu a vorbit la modul general iar metodele Lui de disciplinare au ca țintă țările care ÎL cunosc pe Dumnezeu. Pe vremea aceea probabil că doar Israel și Iuda s-ar fi încadrat în această categorie (dar Israel ca țară nu mai exista) iar cei care locuiau în Iuda au experimentat și ei ducerea în robie.

[Ca o paranteză vom nota că Ezechiel a fost contemporan cu Ieremia și cu Daniel. La aproximativ zece ani după ce Daniel a fost dus în robie și Ezechiel a ajuns în robia babiloniană iar în țară a mai rămas numai proorocul Ieremia].

Dar Noe, Daniel și Iov despre care este scris în pasajul care tocmai a fost amintit, au trăit în țări străine și este clar că ei au influențat țările în care au locuit și așa trebuie să fie orice credincios !

În Ezechiel 14 : 21 – 22 scrie :

Totuşi aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu : „Măcar că trimit împotriva Ierusalimului cele patru pedepse grozave ale Mele : sabia, foametea, fiarele sălbatice şi ciuma, ca să nimicesc cu desăvârşire din el oamenii şi vitele, tot va fi o rămăşiţă care va scăpa, care va ieşi din el …”.


Dacă nu am ști cine a scris aceste cuvinte, am fi tentați să credem că ele au fost scrise zilele acestea, deoarece se vorbește despre sabie (și avem războiul din Ucraina), foamete (iar noi vedem ce scădere a nivelului de trai este) și despre ciumă care este o boală infecțioasă (iar noi am avut parte de așa ceva din belșug).

Dar cel care a scris aceste cuvinte ale Lui Dumnezeu nu este contemporan cu noi. Ezechiel a trăit cu aproximativ două mii șase sute de ani în urmă !

Din cele patru metode folosite de Dumnezeu pentru a disciplina o țară am avut parte de trei, iar două încă sunt la ora actuală. Aceasta înseamnă că Dumnezeu Și-a întins mâna împotriva noastră, a celor care ne spunem creștini …

Trebuie ca un om să aibă probleme cu vederea (din punct de vedere spiritual) dacă nu observă că era aproape pe terminate pandemia și în februarie 2022 au început scumpirile (inițial cu energia și combustibilii), apoi aproape de sfârșitul lunii februarie 2022 a început războiul din Ucraina iar scăderea puterii de cumpărare și implicit nivelul de trai au scăzut într-un mod abrupt.

În Isaia 57 : 10 sunt notate cuvintele pe care Dumnezeu i le-a adresat unei categorii de oameni care nu înțelegeau că Dumnezeu avea să îi treacă prin necazuri până în momentul în care decideau să își schimbe modul de viață.

Oboseşti mergând, şi nu zici : „Încetez !” Tot mai găseşti putere în mâna ta ; de aceea nu te doboară întristarea”.

Doborârea (sau copleșirea) prin întristare are ca scop oprirea deplasării celui care se îndreaptă într-o direcție greșită … În Eclesiatul 7 : 3 scrie că : „prin întristarea feţei, inima se face mai bună”.

În I Corinteni 7 : 37, apostolul Pavel scria despre tipul de om care : „a luat o hotărâre tare …”.


Dumnezeu să mă ajute să iau hotărârea tare de-a mă apropia de Dumnezeu printr-o rededicare personală urmată de decizia de-a petrece zilnic mult mai mult timp cu Dumnezeu decât am făcut-o în ultimii ani !


Podcastul poate fi ascultat aici :