240 I 2023. SCHIMBAREA PRIVIRII DE LA MINE CĂTRE DUMNEZEU [Isaia 40.26–31 I Psalmul 34.4-6 I Evrei 3.1 I Evrei 12.2]

240 I 2023. SCHIMBAREA PRIVIRII DE LA MINE CĂTRE DUMNEZEU

I Podcast I Pasaje Biblice : Isaia 40 : 26 – 31 I Psalmul 34 : 4 – 6 I Evrei 3 : 1 și 12 : 2 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 28 August 2023 I

Trupul epuizat influențează negativ sufletul omului, care fiind foarte obosit putem spune că vede lucrurile în negru și vorbește într-un mod pesimist deoarece omul respectiv așa percepe lucrurile în interiorul lui deși realitatea este cu totul opusă stărilor sufletești ale celui deprimat.


Pentru a reveni la starea de bine trebuie să decid să nu mă mai concentrez asupra mea ci să îmi întorc privirea către Dumnezeu. Aceste adevăruri sunt scrise în Isaia 40 : 26 – 31.

Iar în Psalmul 34 : 4 – 6, scrie ce a făcut David când a trecut printr-o perioadă neagră din viața lui. David a scrie aceste adevăruri :

Eu am căutat pe Domnul, şi mi-a răspuns : m-a izbăvit din toate temerile mele.

Când îţi întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie, şi nu ţi se umple faţa de ruşine.

Când strigă un nenorocit, Domnul aude şi-l scapă din toate necazurile lui”.


Omul deprimat privește la starea lui și abia se mai ține pe picioare, dar cel ce se încrede în Dumnezeu își înnoiește puterea.

În Isaia 40 : 31 scrie că :

cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea”.

A înnoi ceva înseamnă :

A (se) face ca nou (înlocuind ce era vechi, uzat); a (se) reface … ”. (DEX, 2009)

Această transformare dintr-un om epuizat într-un om plin de putere se face shimbând direcția privirii de la mine către Dumnezeu. Trec de la neputință la Cel ce poate abolut totul !


Este ca și cum aș pune la încărcat bateria telefonului care s-a stins. Iar el va funcționa după aceea foarte bine. După ce s-a încărcat cu puterea necesară !

O mare problemă a oamenilor implicați (care sunt creștini sinceri), constă tocmai în faptul că nu se mai încarcă din punct de vedere spiritual. Nu mai postesc destul, nu mai citesc din Cuvântul Lui Dumnezeu (aproape deloc) și nici nu se mai roagă Lui Dumnezeu decât foarte puțin.


Vom trece la concluzii citând versetul din Isaia 40 : 26, unde Dumnezeu a spus :

Ridicaţi-vă ochii în sus şi priviţi ! Cine a făcut aceste lucruri ? Cine a făcut să meargă după număr, în şir, oştirea lor ? El le cheamă pe toate pe nume ; aşa de mare e puterea şi tăria Lui, că una nu lipseşte”. (Isaia 40 : 26)

Din moment ce Dumnezeu cordonează întregul Univers, iar el funcționează la întreaga lui capacitate, cu atât mai mult trebuie să știu că Lui Dumnezeu nu numai că îi pasă de mine, ci chiar mai mult, mă iubește și îmi dă puterea de-a merge mai departe printr-o încărcare a bateriei interioare cu putere de la EL.


În Evrei 3 : 1 scrie :

De aceea, fraţi sfinţi, care aveţi parte de chemarea cerească, aţintiţi-vă privirile la Apostolul şi Marele Preot al mărturisirii noastre, adică Isus … ”.

Iar versetul acesta este valabil nu doar pentru frați … și pentru surori !

Iar în Evrei 12 : 2 este scris :

Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu”.


Dumnezeu să ne ajute să privim astfel viața și să știm că de la foarte jos (din punct de vedere spiritual) se poate ajunge la foarte sus … în Cerul Lui Dumnezeu, cu ajutorul Duhului Sfânt ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :