239 I 2023. PURTAREA DE GRIJĂ A LUI DUMNEZEU SAU ZBOARĂ CA VULTURII [Isaia 40.29–31 I Ioan 6.9 I Marcu 6.31]

239 I 2023. PURTAREA DE GRIJĂ A LUI DUMNEZEU SAU ZBOARĂ CA VULTURII !

I Podcast I Pasaje Biblice : Isaia 40 : 29 – 31 I Ioan 6 : 9 I Marcu 6 : 31 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 27 August 2023 I

Vulturii se folosesc de curenții ascendenți de aer cald de care se lasă purtați și astfel se deplasează fără a se folosi de puterea lor. Altfel spus știu să folosească oportunitățile care se ivesc în viața lor.


Dumnezeu știe când omul este obosit și are nevoie de odihnă și de mâncare, iar în Isaia 40 : 29 – 31 este ilustrată grija Celui Sfânt deoarece scrie că Dumnezeu :

„ … dă tărie celui obosit şi măreşte puterea celui ce cade în leşin.

Flăcăii obosesc şi ostenesc, chiar tinerii se clatină ; dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii ; aleargă, şi nu obosesc ; umblă, şi nu ostenesc”.


Atât ucenicii cât și cei care au avut parte de înmulțirile pâinilor, au constatat că Dumnezeu le-a dat tărie de-a se înălța deasupra nevoilor pe care le aveau la un moment dat și au putut merge mai departe, nu datorită lor ci numai datorită Domnului Isus.

În Ioan 6 : 9 sunt scrise cuvintele ucenicilor care analizând puținul pe care-l aveau, au întrebat :

Este aici un băieţel care are cinci pâini de orz şi doi peşti ; dar ce sunt acestea la atâţia ?

La momentul respectiv s-a dovedit purtarea plină de grijă a Lui Dumnezeu față de ucenici, deoarece în Marcu 6 : 31 unde este scris că Domnul :

Isus le-a zis : „Veniţi singuri la o parte, într-un loc pustiu, şi odihniţi-vă puţin.” Căci erau mulţi care veneau şi se duceau, şi ei n-aveau vreme nici să mănânce”.


Iar la puțin timp, chiar în aceeași zi, ucenicii au experimentat prima înmulțire a pâinilor. Dar, nu avea să treacă multă vreme și în Marcu 8 : 1 – 3 scrie că :

În zilele acelea, fiindcă se strânsese din nou mult norod şi n-avea ce mânca, Isus a chemat pe ucenicii Săi şi le-a zis :

Mi-e milă de norodul acesta ; căci iată că de trei zile stau lângă Mine şi n-au ce mânca. Dacă le voi da drumul acasă flămânzi, au să leşine de foame pe drum, fiindcă unii din ei au venit de departe.”

Atunci s-a împlinit exact ce era proorocit în Isaia 40 : 29 unde scrie că Dumnezeu :

„ … dă tărie celui obosit şi măreşte puterea celui ce cade în leşin”.

Și acest exemplu ne arată faptul că Dumnezeu ne știe nevoile și putem avea încredere în EL că se va ocupa de noi, în momentele în care poate noi nici măcar nu realizăm cât suntem de obosiți sau de flămânzi !

Dar EL are metodele Lui de-a ne ajuta să trecem și peste acel „ceva” care este prea greu pentru noi și asemenea vulturilor este foarte important să acceptăm și să ne folosim de oportunitățile pe care Dumnezeu ni le va scoate deodată în față !


Un alt exemplu în care s-a arătat purtarea de grijă a Lui Dumnezeu este notat în I Împăraţi 19 : 7 – 8, unde scrie despre proorocul Ilie că :

Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins şi a zis : „Scoală-te şi mănâncă, fiindcă drumul pe care-l ai de făcut este prea lung pentru tine.”

El s-a sculat, a mâncat şi a băut ; şi, cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta, a mers patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi până la muntele lui Dumnezeu, Horeb”.


Slavă Lui Dumnezeu pentru purtarea Lui de grijă față de noi ! Și să-L rugăm frumos să ne ajute să ne folosim de oportunitățile pe care EL ni le scoate în cale ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :