238 I 2023. O CONSECINȚĂ A EPUIZĂRII ESTE DEPRIMAREA [Isaia 40.28–31 I Galateni 5.16-17]

238 I 2023. O CONSECINȚĂ A EPUIZĂRII ESTE DEPRIMAREA

I Podcast I Pasaje Biblice : Isaia 40 : 28 – 31 I Galateni 5 : 16 – 17 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 26 August 2023 I

O consecință a lipsei de odihnă este epuizarea fizică, iar omul care nu își încarcă repede bateria ci continuă viața în același ritm poate ajunge la deprimare.

Cum se manifestă deprimarea putem înțelege citind Isaia 40 : 27 – 31 unde sunt scrise cuvintele Lui Dumnezeu :

Pentru ce zici tu, Iacove, pentru ce zici tu, Israele : „Soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului, şi dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu” ? Nu ştii ? N-ai auzit ?

Dumnezeul cel Veşnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu oboseşte, nici nu osteneşte ; priceperea Lui nu poate fi pătrunsă.

El dă tărie celui obosit şi măreşte puterea celui ce cade în leşin. Flăcăii obosesc şi ostenesc, chiar tinerii se clatină ; dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii ; aleargă, şi nu obosesc; umblă, şi nu ostenesc”.


Și Iacov dar și Israel vorbeau la fel. De fapt Iacov și Israel am spune noi că este aceeași persoană, dar de fapt nu este așa. Israel (care înseamnă și „Minte văzătoare de Dumnezeu”) nu este aceeași persoană cu Iacov (al cărui nume înseamnă și „Cel ce ține de călcâi ; Cel care pune piedici. Înșelător”).

Israel era persoana care s-a întâlnit cu Dumnezeu, care a avut o renaștere spirituală și putem spune că a fost acel moment al nașterii din nou, deoarece așa se și explică faptul că a primit și un nume la el … ca oricare bebeluș care se naște.

Israel era total diferit de Iacov, de cel care a căutat să profite de alții (doar pentru a-și atinge scopurile lui). Și înțelegem că nu era cam deloc interesat de ceilalți, ci își urmărea în special interesele lui.


Când și Iacov și Israel vorbesc și gândesc la fel se poate înțelege că aceasta este situația unui om născut din nou care într-un moment de epuizare gândește la fel cum gândea când nu era întors la Dumnezeu.

Adică, în loc să trăiască în Duhul, trăiește în firea lui pământească. În loc să asculte de Duhul Sfânt, el face ce vrea natura lui pământească (a se vedea Galateni 5 : 16 – 17).

Dar cum gândește și cum vorbește un om născut din nou care dă curs firii lui ? Exact cum gândea și cum vorbea înainte de-a se întoarce la Dumnezeu.


Un om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu dă vina pe Dumnezeu pentru ceea ce i se întâmplă, pentru soarta pe care o are, pentru faptul că nu i se face dreptate etc.

Reamintim ce scrie în Isaia 40 : 27, unde Dumnezeu întreabă :

Pentru ce zici tu, Iacove, pentru ce zici tu, Israele : „Soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului, şi dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu” ?

Avem harul că Dumnezeu cunoaște totul și uneori nu ia în seamă cuvintele sau gândurile lipsite de reverență pe care le avem cu privire la EL.


De ce face aceasta Dumnezeu ?

Deoarece știe că din cauza epuizării fizice am cedat din punct de vedere psihic (dar asupra manifestărilor omului deprimat vom reveni, cu ajutorul Lui Dumnezeu).


Dumnezeu știe ce vorbim și ce gândim și uneori ne întreabă :

De ce rostești astfel de cuvinte ?

Iar această întrebare, Dumnezeu a adresat-o unui popor întreg … nu unui om, deoarece Iacov nu mai trăia de multă vreme.


Dar Dumnezeu știe nu doar ce vorbim noi, ci și starea fzică în care ne aflăm atunci când spunem ce nu trebuie (să vorbim). De fapt, în Isaia 40 : 27 – 31 este descris un om deprimat sau cum se mai spune acum „aflat în depresie”.


De ce era deprimat Iacov ?

Din cauza faptului că era obosit și se afla foarte aproape de căderea în leșin care se poate produce când un om nu mai are nicio fărâmă de putere.

În Isaia 40 : 29 scrie despre Dumnezeu că :

El dă tărie celui obosit şi măreşte puterea celui ce cade în leşin”.

Practic aceasta era starea lui Iacov !


Este interesant că dacă ni se închide telefonul din cauză că bateria s-a descărcat total, înțelegem ce s-a întâmplat … dar când bateria trupului s-a descărcat oare chiar nu realizăm ce se întâmplă ?

Ce trebuie făcut în caz de descărcare a „bateriei” ? Punem trupul la „încărcare” iar aceasta va duce și la schimbarea felului în care vedem viața, deoarece după o odihnă bună va fi transformat în bine și sufletul.


Numai că, trebuie să știm că aceasta este rețeta pentru omul obosit, dar celui deprimat i se prescrie un alt tratament, deoarece o depresie severă nu se rezolvă cu câteva ore de somn și cu o mâncare consistentă, ci este nevoie de o perioadă mult mai mare de timp în care omul doar să se odihnească, folosind atât odihna pasivă (somnul) cât și pe cea activă (să facă mișcare și ceea ce este atras să facă).


Doamne Isuse, dă-mi harul acesta de-a avea grijă de duhul meu, de sufletul meu și de trupul meu prin puterea Ta ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :