237 I 2023. ODIHNA. EXEMPLUL DIVIN [Isaia 40.28–31 I Geneza 2.2–3 I Apocalipsa 1.10]

237 I 2023. ODIHNA. EXEMPLUL DIVIN

I Podcast I Pasaje Biblice : Isaia 40 : 28 – 31 I Geneza 2 : 2 – 3 I Apocalipsa 1 : 10 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 25 August 2023 I

Exemplul suprem al creștinului este Dumnezeu, iar Dumnezeu ne-a dat cel mai bun exemplu posibil pentru a ne arăta cât este de importantă odihna.

În Isaia 40 : 28 – 31 sunt notate cuvintele Celui Sfânt :

Nu ştii ? N-ai auzit ? Dumnezeul cel Veşnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu oboseşte, nici nu osteneşte ; priceperea Lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit şi măreşte puterea celui ce cade în leşin.

Flăcăii obosesc şi ostenesc, chiar tinerii se clatină ; dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii ; aleargă, şi nu obosesc ; umblă, şi nu ostenesc”.


Conform versetului din Isaia 40 : 28, Dumnezeu : „nu oboseşte, nici nu osteneşte”. Atunci de ce S-a odihnit după primele șase zile de lucru deoarece acest adevăr a fost consemnat într-un mod foarte clar ?

În Geneza 2 : 2 – 3 scrie că :

În ziua a şaptea, Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea pe care o făcuse ; şi în ziua a şaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse.
Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o zidise şi o făcuse”.


Știm foarte bine că există tot feluri de răstălmăciri ale Cuvântului Lui Dumnezeu, iar unii oameni ar vrea ca noi atunci când citim Biblia să folosim ochelarii lor deformați, prin care să vedem în textul Biblic exact ce nu există.

Prin faptul că este scris clar că Dumnezeu : „în ziua a şaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse” este limpede că se referă la o zi de douăzeci și patru de ore, deoarece acest tip de zi ni se cere și nouă să îl respectăm, adică să avem o zi din șapte pe care să o folosim pentru odihnă !


Când ne referim la faptul că după șase zile Domnul S-a odihnit trebuie să mai amintim două aspecte.

În primul rând, Dumnezeu după cele șase zile putea să nu ia nicio zi de odihnă, deoarece EL a făcut tot ce trebuia pentru noi și se putea spune că nu a mai trebuit să fie reluată iarăși munca deoarece totul era terminat.

În al doilea rând, Dumnezeu nu a trebuit să continue lucrul și în săptămâna următoare, adică în a doua săptămână de lucru. Noi știm foarte bine că totul a fost gata după primele șase zile de lucru, iar modelul zilei de odihnă ne-a fost dat nouă, deoarece așa funcționează omul cel mai bine. După muncă trebuie refacerea fizică care se face prin odihnă, prin somn.


În Vechiul Testament ziua de odihnă a fost ziua a șaptea dar în Noul Testament, ziua de odihnă ar trebui să fie duminica care mai este numită „Ziua Domnului” (Apocalipsa 1 : 10) sau „ziua întâi a săptămânii” (I Corinteni 16 : 2).

Dumnezeu nu ne-a dat explicații cu privire la ziua de odihnă ci pur și simplu ne-a cerut să ne odihnim, iar noi nu mai trăim în perioada Legii ci în perioada Noului Legământ !

În Coloseni 2 : 16 – 17, apostolul Pavel a scris clar :

Nimeni, dar, să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de Sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos”.


Noi respectăm Persoana Domnului Isus (adică Trupul Lui) nu umbra Lui și trebui să ținem cont de faptul că deși avem douăzeci și șapte de cărți în Noul Testament, în niciuna dintre ele nici Domnul Isus, nici apostolii nu ne-au poruncit ținerea zilei a șaptea.


Vom încheia prezentul studiu cu mențiunea că aceste meditații din Cuvântul Lui Dumnezeu, au fost scrise neavând nici un gând de discuție în contradictoriu.

Reamintim. În Romani 14, apostolul Pavel a spus :

Cine face deosebire între zile, pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile, pentru Domnul n-o face”. (Romani 14 : 6)


Dar considerăm că unii dintre credincioși pur și simplu nu acordă trupului lor odihna necesară, iar această epuizare treptată a trupului are consecințe nedorite

De aceea să ne ajute Dumnezeu să ne potrivim viața după Cuvântul Lui Dumnezeu !


Doamne ajută și Doamne dă izbândă la aceasta ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :