45 I 2024. GREUTATEA NECAZULUI ÎNDURAT NE CREȘTE ADEVĂRATA GREUTATE SPIRITUALĂ PE CARE O AVEM [2 Corinteni 4.17 I Geneza 35.5–8 I Evrei 12.2]

45 I 2024. GREUTATEA NECAZULUI ÎNDURAT NE CREȘTE ADEVĂRATA GREUTATE SPIRITUALĂ PE CARE O AVEM

I Podcast I Pasaje Biblice : II Corinteni 4 : 17 I Geneza 35 : 5 – 8 I Evrei 12 : 2 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 14 Februarie 2024 I

Greutatea necazului îndurat pentru Dumnezeu ne crește adevărata greutate spirituală pe care o avem. Creștinilor din Corint, apostolul Pavel le-a scris acest adevăr :

Căci întristările noastre uşoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă”. (II Corinteni 4 : 17)

Un astfel de exemplu de viață este notat în Geneza 35 : 5 – 8, unde scrie că :

Iosif a visat un vis şi l-a istorisit fraţilor săi, care l-au urât şi mai mult.

El le-a zis : „Ia ascultaţi ce vis am visat ! Noi eram la legatul snopilor în mijlocul câmpului ; şi iată că snopul meu s-a ridicat şi a stat în picioare ; iar snopii voştri l-au înconjurat şi s-au aruncat cu faţa la pământ înaintea lui.”

Fraţii lui i-au zis : „Doar n-ai să împărăţeşti tu peste noi ? Doar n-ai să ne cârmuieşti tu pe noi ?” Şi l-au urât şi mai mult, din pricina viselor lui şi din pricina cuvintelor lui”.


Snopul este atât un simbol al omului cât și al rezultatului muncii omului. Cele două aspecte simbolizate prin snop se întrepătrund.

Dar frații lui Iosif au înțeles clar mesajul transmis lui Iosif, care era unul dintre cei mai neînsemnați frați ai lor. Iosif le-a spus că în timp, rezultatul muncii și activității lui de pe acest pământ, avea să fie mai mare decât al lor.

Snopul adunat de el avea să fie ridicat în picioare iar snopii lor aveau să-l înconjoare şi să se închine cu faţa la pământ înaintea lui.

Ce li s-a spus era prea de tot și noi știm continuarea … dar deși aveau să treacă treisprezece ani până la acel „mai sus decât ei” totul avea să se adeverească.


Dar ce ani de foc aveau să urmeze pentru Iosif !

Lui Iosif i s-a pus înainte bucuria (adică rezultatul final, speranța care să-l susțină în focul care tocmai ce era să înceapă când s-a întâlnit cu frații lui care erau plecați de acasă cu animalele).


În Evrei 12 : 2 sunt scrise aceste cuvinte :

Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte,

  • a suferit crucea,
  • a dispreţuit ruşinea, şi
  • şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu”.

De ce să ne concentrăm asupra Domnului Isus ?

Pentru a nu lua în seamă toate necazurile prin care trecem. Ele ne aduc întristări, dar aceste îndurerări pe care le acceptăm ca fiind de la Dumnezeu, sunt pentru noi asemenea scoaterii metalelor străine din aliajul aurului vieții noastre, metale care sunt scoase prin foc.

Iar urmarea va fi că valoarea aurului vieții mele va fi tot mai mare iar sufletul meu va fi tot mai aproape de Dumnezeu și tot mai curat înaintea Lui Dumnezeu !


Doamne ajută-mă la aceasta ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :