115 I 2023. RĂSPLATA LUI DUMNEZEU [Filipeni 2.6–11 I Evrei 12.2 I 1 Petru 1.11]

115 I 2023. RĂSPLATA LUI DUMNEZEU

I Podcast I Pasaje Biblice : Filipeni 2 : 6 – 11 I Evrei 12 : 2 I I Petru 1 : 11 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 25 Aprilie 2023 I

Astăzi vom aminti trei aspecte ale răsplătirii Lui Dumnezeu, de care a avut parte Domnul Isus (şi de care vom avea parte şi noi într-o anumită măsură, deoarece Domnul Isus trăieşte în noi, a se vedea Galateni 2 : 20) : Numele, bucuria și slava.


1. Numele

În Filipeni 2 : 6 – 11 scrie despre Domnul Isus că :

El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor.

La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce.

De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume ; pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ, şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul”.

Numele este termenul folosit pentru sfânta tetragramă, pentru Numele propriu al Lui Dumnezeu pe care evreii nu îl pronunță (și ne referim aici la YHWH, a se vedea Matei 6 : 9).


Practic prin primirea Numelui, Domnului Isus I S-a redat Dumnezeirea !


2. Bucuria

În Evrei 12 : 2 scrie :

Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu”.


3. Slava

În I Petru 1 : 11 este consemnat despre proorocii din vechime că :

Ei cercetau să vadă ce vreme şi ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos şi slava de care aveau să fie urmate”.


În Cer nu toți credincioșii vor avea aceeași slavă, (aceeași strălucire, cât de tare se vede lumina respectivă sau ce luminozitate va avea fiecare) !


Împăratului Agripa, apostolul Pavel i-a relatat ce s-a întâmplat când el era aproape de Damasc (a se vedea Faptele Apostolilor 22 : 6). În Faptele Apostolilor 26 : 13 scrie că :

Pe la amiază, împărate, pe drum, am văzut strălucind împrejurul meu şi împrejurul tovarăşilor mei o lumină din cer, a cărei strălucire întrecea pe a soarelui”.


Domnul Isus avea un trup ceresc exact cum este notat în I Corinteni 15 : 40 – 44 :

Tot aşa, sunt trupuri cereşti şi trupuri pământeşti ; dar

1. alta este strălucirea trupurilor cereşti, şi
2. alta a trupurilor pământeşti.
3. Alta este strălucirea soarelui,
4. alta strălucirea lunii, şi
5. alta este strălucirea stelelor ; chiar o stea se deosebeşte în strălucire de altă stea.

Aşa este şi învierea morţilor. Trupul este semănat

1. în putrezire, şi învie în neputrezire ; este semănat
2. în ocară, şi învie în slavă ; este semănat
3. în neputinţă, şi învie în putere. Este semănat
4. trup firesc, şi învie trup duhovnicesc”.


Să ne ajute Dumnezeu și pe noi să ajungem să fim așa ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :