116 I 2023. TREI ADEVĂRURI DESPRE RĂSPLATA LUI DUMNEZEU [Deuteronom 7.9–11 I Apocalipsa 2. 2 I Proverbe 22.4]

116 I 2023. TREI ADEVĂRURI DESPRE RĂSPLATA LUI DUMNEZEU

I Podcast I Pasaje Biblice : Deuteronom 7 : 9 – 11 I Apocalipsa 2 : 2 I Proverbe 22 : 4 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 26 Aprilie 2023 I

În prezentul studiu vom aminti trei adevăruri despre răsplată Lui Dumnezeu :

  1. Dumnezeu este Cel care răsplăteşte atât binele cât şi răul făcut
  2. Ce fel de răsplată poate primi un om ?
  3. Ce să fac pentru a primi o răsplată ?


În continuare vom prezenta doar primele două adevăruri urmând ca cel de-al treilea să fie amintit într-un studiu ulterior.

Pentru început vom nota faptul că răsplată înseamnă :

Ceea ce se face sau se dă cu scopul de a recompensa pe cineva pentru o acțiune săvârșită ; recompensă”. (DEX, 2009)


I. În primul rând trebuie să ştim că Dumnezeu este Cel care răsplăteşte atât binele cât şi răul făcut

Pentru a argumenta acest adevăt vom prezenta trei afirmații din Biblie pe care le-au făcut Moise, apostolul Pavel și Domnul Isus.

În Deuteronom 7 : 9 – 11 scrie :

Să ştii, dar, că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios şi Îşi ţine legământul şi îndurarea până la al miilea neam de oameni faţă de cei ce-L iubesc şi păzesc poruncile Lui.

Dar răsplăteşte îndată pe cei ce-L urăsc şi-i pierde ; nu dă nicio păsuire celui ce-L urăşte, ci-i răsplăteşte îndată. De aceea păzeşte poruncile, legile şi rânduielile pe care ţi le dau azi şi împlineşte-le”.

(Aceste cuvinte au fost rostite de Moise, a se vedea Deuteronom 5 : 1)


În Epistola către Efeseni, apostolul Pavel le-a scris și oamenilor care făceau parte dintr-o categorie defavorizată. În Efeseni 6 : 5 – 8 sunt scrise aceste cuvinte :

Robilor, ascultaţi de stăpânii voştri pământeşti, cu frică şi cutremur, în curăţie de inimă, ca de Hristos. Slujiţi-le nu numai când sunteţi sub ochii lor, ca şi cum aţi vrea să plăceţi oamenilor, ci ca nişte robi ai lui Hristos, care fac din inimă voia lui Dumnezeu.

Slujiţi-le cu bucurie, ca Domnului, iar nu oamenilor, căci ştiţi că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplată de la Domnul, după binele pe care-l va fi făcut”.


Apostolul Ioan a notat în Apocalipsa 2 : 2, cuvintele pe care Domnul Isus le-a spus (îngerului Bisericii din Efes) :

Ştiu faptele tale, osteneala ta şi răbdarea ta, şi că nu poţi suferi pe cei răi ; că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli, şi nu sunt, şi i-ai găsit mincinoşi”.


II. În al doilea rând, ce fel de răsplată poate primi un om ?

1. Copiii

În Psalmul 127 : 3

Iată, fiii sunt o moştenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de El”.


2. Binecuvântarea copiilor, a urmaşilor şi după ce părintele nu va mai fi … până la al miilea neam … pentru totdeauna

În Geneza 26 : 4 – 5, Dumnezeu i-a promis lui Isaac :

Îţi voi înmulţi sămânţa, ca stelele cerului ; voi da seminţei tale toate ţinuturile acestea; şi toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânţa ta, ca răsplată, pentru că Avraam a ascultat de porunca Mea şi a păzit ce i-am cerut, a păzit poruncile Mele, orânduirile Mele şi legile Mele.”


3. Bogăţia, slava şi viaţa

În Proverbe 22 : 4 scrie că :

Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăţia, slava şi viaţa”.


Vom încheia acest studiu amintind cuvintele proorocului Isaia în care se poate să ne regăsim și noi :

Şi eu mă gândeam : „Degeaba am muncit, în zadar şi fără folos mi-am istovit puterea. Dar dreptul meu este la Domnul, şi răsplata mea, la Dumnezeul meu”. (Isaia 49 : 4)

Și noi uneori poate că nu primim ceea ce ni se cuvine și ne simțim nerăsplătiți într-un mod corect pentru serviciile oferite, dar să spunem adevărul afirmat de Isaia :

Dar dreptul meu este la Domnul, şi răsplata mea, la Dumnezeul meu”. Slavă Lui Dumnezeu ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :