117 I 2023. NU TE TEME ! [Judecători 7 I Marcu 5.30 I Psalmul 56.3]

117 I 2023. NU TE TEME !

I Podcast I Pasaje Biblice : Judecători 7 I Marcu 5 : 30 I Psalmul 56 : 3 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 27 Aprilie 2023 I

ÎI mulțumim Lui Dumnezeu pentru această zi extraordinară și cu ajutorul Lui vom medita la Cuvântul Lui care este scris în Judecători capitolul 7.

Nu te teme este titlul acestui mesaj în care vom vorbi despre frică, deoarece acesta este subiectul central al acestui pasaj Biblic.


În cartea Judecători (capitolul șapte) găsim scris că armata lui Ghedeon (care trebuiau să-i salveze de la moarte pe cei care erau pierduți) era constituită din trei categorii de oameni :

1. cei fricoşi (erau aprox. 67 % din total),
2. cei despre care putem înțelege că erau prefăcuţi (ei constituiau aprox. 32 % din totalul armatei) şi
3. cei sinceri printre ei era și Ghedeon, care ştia că are o formă de frică dar și-a înfruntat frica, (erau 300 de oameni,adică aproximativ 1 % din total).


Cum să înfrunt frica ?

Trebuie să iau în calcul atât factorul Divin cât și pe cel uman.


Să observăm trei dintre pașii pe care trebuie să-i fac pentru a scăpa de frică :

1. Pun capăt „alimentării cu frică

Frica pătrunde în suflet și prin informațiile video și audio pe care eu aleg să le accesez și astfel singur mă expun răului. Înainte de lupta dintre David și Goliat, frica era intrată în majoritatea armatei lui Saul prin auzire și prin vedere.

Auzire :

Saul şi tot Israelul au auzit aceste cuvinte ale filisteanului şi s-au înspăimântat şi au fost cuprinşi de o mare frică”. (I Samuel 17 : 11)


Vedere :

La vederea acestui om, toţi cei din Israel au fugit dinaintea lui şi i-a apucat o mare frică”. (I Samuel 17 : 24)

Singurul care nu a privit și nu a ascultat cum au făcut ceilalți (aceste lucruri) a fost David. Și din acest motiv, David a văzut totul cu alți ochi.

Iar întrebarea este :

Cine mă pune să ascult şi să privesc unde și ce nu trebuie ?

Dar nu este suficient să închid ușa fricii.


2. Pentru a obţine și menține liniştea sufletească, decid să pun accent pe schimbarea gândirii și pe înnoirea ei

De aceea citesc şi memorez din Cuvântul Lui Dumnezeu, în care sunt promisiunile Lui Dumnezeu și ajung să ÎL cunosc tot mai mult pe Dumnezeu.

Și în al treilea rând, pentru a scăpa de frică :


3. Trebuie să investesc suficient timp în rugăciune atât în mod personal cât și împreună cu frații mei de credință

Antonimul (opusul) temerii este îndrăzneala. Aici intervine factorul Divin. În Faptele Apostolilor 4 : 29 și 31 este scrisă rugăciunea creștinilor și răspunsul primit :

Şi acum, Doamne, uită-Te la ameninţările lor, dă putere robilor Tăi să vestească Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala …

După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunaţi ; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală”.


În Marcu 5 : 30 scrie că :

Isus a cunoscut îndată că o putere ieşise din El”.

Puterea a ieșit deoarece mai întâi a intrat.

Iar asemenea apostolilor menționați anterior și eu am nevoie să completez constant puterea de care este nevoie prin umplerea cu Duhul Sfânt, deoarece EL este Cel care îmi dă îndrăzneala de care am nevoie pentru a trece peste stările mele interioare de neliniște.


Și poate una dintre cele mai mari probleme de la ora actuală este tocmai lipsa stăruințelor constante după botezul în Duhul Sfânt !


Nu te teme” (sau „nu te înspăimânta”) este o expresie sinonimă cu „înfruntă-ți frica”. Dar tot : „Nu te teme” înseamnă și „nu te înfricoșa singur” …


Nu te teme” este expresia pe care au auzit-o de-a lungul vremii și Avraam și Isaac și Iacov și Moise și Iosua … iar lista este mai mare.

Și ei au fost oameni ca noi și fiecare a avut fricile lui la un moment, dar Dumnezeu i-a încurajat pe fiecare dintre ei prin expresia : „Nu te teme” tocmai pentru ca ei să treacă peste barajul interior al fricii !


Dar credincioșii din perioada Vechiului Testament nu au avut ceea ce avem noi. Mai precis, nu L-au avut cu ei pe Domnul Isus. Dar Domnul Isus este cu noi în fiecare zi, tot timpul ! Iar EL ne-a spus :

îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” (Ioan 16 : 33)


Un verset de aur pentru noi poate fi Psalmul 56 : 3 unde David (… „când l-au prins Filistenii la Gat”) a spus :

Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine”.


Doamne ajută și Doamne Isuse dă-ne și nouă izbândă prin Duhul Tău Cel Bun și Sfânt ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :