116 I 2023. TREI ADEVĂRURI DESPRE RĂSPLATA LUI DUMNEZEU [Deuteronom 7.9–11 I Apocalipsa 2. 2 I Proverbe 22.4]

116 I 2023. TREI ADEVĂRURI DESPRE RĂSPLATA LUI DUMNEZEU

I Podcast I Pasaje Biblice : Deuteronom 7 : 9 – 11 I Apocalipsa 2 : 2 I Proverbe 22 : 4 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 26 Aprilie 2023 I

În prezentul studiu vom aminti trei adevăruri despre răsplată Lui Dumnezeu :

  1. Dumnezeu este Cel care răsplăteşte atât binele cât şi răul făcut
  2. Ce fel de răsplată poate primi un om ?
  3. Ce să fac pentru a primi o răsplată ?

Continue reading „116 I 2023. TREI ADEVĂRURI DESPRE RĂSPLATA LUI DUMNEZEU [Deuteronom 7.9–11 I Apocalipsa 2. 2 I Proverbe 22.4]”