114 I 2023. RĂSPLATĂ JERTFIRII [Isaia 53.12 I 2 Cronici 15.1– 2, 7 I Apocalipsa 22.12]

114 I 2023. RĂSPLATĂ JERTFIRII

I Podcast I Pasaje Biblice : Isaia 53 : 12 I II Cronici 15 : 1 – 2, 7 I Apocalipsa 22 : 12 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 24 Aprilie 2023 I

În perioada sărbătorilor de Paști ne amintim în special de jertfa de pe cruce a Domnului Isus dar trebuie să avem în vedere faptul că Dumnezeu răsplătește jertfirea.

În cartea II Cronici 15 : 1 – 2, 7 scrie că :

Duhul lui Dumnezeu a venit peste Azaria, fiul lui Oded, şi Azaria s-a dus înaintea lui Asa şi i-a zis : „Ascultaţi-mă … voi, dar, întăriţi-vă şi nu lăsaţi să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată.”

Despre Domnul Isus era proorocit că :

„ … Îi voi da partea Lui la un loc cu cei mari, şi va împărţi prada cu cei puternici, pentru că S-a dat pe Sine însuşi la moarte şi a fost pus în numărul celor fărădelege, pentru că a purtat păcatele multora şi S-a rugat pentru cei vinovaţi”. (Isaia 53 : 12)


Introducere

În cartea proorocului Isaia scrie despre Domnul Isus că :

Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă… Dar, după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânţă de urmaşi, va trăi multe zile, şi lucrarea Domnului va propăşi în mâinile Lui”. (Isaia 53 : 10)


Viaţa de jertfire a Domnului Isus care s-a terminat cu suferinţele de pe cruce şi cu moartea Lui a fost urmată de Înviere şi de Înălţarea la Cer, de unde viața Domnului Isus continuă pentru veşnicie.


Răsplata :

1. Dumnezeu este Cel care răsplăteşte atât binele cât şi răul făcut
2. Ce fel de răsplată poate primi un om ?
3. Ce să fac pentru a primi o răsplată ?


Cuvântul răsplată este folosit prima dată în Geneza 15 : 1 şi înseamnă o : „recompensă pentru munca făcută, pentru fidelitate” (Lexiconul Biblic). Are şi sensul de salariu (plată) dar se referă la generozitatea Dăruitorului (a Lui Dumnezeu) care oferă credinciosului mai mult decât merită pentru munca prestată !


În concluzia acestei prezentări a răsplătirii vom nota patru versete :

  1. I Corinteni 3 : 8 „Cel ce sădeşte şi cel ce udă sunt totuna ; şi fiecare îşi va lua răsplata după osteneala lui”.
  2. II Corinteni 5 : 10 „Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-şi primească răsplata după binele sau răul pe care-l va fi făcut când trăia în trup”.
  3. Coloseni 3 : 24 „ca unii care ştiţi că veţi primi de la Domnul răsplata moştenirii. Voi slujiţi Domnului Hristos”.
  4. Apocalipsa 22 : 12 „Iată, Eu vin curând ; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui”.

Doamne ajută și Doamne dă-mi și mie izbândă !


Podcastul poate fi ascultat aici :