113 I 2023. EVANGHELIA INCOMPLETĂ SAU BANUL CEZARULUI [Romani 11.22 I Marcu 12.13–17]

113 I 2023. EVANGHELIA INCOMPLETĂ SAU BANUL CEZARULUI

I Podcast I Pasaje Biblice : Romani 11 : 22 I Marcu 12 : 13 – 17 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 23 Aprilie 2023 I

În cadrul studiilor din această perioadă, în care ne concentrăm pe Jertfa și Învierea Domnului Isus, nu era intenția de a spune ceea ce vom auzi în continuare. Numai că a fost un îndemn deosebit de la Dumnezeu de a nota aceste gânduri la care va fi ferice de noi dacă vom lua aminte.

Ce este Evanghelia incompletă ?

Pentru a răspunde la această întrebare să parcurgem acest studiu (care va evidenția doar o mică parte din ceea ce este Evanghelia incompletă, care conține și adevăr … numai că ea nu spune tot adevărul și nu descrie exact ceea ce este mai important și anume care este costul vieții de credință, de câtă jertfire, sacrificiu, durere și necazuri are parte un creștin, care merge pe urmele Domnului Isus !?


O formă de minciună este rostirea incompletă a adevărului. De exemplu când cineva în loc să spună tot adevărul care ar putea fi exprimat prin douăsprezece cuvinte rostite, alege să omită din fraza lui trei cuvinte care însă schimbă total informația oferită …


Ce este Evanghelia incompletă ?

O veste bună care limitează catacterul Lui Dumnezeu numai la dragoste și la bunătate fără a menționa de exemplu dreptatea și asprimea Lui Dumnezeu !


Să luăm un exemplu din Noul Testament. Creștinilor din Roma, apostolul Pavel le-a scris :

Uită-te, dar, la bunătatea şi asprimea lui Dumnezeu : asprime faţă de cei ce au căzut, şi bunătate faţă de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta ; altminteri, vei fi tăiat şi tu”. (Romani 11 : 22)

Când privești la bunătate care este unul dintre atributele Lui Dumnezeu trebuie să vezi și asprimea care este tot un atribut al Lui Dumnezeu, de care însă dacă vei fi conștient îți vei și trăi viața de credință cu mult mai multă responsabilitate !

Văzând doar bunătatea Lui Dumnezeu este ca și cum aș folosi o monedă care are două fețe, dar eu aleg tot timpul să privesc numai la una din fețe și intenționat să o evit pe cealaltă.


Să observăm o întâmplare (pe care o știm foarte bine) dar la care poate nu cunoaștem un amănunt care odată știut, ne face să înțelegem mai bine ce s-a petrecut acolo.

În Marcu 12 : 13 – 17 este notat că : preoţii cei mai de seamă, cărturarii şi bătrânii” (a se vedea Marcu 11 : 27) :

„ … au trimis la Isus pe unii din farisei şi din irodieni, ca să-L prindă cu vorba. Aceştia au venit şi I-au zis :

„Învăţătorule, ştim că spui adevărul şi nu-Ţi pasă de nimeni ; căci nu cauţi la faţa oamenilor şi înveţi pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr. Se cade să plătim bir cezarului sau nu ? Să plătim sau să nu plătim ?”

Isus le-a cunoscut făţărnicia şi le-a răspuns : „Pentru ce Mă ispitiţi ? Aduceţi-Mi un ban ca să-l văd.” I-au adus un ban ; şi Isus i-a întrebat :

„Chipul acesta şi slovele scrise pe el, ale cui sunt ?” „Ale cezarului”, I-au răspuns ei. Atunci Isus le-a zis : „Daţi, dar, cezarului ce este al cezarului, şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.” Şi se mirau foarte mult de El”.


Cu referire la dinarul roman trebuie să menționăm un aspect care poate este mai puțin cunoscut. Dinarul a fost moneda adusă Domnului Isus (dar în traducerea Cornilescu este folosit cuvântul „ban”). Noi știm foarte bine că fiecare monedă are și acum (și avea și atunci) un avers (fața) și un revers (dosul monedei).

Pe fața unui dinar era chipul lui Cezar iar pe revers era chipul unui zeu, moneda fiind alcătuită astfel tocmai pentru a induce ideea că Cezar este de origine divină.

Aceasta explică de ce Domnul Isus a spus :

Daţi, dar, cezarului ce este al cezarului, şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu”.

La aceste cuvinte, ei au rămas fără replică, deoarece dinarul avea ambele fețe, pe una din fețe fiind chipul lui Cezar iar pe cealaltă față era o divinitate romană. Moneda avea inscripționată pe ea și omul și pe dumnezeu …


Dar Evanghelia incompletă din zilele noastre prezintă doar o față a creștinismului și anume partea pozitivă fără a prezenta și reversul, adică în ce constau costurile vieții de credință.


Evanghelia incompletă prezintă în special prosperitatea și este adevărat că un creștin care ÎI este credincios Lui Dumnezeu va fi binecuvântat !

Dar a promite numai binele este ca și cum i-ai arăta cuiva banii pe care-i obține un miner fără a-i spune ce preț are de plătit pentru a-i putea avea și el !


Iar un om căruia îi va fi prezentată o Evanghelie incompletă va fi dezamăgit când va constata că viața de credință nu este așa de ușoară cum i se părea lui … din prezentarea trunchiată care i-a fost făcută !


Dar Modelul nostru de viață este Domnul Isus despre a Cărui Jertfă și Înviere ne amintim în această perioadă.

Domnul Isus ÎȘI trăiește viața Lui prin noi (cei care L-am primit în viața nastră ca Stăpâ n și ca Mântuitor) dar și putem apela la El atunci când avem o neclaritate.


Să-L rugăm pe Dumnezeu să ne călăuzească în aceste vremuri care sunt atât de complicate din punct de vedere spiritual și Dumnezeu să ne asculte rugăciunile ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :