109 I 2023. ÎNVIEREA DOMNULUI ISUS SAU VA TRĂI MULTE ZILE [Isaia 53.10–12 I Filipeni 2.8–11 I Romani 8.11]

109 I 2023. ÎNVIEREA DOMNULUI ISUS SAU VA TRĂI MULTE ZILE

I Podcast I Pasaje Biblice : Isaia 53 : 10 – 12 I Filipeni 2 : 8 – 11 I Romani 8 : 11 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 19 Aprilie 2023 I

Despre Domnul Isus era proorocit în Vechiul Testament în Isaia 53 : 10 – 12, unde Dumnezeu a vorbit despre Jertfa Domnului Isus, despre moartea Lui, despre Învierea Lui și slava de care avea să fie urmată. Continue reading „109 I 2023. ÎNVIEREA DOMNULUI ISUS SAU VA TRĂI MULTE ZILE [Isaia 53.10–12 I Filipeni 2.8–11 I Romani 8.11]”

Sunt un om sincer sau un om fals ? (3. Cum se manifestă autoritatea spirituală ?) [Matei 28.16-20]

III. Autoritatea spirituală

Autoritatea (puterea) spirituală se manifestă în viaţa credinciosului prin :

  1. Puterea de-a se apropia de Dumnezeu,
  2. Puterea renunţării la ceea ce Dumnezeu îi cere la un moment dat,
  3. Puterea acceptării voii Lui Dumnezeu

Continue reading „Sunt un om sincer sau un om fals ? (3. Cum se manifestă autoritatea spirituală ?) [Matei 28.16-20]”