Sunt un om sincer sau un om fals ? (3. Cum se manifestă autoritatea spirituală ?) [Matei 28.16-20]

III. Autoritatea spirituală

Autoritatea (puterea) spirituală se manifestă în viaţa credinciosului prin :

 1. Puterea de-a se apropia de Dumnezeu,
 2. Puterea renunţării la ceea ce Dumnezeu îi cere la un moment dat,
 3. Puterea acceptării voii Lui Dumnezeu


Cei unsprezece ucenici s-au dus în Galileea, pe muntele unde le poruncise Isus să meargă. Când L-au văzut ei, I s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis :

 1. Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.
 2. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit.
 3. Şi iată că Eu sunt cu voi [şi implicit şi autoritatea / puterea Lui] în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin”. (Matei 28 : 16 – 20)

Autoritatea (puterea) spirituală se manifestă în viaţa credinciosului prin :

1. Puterea de-a se apropia de Dumnezeu (apropierea se face mergând în direcţia indicată de Isus … spiritual vorbind)

În textul din Matei 28 : 10 – 11, 16 – 17 este arătat adevărul spus în Iacov 4 : 8

Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi”.

A apropia înseamnă : „1. a pune sau duce aproape ; 2. a veni aproape. [Lat. AD PROPIARE]”. (Şăinanu, 1929)


2. Puterea renunţării la ceea ce Dumnezeu îmi cere la un moment dat (aceasta este adevărata putere)

Ioan 10 : 17 – 18 „Tatăl Mă iubeşte, pentru că

 1. Îmi dau viaţa, ca iarăşi s-o iau. Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci
 2. o dau Eu de la Mine.
 3. Am putere s-o dau şi am putere s-o iau iarăşi : aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl Meu”.

Autoritatea limitată

Ioan 19 : 9 – 12 (Pilat) „A intrat iarăşi în odaia de judecată şi a zis lui Isus : „De unde eşti Tu ?” Dar Isus nu i-a dat niciun răspuns. Pilat I-a zis :

Mie nu-mi vorbeşti ? Nu ştii că

 1. am putere să Te răstignesc şi
 2. am putere să-Ţi dau drumul ?”
 3. N-ai avea nicio putere asupra Mea”, i-a răspuns Isus, „dacă nu ţi-ar fi fost dată de sus.

De aceea, cine Mă dă în mâinile tale are un mai mare păcat.” De atunci Pilat căuta să-I dea drumul”.

Doar a „căutat”, dar în final a decis greşit. În viaţă contează mai mult ce fac şi mai puţină relevanţă are ceea ce doar îmi propun să realizez …


3. Puterea acceptării voii Lui Dumnezeu

După ce ajungi la Isus la o relaţie bună cu El, Isus îţi vorbeşte personal şi te trimite să faci ce vrea EL. Ceea ce spune textul este că prin moarte / pierdere ajungi la înviere, la reabilitarea relaţiei cu EL) …


Concluzii

Pot să mă întreb cu cine mă asemăn mai mult, cu :

 1. femeile, care dis-de-dimineaţă L-au căutat pe Isus,
 2. unii dintre străjerii de atunci sau cu Pilat, (oameni care au avut o anumită autoritate dar erau lipsiţi de integritate),
 3. ucenicii Domnului Isus (creştini practicanţi, oameni care nu erau cineva, dar care ÎL aveau pe Isus cu ei şi beneficiau astfel de autoritatea Divină !

STUDII ASEMĂNĂTOARE :