Eşti vorbit de bine sau eşti vorbit de rău ? (1. Cine te vorbeşte ?) [Judecători 11.1-2]

Eşti vorbit de bine sau eşti vorbit de rău ? Uită-te mai ales la cine te vorbeşte !

Vom lua un exemplu din Biblie, pe Iefta. Cine a vorbit despre el ?

I. Fraţii lui (dar au spus ce gândeau despre el abia atunci când au ajuns să fie mai mulţi şi erau deja „mari”)

În Judecători 11 : 1 – 2 scrie că :

Iefta, galaaditul, era un om viteaz. El era fiul unei curve. Galaad născuse pe Iefta. Nevasta lui Galaad i-a născut fii, care, făcându-se mari, au izgonit pe Iefta şi i-au zis : „Tu nu vei avea moştenire în casa tatălui nostru, căci eşti fiul unei alte femei.” … ”.

Fraţii lui erau genul de căutători de nod în papură, de aceea s-au şi oprit la trecutul lui (de care el nu avea nicio vină) în loc să aprecieze realizările pe care el le avea la mometul respectiv …

Caracterul lui Iefta se vede prin faptul că el a plecat dintre ei fără a spune nimic. Nu s-a apărat, nu i-a acuzat deşi ştia (şi el şi ei) că adevărata lor motivaţie era împărţirea averii.


II. Samuel

În 1 Samuel 12 : 11 sunt notate cuvintele proorocului Samuel despre Iefta :

Şi Domnul a trimis pe Ierubaal şi pe Barac, şi pe Iefta, şi pe Samuel, şi v-a izbăvit din mâna vrăjmaşilor voştri care vă înconjurau, şi aţi locuit în linişte”.


III. Scriitorul cărţii Evrei (cei mai mulţi consideră că a fost apostolul Pavel)

Vorbind despre credinţă, în Evrei 11 : 32 el scrie :

Şi ce voi mai zice ? Căci nu mi-ar ajunge vremea, dacă aş vrea să vorbesc de Ghedeon, de Barac, de Samson, de Ieftaie [Iefta], de David, de Samuel şi de proroci !

Pentru oamenii cu adevărat importanţi, Iefta a fost un om de valoare, dar la fel ca el poţi să fii şi tu. Să afli numai ce-ţi spun oamenii lipsiţi de caracter (care una vorbesc şi cu totul altceva gândesc) şi să nu ştii cum te văd oamenii credincioşi, oamenii Lui Dumnezeu !

De aceea, Dumnezeu să te ajute să nu pui la suflet vorbele rele, ci să cauţi să fii pe placul Lui Dumnezeu şi să obţii aprobarea Lui !


STUDII ASEMĂNĂTOARE :