Eşti vorbit de bine sau eşti vorbit de rău ? (2. Treci printr-o perioadă în care Dumnezeu te testează … prin respingere) [Judecători 11.1-2]

Eşti vorbit de bine sau eşti vorbit de rău ? (2. Treci printr-o perioadă în care Dumnezeu te testează prin respingere, Judecători 11.1-2)

  1. Dar chiar şi răul care mi se face este efemer. Cât trăim, vom avea perioade în care roata vieţii este sus şi altele când roata este jos.
  2. Cum este bine să gândesc ? Chiar şi în geografia spirituală valea te duce spre munte, deci faptul că acum eşti jos îţi garantează ajungerea sus, dacă te lupţi să înaintezi şi nu te laşi.
  3. Un alt aspect este faptul că răul prin care trec (izgonirea / îndepărtarea de care am parte) s-ar putea să fie un foarte mare bine pe care Dumnezeu tocmai mi-l face (mai cioplind din „colţuri”), iar eu nu ştiu să-i fiu recunoscător (a se vedea : cazul lui Nabucodonosor / Daniel 4, Romani 8 : 28 – 29).

Şi Iefta a fugit de la fraţii lui şi a locuit în ţara Tob. Nişte oameni fără căpătâi s-au strâns la Iefta şi făceau plimbări cu el. După câtva timp, fiii lui Amon au pornit cu război împotriva lui Israel.

Şi pe când fiii lui Amon făceau război cu Israel, bătrânii Galaadului s-au dus să caute pe Iefta din ţara Tob. Ei au zis lui Iefta : „Vino de fii căpetenia noastră, şi să batem pe fiii lui Amon.”

Iefta a răspuns bătrânilor Galaadului : „Nu m-aţi urât voi şi nu m-aţi izgonit voi din casa tatălui meu ? Pentru ce veniţi la mine acum când sunteţi în strâmtorare ?” Bătrânii Galaadului au zis lui Iefta : „Ne întoarcem la tine acum, ca să mergi cu noi, să baţi pe fiii lui Amon şi să fii căpetenia noastră, căpetenia tuturor locuitorilor Galaadului.”

Iefta a răspuns bătrânilor Galaadului : „Dacă mă aduceţi înapoi ca să bat pe fiii lui Amon şi dacă Domnul îi va da înaintea mea, voi fi eu oare căpetenia voastră ?” Bătrânii Galaadului au zis lui Iefta : „Domnul să ne audă şi să judece dacă nu vom face ce spui.”

Şi Iefta a pornit cu bătrânii Galaadului. Poporul l-a pus în fruntea lui şi l-a aşezat căpetenie, şi Iefta a spus din nou înaintea Domnului, la Miţpa, toate cuvintele pe care le rostise”. (Judecători 11 : 3 – 11)


A izgoni înseamnă :

  • A sili (pe cineva) să plece ; a alunga, a goni, a îndepărta”. (DLRLC, 1955-1957)
  • „1. A alunga, a goni. 2. A speria, a sili pe cineva să plece, a surghiuni”. (DER, 1958-1966) În acelaşi dicţionar scrie care este etimologia cuvântului a izgoni … în limba sârbă izgoniti înseamnă „a vîna”.

Iefta a renunţat de bunăvoie la partea lui de moştenire din familie … dar nu s-a terminat totul atunci şi acolo, deoarece viaţa a mers mai departe chiar şi când deasupra erau norii erau negri.

Iar Dumnezeu care vede în ascuns, (adică exact acele lucruri pe care unii oameni nu ar vrea să le afle nimeni), porunceşte norilor să plece şi să vină soarele şi pe strada celui amărât în suflet !

În Judecători 11, după primele două versete (numai în pasajul următor, de la versetul 3 – 11) urmează trei de şi … iar cel alungat a devenit căpetenia (comandantul) întregii zone !

Aşa s-a ajuns că Iefta (omul de care nu au avut nevoie) a devenit omul fără de care nu se mai putea ! (Piatra aruncată a ajuns să deţină locul central) …

Iefta a fost un prototip al Domnului Isus. În Faptele Apostolilor 4 : 11, Petru le spunea liderilor religioşi, despre Domnul Isus că : „El este „Piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului.” Ce-au făcut ei strâmb, Dumnezeu a îndreptat.

Faptul că alţi oameni îmi fac probleme nu înseamnă că şi Dumnezeu m-a dat la o parte. David a scris în Psalmul 31 : 22 (un psalm profetic) ce a experimentat în viaţa lui la un moment dat :

În pornirea mea nechibzuită ziceam :

Sunt izgonit dinaintea Ta !” Dar Tu ai auzit glasul rugăciunilor mele, când am strigat spre Tine”.


STUDII ASEMĂNĂTOARE :