321 I 2023. CEARTA SAU CHIBRIT ȘI BUTOI CU BENZINĂ [1 Samuel 1.13–18 I Evrei 12.2 I Matei 16.21-23]

321 I 2023. CEARTA SAU CHIBRIT ȘI BUTOI CU BENZINĂ ?

I Podcast I Pasaje Biblice : I Samuel 1 : 13 – 18 I Evrei 12 : 2 I Matei 16 : 21 – 23 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 17 Noiembrie 2023 I

În studiile anterioare despre ceartă, a fost amintit faptul că o ceartă este asemenea exploziei unui butoi cu benzină, căruia cineva îi dă foc cu un chibrit.

Dar și atunci s-a vorbit despre tipul de om „chibrit”, tipul de om „butoi cu benzină” și tipul de om „pahar cu apă” în care chibritul se stinge, cearta se potolește.


Dar se poate ca omul de tip „chibrit” să fie el însuși și „butoi cu benzină” ?

Este evident că da, iar noi știm că vorbele sau cuvintele dure îl ațâță și mai tare pe un om care oricum deja este nervos iar acest lucru este valabil mai ales în cazul omului care are și un debit verbal foarte mare (poate mai ales când se vorbește despre alții, care nu sunt de față).

Un om care vorbește mult trebuie să fie atent la cuvintele rostite, deoarece noi știm că un baraj are atâta apă în el câtă a intrat în el, altfel nu ar avea de unde ieși !


Și la fel este și omul … iar dacă se rupe un baraj se face inundația, doar că ea se produce mai la vale, iar efectul se va vedea mai încolo !

La fel este un schimb de vorbe sau o ceartă. Poate nu are efect pe moment, dar în timp efectele pot fi devastatoare din cauza neiertării omului care a fost jignit.

În I Samuel 1 : 13 – 18 scrie că :

Ana vorbea în inima ei şi numai buzele şi le mişca, dar nu i se auzea glasul. Eli credea că este beată şi i-a zis : „Până când vei fi beată ? Du-te de te trezeşte !”

Ana a răspuns : „Nu, domnul meu, eu sunt o femeie care suferă în inima ei, şi n-am băut nici vin, nici băutură ameţitoare; ci îmi vărsam sufletul înaintea Domnului.

Să nu iei pe roaba ta drept o femeie stricată, căci numai prea multa mea durere şi supărare m-a făcut să vorbesc până acum.”

Eli a luat din nou cuvântul şi a zis : „Du-te în pace, şi Dumnezeul lui Israel să asculte rugăciunea pe care I-ai făcut-o !”

Ea a zis : „Să capete roaba ta trecere înaintea ta!” Şi femeia a plecat. A mâncat, şi faţa ei n-a mai fost aceeaşi”.


Ana era atentă la ce spunea. Pentru ea cuvintele rostite aveau valoare și de aceea și își contoriza cu atenție cuvinte pe care le spunea (lucrul acesta se poate observa foarte clar).

Oare aș putea și eu să fiu asemenea unui pahar cu apă în care să se stingă toate vorbele rele, adică acele chibrite aprinse cu focul Celui rău prin care unii și alții vor să mă tulbure : Da categoric !


În Evrei 12 : 2 sunt scrise aceste cuvinte :

Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu”.

Este mai ușoară suferirea răului, a jignirii, a ofensei decât suferința pentru păcatul pe care l-am înfăptuit în momentul în care eu reacționez cu mânie și nu stau liniștit … deoarece am ales să nu rabd puțin și să nu merg mai departe prin puterea Duhului Sfânt care mă ajută dacă vreau !?

Ana a fost ispitită de Satana exact în locul în care probabil că nu se aștepta. La Biserică cum am spune noi. Dar ce-a pățit Ana nu semăna cu atacul pe care l-a avut Domnul Isus (a se vedea Matei 16 : 21 – 23), exact printr-un om credincios, printr-un om de încredere al Lui, prin Petru ? Ba da.


De aceea să ne ajute Dumnezeu să păstrăm plinătatea Duhului Sfânt și să o tot completăm imediat cum constatăm că a scăzut. Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :