91 I 2024. MÂNTUIREA ESTE O TRANSFORMAREA IMPOSIBILĂ PENTRU OM DAR POSIBILĂ PENTRU DUMNEZEU (II) [Luca 3.7-9 I Matei 19.26 I Romani 10.9] 31 Martie 2024

91 I 2024. MÂNTUIREA ESTE O TRANSFORMAREA IMPOSIBILĂ PENTRU OM DAR POSIBILĂ PENTRU DUMNEZEU (II)

I Podcast I Pasaje Biblice : Luca 3 : 7 – 9 I Matei 19 : 26 I Romani 10 : 9 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 31 Martie 2024 I

Mântuirea este o transformarea imposibilă pentru om, dar este posibilă pentru Dumnezeu. În Luca 3 : 7 – 9 sunt notate cuvintele prin care Ioan Botezătorul le-a explicat unor contemporani ai lui :

1. cât de gravă este starea lor spirituală („pui de șerpi”),
2. faptul că ei se credeau a fi bine (se considerau a fi „copiii lui Avraam”, adică credeau că sunt credincioși din naștere) dar și
3. faptul că aveau nevoie de-o înnoire a vieții pe care oamenii de atunci și-au dat seama că nu o pot face singuri (adică din șerpi să devină pomi fructiferi, roditori).


Dar dacă un om mi-ar spune mie că eu sunt un „pui de șarpe” (eu știind bine cine este tatăl meu fizic la fel cum și ei știau că sunt descendenții lui Avraam) și mi-ar cere să devin un „pom fructifer”, i-aș spune că își bate joc de mine. De ce ?

Deoarece nu sunt șarpe și chiar dacă aș fi, nu mi-aș putea schimba natura pe care o am din naștere (firea pământească), chiar dacă aș vrea și oricât de mult aș încerca, așa ceva îmi este imposibil.

Cum să mă faci pe mine pui de șarpe când sunt om, doar se vede clar acest lucru ?!

Dar Ioan, practic le explica unora dintre cei care veneau la el pentru a fi botezați, exact acest adevăr și anume faptul că, aveau nevoie de o transformare a vieții care însă era imposibilă pentru ei !


Această înnoire a vieții era exact la fel cum ai încerca să transformi un șarpe într-un pom, iar acest pom fructifer să facă după aceea și fructe !


Ce trebuiau să înțeleagă cei ce își doreau botezul în apă, era faptul că doar botezul nu era suficient pentru mântuirea lor, iar ei nu se puteau mântui singuri, ci ei aveau nevoie de un Mântuitor !

Mai târziu, Domnul Isus a clarificat ucenicilor Lui subiectul mântuirii, iar în Matei 19 : 26 găsim scris că :

Isus S-a uitat ţintă la ei şi le-a zis : „La oameni lucrul acesta este cu neputinţă, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putinţă”.


Apostolul Pavel, în Romani 10 : 9 a scris acest adevăr :

Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit”.


Dacă și tu vrei să fii mântuit, crede și tu în Jertfa Domnului Isus și rostește aceste cuvinte chiar acum :

Doamne Isuse, TU ești Stăpânul vieții mele și cred din toată inima că Dumnezeu TE-a înviat din morți ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :