90 I 2024. TRANSFORMAREA IMPOSIBILĂ PENTRU OM SAU DIN ȘARPE, POM (I) [Luca 3.7-9 I Numeri 17.8] 30 Martie 2024

90 I 2024. TRANSFORMAREA IMPOSIBILĂ PENTRU OM SAU DIN ȘARPE … POM (I) !

I Podcast I Pasaje Biblice : Luca 3 : 7 – 9 I Numeri 17 : 8 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 30 Martie 2024 I

Transformarea imposibilă pentru om sau Din șarpe … pom. Se poate ca un șarpe să fie transformat în pom roditor ?! Așa ceva este imposibil pentru om, deoarece niciun om de pe pământ nu poate să facă o asemenea transformare care însă era (și este) strict necesară pentru omul care vrea să fie mântuit.

Din șarpe … pom. Acesta era însă un limbaj metaforic, care a fost folosit de Ioan Botezătorul, pentru a le explica oamenilor care căutau mântuirea, câteva adevăruri.


Prin „puii de șarpe” este simbolizată firea pământească a omului, iar prin „pomul fructifer” este arată natura dumnezeiască.

Și la fel cum transformarea din șarpe în pom este imposibilă pentru un om, tot la fel nici mântuirea nu se poate face fără un Mântuitor, care să aducă înnoirea interioară a vieții, numită nașterea din nou.


Dar să ne reamintim pasajul Biblic din Luca 3 : 7 – 9, unde sunt notate cuvintele pe care Ioan Botezătorul le-a spus celor ce veneau la el în momentul respectiv, pentru a fi botezați :

Pui de năpârci, cine v-a învăţat să fugiţi de mânia viitoare ? Faceţi, dar, roade vrednice de pocăinţa voastră şi nu vă apucaţi să ziceţi în voi înşivă : „Avem pe Avraam ca tată !”

Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam. Securea a şi fost înfiptă la rădăcina pomilor : deci, orice pom care nu face rod bun este tăiat şi aruncat în foc.”


Concluzionând, vom nota faptul că prin metafora puilor de șerpi veninoși și a pomilor fructiferi, pe care Ioan Botezătorul le-a spus-o fiilor lui Avraam, accentul a fost pus pe :

1. starea de păcat a omului care are nevoie de mântuire,
2. faptul că, nu este destul ca omul să aibă în familie pe cineva care a fost omul Lui Dumnezeu, precum și
3. neputința omului de-a se mântui prin administrarea unui botez în apă (adică prin faptele lui).

Scopul final (pentru oamenii de atunci dar și pentru noi cei de azi), era ca ei să devină conștienți de nevoie lor de-un Mântuitor care să le ofere nașterea din nou (a se vedea Luca 3 : 15 – 17).


Tu, ești mântuit ?

Dacă deja îți vezi starea de păcat, înseamnă că înțelegi faptul că ai nevoie de mântuire și de un Mântuitor.

Dar Singurul care poate să îți dea mântuirea este numai Domnul Isus. EL a murit pe cruce și în locul tău așa că roagă-L să te mântuiască și pe tine chiar acum !


Doamne Isuse, dă-mi TE rog și mie chiar acum mântuirea Ta , TE rog frumos ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :