107 I 2023. CE ESTE ÎNVIEREA [Apocalipsa 6.8 I Daniel 9.26 I 1 Împărați 17.22]

107 I 2023. CE ESTE ÎNVIEREA ?

I Podcast I Pasaje Biblice : Apocalipsa 6 : 8 I Daniel 9 : 26 I 1 Împăraţi 17 : 22 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 17 Aprilie 2023 I

Pentru a înțelege oarecum ce înseamnă învierea, în cadrul prezentului studiu vom face distincția dintre moarte, deces și înviere.

Moartea este o Persoană. În Apocalipsa 6 : 8, apostolul Ioan a notat :

M-am uitat şi iată că s-a arătat un cal gălbui. Cel ce stătea pe el se numea Moartea, şi împreună cu el venea după el Locuinţa morţilor. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului, ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă şi cu fiarele pământului”.


Decesul este definit ca fiind încetarea vieții și este urmarea trecerii pe acolo a Persoanei numită Moartea.


Ce face ea ?

O tăiere, iar pentru aceasta se folosește de diferite metode, patru dintre elefiind notate în Apocalipsa 6 : 8 (și anume: sabia, foametea, boala cu caracter epidemic și animalele sălbatice care au fost folosite și pentru omorârea martirilor din primele secole).


Să observăm un exemplu de astfel de tăiere (de deces)

În cartea Daniel 9 : 26 despre Domnul Isus este scris într-un mod profetic că :

După aceste şaizeci şi două de săptămâni, Unsul va fi stârpit, şi nu va avea nimic …”.

Despre Domnul Isus era proorocit că va fi „stârpit”, (literal tăiat, în ebraică este folosit karath).


A tăia înseamnă :

A despărți, a separa ceva în bucăți”. (DEX, 2009)


În ce constă această tăiere ? În separarea materiei de ceea ce este imaterial. În I Tesaloniceni 5 : 23 sunt notate părțile componente ale omului : duhul, sufletul şi trupul. Omul este constituit din materie (trupul) și partea imaterială (duhul și sufletul).


Decesul constă în despărțirea duhului și a sufletului de trup.

Trupul este muritor dar duhul și sufletul omului sunt nemuritoare.

După deces, trupul este așezat în mormânt, dar sufletul și duhul ajung acolo unde omul și-a pregătit dinainte de plecarea de pe acest pământ.


Învierea constă tocmai în revenirea duhului și a sufletului în trup. Învierea este o reîntregire a întregului inițial (dacă se poate spune așa).


Să observăm două exemple.

În I Împăraţi 17 : 22 scrie că :

Domnul a ascultat glasul lui Ilie, şi sufletul copilului s-a întors în el, şi a înviat”.

În Ezechiel 37 : 10 scrie :

Am prorocit cum mi se poruncise. Şi a intrat duhul în ei, şi au înviat şi au stat pe picioare : era o oaste mare, foarte mare la număr”.


Învieri temporare au existat în Biblie și sunt notate atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Dar Învierea Domnului Isus este total diferită deoarece nu a fost o înviere urmată de un alt deces (de care sigur au avut parte Lazăr, fiica lui Iair sau fiul văduvei din Nain).

În Apocalipsa 1 : 18 sunt notate cuvintele Domnului Isus :

Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor”.


Vom încheia prezentul studiu, amintind cuvintele scrise de apostolul Pavel în Romani 8 : 11 care constituie o mare promisiune pentru noi :

Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricinaDuhului Său, care locuieşte în voi”.


Doamne Isuse ajută-mi și mie ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :