108 I 2023. BISERICA SAU NOUL TEMPLU AL LUI DUMNEZEU [Efeseni 2.21-22 I Zaharia 4.10 I Marcu 13.1-2]

108 I 2023. BISERICA SAU NOUL TEMPLU AL LUI DUMNEZEU

I Podcast I Pasaje Biblice : Efeseni 2 : 21 – 22 I Zaharia 4 : 10 I Marcu 13 : 1 – 2 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 18 Aprilie 2023 I

Una dintre urmările Învierii Domnului Isus este înlocuirea (treptată la început) a Templului din Ierusalim cu Biserica, care este Noul Templu al Lui Dumnezeu.

În Efeseni 2 : 21 – 22 scrie despre Domnul Isus că :

În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfânt în Domnul. Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un locaş al lui Dumnezeu, prin Duhul”.

După venirea din robia Babiloniană (iar pentru alții după revenirea în țara lor) s-a trecut la reconstruirea Templului din Ierusalim.

A fost totuși o reconstrucție grea iar în cartea proorocului Zaharia 4 : 10 scrie :

Căci cine dispreţuieşte ziua începuturilor slabe ? Aceştia şapte vor privi cu bucurie cumpăna în mâna lui Zorobabel. Aceştia şapte sunt ochii Domnului care cutreieră tot pământul.”

Nu este bine când vedem începutul slab sau cum s-a apucat cineva să facă ceva (Zorobabel a fost văzut când ținea în mână doar un fir de plumb care era folosit de zidari) să tragem concluzii pripite.

Dacă începutul unei activități este slab dar se face sub privirea Lui Dumnezeu va ajunge ceva de mare anvergură (așa a fost și Templul din Ierusalim).


Dar chiar dacă cu greu, Templul din Ierusalim a ajuns să fie reconstruit și prin proorocul Hagai (în capitolul 2 : 3) Dumnezeu îi întreba :

Cine a mai rămas între voi din cei ce au văzut Casa aceasta în slava ei dintâi ? Şi cum o vedeţi acum ? Aşa cum este, nu pare ea ca o nimica în ochii voştri ?

Față de Templul construit de Solomon acest al doilea Templu părea a fi „ca o nimica” … Dar au trecut anii și despre aceeași clădire (la care este drept că s-au mai adus îmbunătățiri, a se vedea Ioan 2 : 20) a existat o cu totul altă părere. În Marcu 13 : 1 scrie că atunci :

Când a ieşit Isus din Templu, unul din ucenicii Lui I-a zis : „Învăţătorule, uită-Te ce pietre şi ce zidiri !” sau Ce pietre și ce zidiri adică ce materiale de calitate au fost folosite și ce bine au fost executate lucrările !

Dar în Marcu 13 : 2 scrie că :

Isus i-a răspuns : „Vezi tu aceste zidiri mari ? Nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată.

Aceasta avea să se întâmple nu peste multă vreme, când avea să se treacă la o nouă etapă din istoria poporului Evreu și anume la etapa distrugerii celor clădite ! Autorizația de demolare o putea da numai Dumnezeu care era Proprietarul clădirii care este și Proprietarul Universului. De ce ?

Deoarece era venită vremea construirii unui nou Templu … și anume Biserica care este un Templu spiritual, format din pietre vii … iar acest Templu este construit de un Meșter și Ziditor care este Dumnezeu.

În acest Templu intră oamenii care devin pietre din zidul construcției, care nu mai ies din zidire. Oameni pe care noi poate nu i-am băga în seamă … dar lucrarea Lui Dumnezeu merge înainte ! Slavă Lui Dumnezeu !


Dar un credincios sincer care a văzut Templul din Ierusalim și știa câtă muncă a fost necesară pentru construirea lui, câte resurse au fost investite și cu cât sacrificiu a fost făcut, după ce a trecut prin Ierusalim după distrugerea Templului și văzând că a rămas un teren viran, a înțeles ce înseamnă judecata Lui Dumnezeu și felul în care înțelege Dumnezeu lucrurile dar și ce înseamnă efemerul, vremelnicul …

Dar după aproape două mii de ani care au trecut de atunci, realizăm la ce dezvoltare a Bisericii s-a ajuns fără Templu și înțelegem faptul că de fapt, Templul din Ierusalim, devenise o piedică în calea lucrării Lui Dumnezeu așa că s-a trecut la un Templu spiritual care este Biserica.


În viață uneori nu ÎL înțelegem deloc pe Dumnezeu când ni se întâmplă unele lucruri. Există și posibilitatea ca să înțelegem abia peste mulți ani anumite întâmplări din viața noastră dar indiferent de situațiile prin care trecem să ne ajute Domnul Isus prin Duhul Sfânt să ne încredem în EL ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :