125 I 2024. DOMNUL A FĂCUT LUCRUL ACESTA SAU REABILITAREA SPIRITUALĂ [Psalmul 118.23 I Ioan 2.19 I Marcu 13.1–2] 04 Mai 2024

125 I 2024. DOMNUL A FĂCUT LUCRUL ACESTA SAU REABILITAREA SPIRITUALĂ

I Podcast I Pasaje Biblice : Psalmul 118 : 23 I Ioan 2 : 19 I Marcu 13 : 1 – 2 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 04 Mai 2024 I

Domnul a făcut lucrul acesta” (Psalmul 118 : 23) sau Reabilitarea spirituală. Clerul L-a respins pe Domnul Isus și a făcut ca Domnul Isus să fie răstignit și omorât, dar, Dumnezeu L-a reabilitat pe Domnul Isus. Continue reading „125 I 2024. DOMNUL A FĂCUT LUCRUL ACESTA SAU REABILITAREA SPIRITUALĂ [Psalmul 118.23 I Ioan 2.19 I Marcu 13.1–2] 04 Mai 2024”

108 I 2023. BISERICA SAU NOUL TEMPLU AL LUI DUMNEZEU [Efeseni 2.21-22 I Zaharia 4.10 I Marcu 13.1-2]

108 I 2023. BISERICA SAU NOUL TEMPLU AL LUI DUMNEZEU

I Podcast I Pasaje Biblice : Efeseni 2 : 21 – 22 I Zaharia 4 : 10 I Marcu 13 : 1 – 2 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 18 Aprilie 2023 I

Una dintre urmările Învierii Domnului Isus este înlocuirea (treptată la început) a Templului din Ierusalim cu Biserica, care este Noul Templu al Lui Dumnezeu. Continue reading „108 I 2023. BISERICA SAU NOUL TEMPLU AL LUI DUMNEZEU [Efeseni 2.21-22 I Zaharia 4.10 I Marcu 13.1-2]”

Zidirea spirituală (II) [Romani 15.2 I Matei 24.1 I Marcu 13.1-2 I 1 Corinteni 3.9]

2. Zidirea (construirea şi construcţia terminată, sau procesul zidirii şi produsul finit)

Fiecare din noi să placă aproapelui, în ce este bine, în vederea zidirii [gr. oikodomēn] altora”. (Romani 15 : 2)

În Noul Testament pentru a zidi este folosit gr. oikodomé („clădire, edificiu, zidire”) care provine din oikos („casă, gospodărie, templu”, având sensul de locuinţă dar şi de familie) şi doma („acoperiş” provine din gr. demo „a costrui” un edificiu). Continue reading „Zidirea spirituală (II) [Romani 15.2 I Matei 24.1 I Marcu 13.1-2 I 1 Corinteni 3.9]”