Zidirea spirituală (II), Romani 15.2, Matei 24.1, Marcu 13.1-2, 1 Corinteni 3.9

2. Zidirea (construirea şi construcţia terminată, sau procesul zidirii şi produsul finit)

Fiecare din noi să placă aproapelui, în ce este bine, în vederea zidirii [gr. oikodomēn] altora”. (Romani 15 : 2)

În Noul Testament pentru a zidi este folosit gr. oikodomé („clădire, edificiu, zidire”) care provine din oikos („casă, gospodărie, templu”, având sensul de locuinţă dar şi de familie) şi doma („acoperiş” provine din gr. demo „a costrui” un edificiu). Continue reading „Zidirea spirituală (II), Romani 15.2, Matei 24.1, Marcu 13.1-2, 1 Corinteni 3.9”