362. AUTOEXAMINAREA [1 Corinteni 11.28 I Ioan 8.1–11 I 18.9-14]

362. AUTOEXAMINAREA

I Podcast I Pasaje Biblice : I Corinteni 11 : 28 I Ioan 8 : 1 – 11 I 18 : 9 – 14 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 28 Decembrie 2022 I

Autoexaminarea este definită ca referindu-se la o : „Examinare a propriei conștiințe”. (DEX, 2009)
Cu cât un om este mai aproape de Dumnezeu, cu atât se va preocupa mai mult de examinarea propriei conștiințe și nu de a altora.

În I Corinteni 11 : 28 scrie clar (cu referire în special la pregătirea pentru împărtășirea cu Cina Domnului, dar noi știm că trebuie să fim pregătiți oricând pentru întâlnirea cu Dumnezeu) :

Fiecare să se cerceteze, dar, pe sine însuşi, şi aşa să mănânce din pâinea aceasta şi să bea din paharul acesta”.

Literal textul poate fi tradus :

Fiecare să se examineze, dar, pe sine însuşi ..”.

Preocuparea de sufletul altuia intră în special în atribuțiile celor care au responsabilitate asupra sufletelor altora. În Evrei 13 : 17 scrie :

Ascultaţi de mai marii voştri şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele; pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci aşa ceva nu v-ar fi de niciun folos”.

Eu trebuie să fiu conștient de faptul că trebuie să fiu preocupat cu autoexaminarea, cu examinarea constantă a propriei mele conștiințe deoarece Domnul Isus a accentuat în Matei 12 : 36

Vă spun că, în ziua judecăţii, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care-l vor fi rostit”.


Dar înainte de-acontinua studiul, trebuie să reamintim că de mântuirea personală avem parte numai prin Harul Lui Dumnezeu dar pentru sfințire cât și pentru împlinirea planurilor Lui Dumnezeu este nevoie să conlucrez cu Dumnezeu.

În I Corinteni 3 : 9, apostolul Pavel a scris despre el și despre colaboratorii lui acest adevăr :

Căci noi suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu”.

Expresia împreună-lucrător (în greacă este folosit synergos) este un sinonim al cuvântului „coleg de muncă, asociat” dar în mai multe traduceri este folosit termenul „colaborator”.

Colaboratorul este o :

Persoană care lucrează în colaborare cu cineva la îndeplinirea unei munci”. (Dicționarul limbii romîne literare contemporane,1955 – 1957)


  • Sunt eu un om cu care colaborează Dumnezeu ?
  • Se folosește Dumnezeu de mine pentru mântuirea celor din jurul meu ?
  • Sunt eu un câștigător de suflete ?

Mult prea ușor noi îi analizăm pe alții, le facem diagnoze spirituale etc. uitând că fiecare dintre noi va sta de unul singur în fața Lui Dumnezeu și va avea de dat anumite explicații.

Apostolul Pavel le-a scris creștinilor din Roma inițial, dar ulterior și tuturor creștinilor din lume (prin Epistola lui Pavel către Romani) :

Dar pentru ce judeci tu pe fratele tău ? Sau pentru ce dispreţuieşti tu pe fratele tău ? Căci toţi ne vom înfăţişa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos.

Fiindcă este scris : „Pe viaţa Mea Mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea Mea şi orice limbă va da slavă lui Dumnezeu.”

Aşa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuşi lui Dumnezeu”. (Romani 14 : 10 – 12)


Reamintim că apostolul Pavel a procedat exact ca Domnul Isus. A întors privirea creștinilor din vremea lui, de către ceilalți către sine însuși.


Să observăm astăzi un alt exemplu din viața Domnului Isus care dovedește că această observație este adevărată și anume :

Femeia prinsă în preacurvie

Ne reamintim că în Ioan 8 : 1 – 11 scrie că :

Isus S-a dus la Muntele Măslinilor. Dar dis-de-dimineaţă a venit din nou în Templu ; şi tot norodul a venit la El. El a şezut jos şi-i învăţa. Atunci cărturarii şi fariseii I-au adus o femeie prinsă în preacurvie.

Au pus-o în mijlocul norodului şi au zis lui Isus : „Învăţătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârşea preacurvia.

Moise, în Lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei : Tu, dar, ce zici ?” Spuneau lucrul acesta ca să-L ispitească şi să-L poată învinui. Dar Isus S-a plecat în jos şi scria cu degetul pe pământ.

Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El S-a ridicat în sus şi le-a zis : „Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea.”

Apoi S-a plecat iarăşi şi scria cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simţit mustraţi de cugetul lor şi au ieşit afară, unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni, până la cei din urmă. Şi Isus a rămas singur cu femeia, care stătea în mijloc.

Atunci S-a ridicat în sus ; şi, când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Isus i-a zis : „Femeie, unde sunt pârâşii tăi ? Nimeni nu te-a osândit ?” „Nimeni, Doamne”, I-a răspuns ea. Şi Isus i-a zis : „Nici Eu nu te osândesc. Du-te, şi să nu mai păcătuieşti.” … ”.


Aparent cărturarii şi fariseii erau oamenii Lui Dumnezeu care voiau să mențină sfințenia în poporul Lui Dumnezeu, doar că ei au venit la Domnul Isus, probabil nefiind conștienți de faptul că EL era Dumnezeu Întrupat care : „ştia ce este în om” (a se vedea Ioan 2 : 25).

De fapt, ei care o judecau pe femeie pentru păcatul ei, aveau la rândul lor păcate nemărturisite și neiertate pentru care îi mustra conștiința (aflați fiind în prezența Lui Dumnezeu).

Faptul că ei și-au recunoscut vina a fost un lucru bun … Ce a fost rău a fost faptul că ei au plecat din prezența Lui Dumnezeu cu păcatele neiertate, exact ca fariseul despre care scrie în Luca 18 : 14.

Dar femeia a fost asemenea vameșului amintit de Domnul Isus cu aceeași ocazie (a se vedea Luca 18 : 9 – 14, Pilda vameșului și fariseului). Femeia a plecat din locul judecății Divine fiind iertată.


Doamne Isuse, dă-mi Te rog frumos harul de-a-mi analiza viața mea, de-a-mi cere iertare de la Tine și de-a-mi păstra curățenie în suflet ! Doamne ajută la aceasta și Doamne dă izbândă fiecăruia din noi ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :