361. SUNT UN COLABORATOR AL LUI DUMNEZEU ?

361. SUNT UN COLABORATOR AL LUI DUMNEZEU ?

I Podcast I Pasaje Biblice : I Corinteni 3 : 9 I Luca 13 : 1 – 9 I Matei 3 : 8 – 10 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 27 Decembrie 2022 I

Mântuirea este prin Har și poate fi definită ca fiind răspunsul omului la chemarea Lui Dumnezeu, dar atât pentru sfințire cât și pentru împlinirea planurilor Lui Dumnezeu pentru viața creștinului este nevoie de conlucrarea omului cu Dumnezeu.

În prezentul studiu vom observa ce a consemnat despre acest domeniu apostolul Pavel. În I Corinteni 3 : 9, apostolul Pavel a scris despre el și despre colaboratorii lui acest adevăr :
„Căci noi suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu”.
Fiind aproape de sfârșitul anului 2022, la ceas de bilanț trebuie să mă întreb : „Eu sunt un împreună-lucrător cu Dumnezeu ? Sunt un colaborator al Lui Dumnezeu ? În acest an, mi-a vorbit Dumnezeu și mi-a spus ce am de făcut ? Am făcut ce mi-a poruncit Dumnezeu să fac ?”
Matematica ar trebui să îmi dea răspunsul la întrebarea : „Câte persoane s-au întors la Dumnezeu prin mine în acest an ?”
Prin „împreună-lucrători cu Dumnezeu” apostolul Pavel se referea la sufletele de care se ocupau el, Apolo (a se vedea I Corinteni 3 : 4 – 5) precum și apostolul Petru (a se citi I Corinteni 1 : 12).
De ce să folosesc matematica ? Deoarece pot face un calcul simplu pentru a constata câți oameni s-au întors la Dumnezeu prin mine. Și trebuie să fiu realist în concluziile mele.
Dacă nici în anul 2022, nici în 2021, nici în 2020 și nici măcar în ultimii zece ani nu știu pe nimeni care să se fi întors prin mine la Dumnezeu trebuie să îmi pun mari semne de întrebare dacă eu lucrez împreună cu Dumnezeu !
Mult prea ușor noi îi analizăm pe alții, le facem diagnoze spirituale etc. uitând că fiecare dintre noi va sta de unul singur în fața Lui Dumnezeu și va avea de dat anumite explicații.
Apostolul Pavel le-a scris creștinilor din Roma inițial dar ulterior și tuturor creștinilor din lume : „Dar pentru ce judeci tu pe fratele tău ? Sau pentru ce dispreţuieşti tu pe fratele tău ? Căci toţi ne vom înfăţişa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos.
Fiindcă este scris : „Pe viaţa Mea Mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea Mea şi orice limbă va da slavă lui Dumnezeu.”
Aşa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuşi lui Dumnezeu”. (Romani 14 : 10 – 12)
Apostolul Pavel a procedat exact ca Domnul Isus. A întors privirea creștinilor din vremea lui de către ceilalți către sine însuși.
Cu alte cuvinte el a spus : „Tu te mai preocupa tu atât de mult de unul și de altul ci ocupă-te de tine, deoarece tu vei da socoteală înaintea Lui Dumnezeu pentru modul în care ți-ai trăit viața”. Și am adăuga noi : „Numai gândul la acea zi a judecății când voi sta singur în fața Lui Dumnezeu ar trebui să mă înfioare !”
Dar apostolul Pavel în versetele citate mai sus a procedat exact ca Domnul Isus.Și Domnul Isus a întors privirile contemporanilor Lui de la judecarea altora la judecarea personală !
Astăzi vom reda un singur exemplu și anume :

Pilda smochinului neroditor

În Luca 13 : 1 – 9 scrie că : „În vremea aceea au venit unii şi au istorisit lui Isus ce se întâmplase unor galileeni, al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor.
„Credeţi voi”, le-a răspuns Isus, „că aceşti galileeni au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi galileeni, pentru că au păţit astfel ? Eu vă spun : nu ; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.
Sau acei optsprezece inşi, peste care a căzut turnul din Siloam şi i-a omorât, credeţi că au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi oameni care locuiau în Ierusalim ? Eu vă spun : nu ; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.” El a spus şi pilda aceasta : „Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el, şi n-a găsit.
Atunci a zis vierului : „Iată că sunt trei ani de când vin şi caut rod în smochinul acesta, şi nu găsesc. Taie-l. La ce să mai cuprindă şi pământul degeaba ?”
„Doamne”, i-a răspuns vierul, „mai lasă-l şi anul acesta ; am să-l sap de jur împrejur şi am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod ; dacă nu, îl vei tăia.” …”.
Domnul Isus i-a făcut să înțeleagă că trebuie să își schimbe punctul de vedere. Să nu se mai uite la ce-au pățit alții ci să se întrebe ce s-ar putea să pățească ei dacă nu ÎI sunt folositori Lui Dumnezeu.
În Pilda smochinului neroditor, omul este comparat cu un pom de la care se așteaptă să producă fructe. Ce pomicultor se bucură doar de faptul că de zeci de ani are un pom în grădină, că trebuie să se ocupe de el, să sape pe lângă el, să transporte gunoi pe care să i-l ofere pomului respectiv etc. Cine s-ar bucura să aibe de lucru fără să aibe și producție.
Pentru ce ai ține în grădina ta un astfel de pom ? În Pilda smochinului neroditor Domnul Isus a detaliat exemplul spus de Ioan Botezătorul cu mai multă vreme înainte.
„Faceţi, dar, roade vrednice de pocăinţa voastră. Şi să nu credeţi că puteţi zice în voi înşivă : „Avem ca tată pe Avraam !” Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam.
Iată că securea a şi fost înfiptă la rădăcina pomilor : deci orice pom, care nu face rod bun, va fi tăiat şi aruncat în foc”. (Matei 3 : 8 – 10)
Altfel spus. Fiecare pom (fiecare credincios) este evaluat în mod personal. Dumnezeu îl verifică în fiecare an dacă a produs fructe. La fel cum un pomicultor se ocupă de pomi nu doar de dragul de-a avea de lucru,tot la fel și Dumnezeu Se ocupă de mine nu doar de dragul ca eu să tot beneficiez de Harul Lui fără a-I da nimic în schimb, ci Dumnezeu așteaptă să nu-I înșel încrederea pe care mi-o acordă !
Doamne Isuse, ajută-mă să stau cu adevărat înaintea conștiinței mele și să-mi fac o evaluare personală chiar acum ! Amintește-mi te rog câți oameni s-au întorsprin mine anul acesta, sau în ultimii ani …
Și ajută-mă Te rog să iau măsurile necesare pentru remedierea problemelor mele spirituale ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :