360. MÂNTUIREA DEPINDE NUMAI DE CE A FĂCUT DOMNUL PENTRU MINE SAU DEPINDE ÎN SPECIAL DE CEEEA CE FAC EU PENTRU DOMNUL ISUS ?

360. MÂNTUIREA DEPINDE NUMAI DE CE A FĂCUT DOMNUL PENTRU MINE SAU DEPINDE ÎN SPECIAL DE CEEEA CE FAC EU PENTRU DOMNUL ISUS ?

I Podcast I Pasaje Biblice : Matei 2 : 1 – 12 I Romani 10 : 20 I Isaia 55 : 6 – 7 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 26 Decembrie 2022 I

Nu odată mi-a fost dat să citesc următoarele cuvinte : „Cu noi leneșii cum rămâne ? Vine cineva după noi să ne ducă în Cer ?”

Astăzi vom căuta să răspundem la întrebarea : „Trebuie să fac ceva pentru a-L găsi pe Domnul Isus (cum au făcut și magii) sau pot sta liniștit deoarece sigur va trimite Dumnezeu pe cineva și după mine, deoarece în Cer nu se poate fără mine ?”

În Matei 2 : 1 – 12 este descrisă căutarea magilor care în final au realizat ce și-au propus și anume să-L caute, să-L găsească și să I Se închine Domnului Isus.
Dar în Luca 19 : 9 – 10 scrie că lui Zacheu : „Isus i-a zis : „Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci şi el este fiul lui Avraam. Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.” … ”.
Întrebarea este : ………….

Pentru început să ne reamintim ce scrie în Evanghelia după Matei 2 : 1 – 12 unde este notat că : „După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit nişte magi din răsărit la Ierusalim şi au întrebat :
„Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor ? Fiindcă I-am văzut steaua în răsărit şi am venit să ne închinăm Lui.”
Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult; şi tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toţi preoţii cei mai de seamă şi pe cărturarii norodului şi a căutat să afle de la ei unde trebuia să Se nască Hristosul.
„În Betleemul din Iudeea”, i-au răspuns ei, „căci iată ce a fost scris prin prorocul : „Şi tu, Betleeme, ţara lui Iuda, nu eşti nicidecum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda; căci din tine va ieşi o Căpetenie, care va fi Păstorul poporului Meu Israel.”
Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi şi a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi i-a trimis la Betleem şi le-a zis : „Duceţi-vă de cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc : şi, când Îl veţi găsi, daţi-mi şi mie de ştire, ca să vin şi eu să mă închin Lui.”
După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Şi iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit, mergea înaintea lor, până ce a venit şi s-a oprit deasupra locului unde era Pruncul.
Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu faţa la pământ şi I s-au închinat; apoi şi-au deschis vistieriile şi I-au adus daruri : aur, tămâie şi smirnă.
În urmă, au fost înştiinţaţi de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod, şi s-au întors în ţara lor pe un alt drum”.
Care este regula generală :
Omul trebuie să-L caute pe Dumnezeu ? Sau :
Domnul Isus îl caută pe cel nemântuit iar el doar trebuie să stea și să aștepte ?

Poate am fi tentați să spunem că răspunsul la o astfel de întrebare este ușor de dat … dar după ce vom prezenta din Biblie argumente pro și contra, vom putea constata că nu este chiar așa de ușor de răspuns la cele două întrebări.

Să începem demersul nostru în căutarea adevărului, amintind două citate din Biblie.
În primul rând, despre Neamuri (adică despre toți cei care nu suntem evrei), apostolul Pavel a scris în Romani 10 : 20 :
„Şi Isaia merge cu îndrăzneala până acolo că zice : „Am fost găsit de cei ce nu Mă căutau ; M-am făcut cunoscut celor ce nu întrebau de Mine.” … ”.

În schimb, poporului Evreu, Dumnezeu i-a spus clar : „Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi ; chemaţi-L câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui, şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu oboseşte iertând.” …”. (Isaia 55 : 6 – 7)
În creștinism, de sute de ani au fost două păreri total opuse (am spune noi). Una care susține un har necondiționat (și anume Calvinismul) și alta care pune un foarte mare accent pe libertatea de decizie și pe necesitatea dării interesului total pentru a avea parte de mântuire.
Pe Zacheu, Domnul Isus l-a căutat și l-a găsit … deoarece evanghelistul Luca a relatat cum au decurs lucrurile :
„Isus, când a ajuns la locul acela, Şi-a ridicat ochii în sus şi i-a zis :

„Zachee, dă-te jos degrabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta.” Zacheu s-a dat jos în grabă şi L-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toţi cârteau şi ziceau : „A intrat să găzduiască la un om păcătos !”
Dar Zacheu a stat înaintea Domnului şi I-a zis :
„Iată, Doamne, jumătate din avuţia mea o dau săracilor; şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit.”
Isus i-a zis : „Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci şi el este fiul lui Avraam. Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.” … ”. (Luca 19 : 5 – 10)
Dar dacă analizăm cu mai multă atenție ce s-a întâmplat, găsim scris că înainte de acest pasaj Biblic, Luca a notat următoarele :
„Isus a intrat în Ierihon şi trecea prin cetate. Şi un om bogat, numit Zacheu, mai marele vameşilor, căuta să vadă care este Isus ; dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură.
A alergat înainte şi s-a suit într-un dud ca să-L vadă ; pentru că pe drumul acela avea să treacă”. (Luca 19 : 1 – 4)

Deci a fost o căutare reciprocă. Zacheu își dorea să-L vadă pe Domnul Isus, iar Domnul Isus care era Dumnezeu Întrupat a știut acest lucru și i-a împlinit dorința, dorul lui după Dumnezeu, după mântuirea sufletului lui.

Vom încheia acest studiu (care este chiar foarte interesant), amintind cuvintele Domnului Isus, care rezumă foarte bine cele spuse până acum : „Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine”. (Apocalipsa 3 : 20)
Doamne Isuse, dă-mi, TE rog frumos harul de-a auzi atunci când TU îmi vorbești și harul de-a asculta, adică de-a face ceea ce TU vrei de la mine ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :