359. CUM MĂ RAPORTEZ LA DOMNUL ISUS ?

359. CUM MĂ RAPORTEZ LA DOMNUL ISUS ?

I Podcast I Pasaje Biblice : Matei 2 : 1 – 12 I Matei 2 : 7 și 16 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 25 Decembrie 2022 I

În Evanghelia după Matei 2 : 1 – 12 este descrisă căutarea magilor (care și-au dorit foarte mult să I Se închine Domnului Isus și au reușit ce și-au propus). Dar contemporani cu ei erau și Irod și clerul din Ierusalim din vremea respectivă …

Astăzi să observăm cele trei categorii de oameni care au fost contemporani cu Domnul Isus … dar oare mai sunt și azi oameni asemănători cu ei ?
1.Magii,
2.împăratul Irod și
3.clerul din Ierusalim sau cunoscătorii Cuvântului Lui Dumnezeu.

1. Magii

Dacă este să socotim că au plecat de acasă foarte repede după data în care au observat apariția stelei (a se vedea Matei 2 : 7 și v. 16), am înțelege că au călătorit aproximativ doi ani pentru a I Se închina aparent doar unui copil mic. Despre Domnul Isus știau că va fi Împărat și au gândit logic că trebuie să fie un copil al împăratului de atunci.
De aceea au și mers la palatul lui Irod pentru a-și prezenta omagiile. Dar au fost surprinși să constate că acolo nu era niciun copil mic și nu numai atât, dar cei de acolo nici nu știau nimic despre nașterea Celui pentru care ei s-au deplasat o distanță atât de mare.
Probabil că au fost foarte încurcați dar au plecat de la palatul în care nu au fost deloc bine primiți. De ce facem această afirmație ? Când au ieșit din palat era noaptea (deoarece scrie clar că ei au putut să vadă steaua). Dar în Orient poate mai mult decât în vest, era și este o regulă elementară a ospitalității : să-i găzduiești pe astfel de oameni … chiar dacă nu ar fi fost de departe și chiar dacă ar fi fost doar în trecere când noaptea i-a prins pe drum (și avem astfel de exemple în Vechiul Testament).
Dar magii nu au fost deranjați de-o astfel de atitudine de respingere, de nepăsare … ci au plecat mai departe și au reușit ce și-au propus și anume : Să I Se închine Domnului Isus.
Irod și ceilalți nu au mers nici măcar cei aproximativ doisprezece km (cât era distanța dintre Ierusalim și Betleem deoarece astăzi Betleemul este lângă Ierusalim. Din Ierusalim se iese direct în Betleem).
Magii pot fi caracterizați folosind cuvântul : sacrificiu.

2. Împăratul Irod

Nu cunoștea ce scria în Cuvântul Lui Dumnezeu despre Mesia și nici nu l-a interesat să-l aplice în modul dorit de Dumnezeu. Era genul de om care are numai servitori. Pentru acest fel de om, toți cei din jurul lui trebuie să se dedice numai împlinirii ordinelor lui.
Din punct de vedere spiritual, Irod poate fi caracterizat folosind cuvântul nepăsare.

3. Preoții cei mai de seamă și cărturarii din Ierusalim (adică clerul)

Despre ei vom spune că pot fi caracterizați tot printr-un singur cuvânt : dezinteres.

În încheiere să reamintim ce înseamnă fiecare cuvânt prin care am caracterizat cele trei categorii de oameni.

1. Magii au fost caracterizați prin cuvântul sacrificiu

Sacrificiul este explicat ca fiind o : „Renunțare voluntară la ceva (prețios sau considerat ca atare) pentru binele sau în folosul cuiva sau a ceva; jertfă. ♦ Jertfire de sine (din devotament, din abnegație) … ”.

2. Irod este un simbol al omului realizat pe plan material care este nepăsător față de domeniul spiritual

Nepăsarea este definită astfel : „1 Lipsă de griji, de frământări ; situație, stare în care se află cel lipsit de griji, de frământări. 2. Lipsă de interes față de ceea ce se petrece în jur; indiferență, indolență, apatie ; pasivitate”. Primele două definiții au fost preluate din DEX, 2009)

3. Clerul din vremea Întrupării Domnului Isus a fost caracterizat prin cuvântul dezinteres

Dezinteresul este o : „Atitudine de indiferență față de o anumită problemă …”. (MDA2, 2010)

Până la un punct, am spune că nepăsarea este sinonimă cu dezinteresul și așa și este doar că nepăsarea este starea celui care are o lipsă totală de interes față de ceea ce se petrece în jurul lui, pe când dezinteresul este specializat pe un anumit domeniu.
Altfel spus, mă interesează alte domenii dar față de domeniul cutare nu am niciun interes.

Eu cu cine mă asemăn ?
1.Fac orice pentru a-L găsi pe Isus ?
2.Nu mă interesează nimic din domeniul spiritual sau
3.sunt preocupat de unele domenii ce țin de spiritual dar nu și de Isus ?

În cartea Evrei 2 : 1 – 3 scrie : „De aceea, cu atât mai mult, trebuie să ne ţinem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtaţi de ele.
Căci, dacă Cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit şi dacă orice abatere şi orice neascultare şi-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători faţă de o mântuire aşa de mare … ?”

Având în vedere faptul că mântuirea este posibilă numai prin Domnul Isus deoarece EL este Singurul Mântuitor, să ne ajute Dumnezeu să facem tot ce ține de noi pentru aducerea la Mântuitor a cât mai multor suflete ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :