358. AUTORITATEA DEPLINĂ A LUI MESIA

358. AUTORITATEA DEPLINĂ A LUI MESIA

I Podcast I Pasaje Biblice : Isaia 11 : 1 – 10 I Luca 3 : 21 – 22 I Filipeni 2 : 5 – 8 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 24 Decembrie 2022 I

În aceste zile vom sărbători Întruparea Domnului Isus. Din Isaia 11 : 1 – 10 reies trei aspecte :

1. Mesia (adică Domnul Isus) avea să fie atât om cât și Dumnezeu întrupat (v. 1),
2. EL avea să aibe o relație foarte strânsă cu Duhul Lui Dumnezeu (v. 2) și
3. Mesia când avea să vină avea să aibe o autoritate deplină (v. 3 – 10).


„Apoi o Odraslă va ieşi din tulpina lui Isai, şi un Vlăstar va da din rădăcinile lui. Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi de tărie, duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul.
Plăcerea Lui va fi frica de Domnul ; nu va judeca după înfăţişare, nici nu va hotărî după cele auzite, ci va judeca pe cei săraci cu dreptate şi va hotărî cu nepărtinire asupra nenorociţilor ţării ; va lovi pământul cu toiagul cuvântului Lui, şi cu suflarea buzelor Lui va omorî pe cel rău. Neprihănirea va fi brâul coapselor Sale, şi credincioşia, brâul mijlocului Său.
„Atunci lupul va locui împreună cu mielul, şi pardosul se va culca împreună cu iedul ; viţelul, puiul de leu şi vitele îngrăşate vor fi împreună, şi le va mâna un copilaş ; vaca şi ursoaica vor paşte la un loc, şi puii lor se vor culca împreună. Leul va mânca paie ca boul, pruncul de ţâţă se va juca la gura bortei năpârcii, şi copilul înţărcat va băga mâna în vizuina basilicului.
Nu se va face niciun rău şi nicio pagubă pe tot muntele Meu cel sfânt ; căci pământul va fi plin de cunoştinţa Domnului, ca fundul mării de apele care-l acoperă.
În ziua aceea, Vlăstarul lui Isai va fi ca un steag pentru popoare ; neamurile se vor întoarce la El, şi slava va fi locuinţa Lui.”…”. (Isaia 11 : 1 – 10)
În acest pasaj Biblic, de la versetul 3 – 10, prin proorocul Isaia Dumnezeu a vorbit despre două lucruri distincte.

Mesia era prezentat cum avea să fie la :

1.prima Lui venire (adică la Întrupare ), a se vedea v. 3 – 4a,
2.a doua venire (când va instaura Împărăția de o mie de ani), a se vedea v. 4b – 10.

Astăzi, cu ajutorul Lui Dumnezeu vom nota câteva observații din versetele 3 – 4a unde este descris Domnul Isus cum a fost cât a trăit pe acest pământ și cum este și la ora actuală în perioada Harului.
Despre Domnul Isus a fost scris că :
„Plăcerea Lui va fi frica de Domnul ; nu va judeca după înfăţişare, nici nu va hotărî după cele auzite, ci va judeca pe cei săraci cu dreptate şi va hotărî cu nepărtinire asupra nenorociţilor ţării”. (Isaia 11 : 3 – 4a)
Domnul Isus :
1.a fost descris ca plăcându-i viața trăită cu temere de Dumnezeu : „Plăcerea Lui va fi frica de Domnul”,
2.nu și-a format o opinie despre cineva doar privind la fața omului : „nu va judeca după înfăţişare”,
3.fiind un om care nu a decis în funcție de ce i-a spus unul sau altul : „nu va hotărî după cele auzite”, ci :
4.va folosi aceeași unitatea de măsură a dreptății indiferent de statutul omului : „va judeca pe cei săraci cu dreptate” și
5.va lua decizii cu obiectivitate, va fi imparțial : „va hotărî cu nepărtinire asupra nenorociţilor ţării”.
Cum am spune noi despre Mesia era scris că va fi un om drept atât în relația cu Dumnezeu dar va fi caracterizat de integritate și în relațiile cu oamenii !
Să observăm acum cum s-a împlinit fiecare aspect al proorociei făcute prin Isaia.
1. Domnul Isus a trăit cu temere de Dumnezeu
În grădina Ghetsimani. Domnul Isus a decis să facă voia Lui Dumnezeu chiar dacă a avut de plătit prețul final și ascultarea de Dumnezeu L-a costat viața : „Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de Mine paharul acesta, fără să-l beau, facă-se voia Ta !” (Matei 26 : 42)
2. Nu Și-a format opinia despre cineva doar privind la aspectul exterior
Aceasta ar fi însemnat să aibă o părere bună despre oamenii religioși și să-i judece greșit pe păcătoși. De ce ? Era normal ca oamenii religioși să aibă un ambalaj de sfinți dar erau de fapt „morminte văruite”, deoarece ei doar păreau a fi sfinți dar nu erau.
Și era normal ca un om păcătos dar care ÎL căuta pe Dumnezeu să fie un aparență un om fără valoare deoarece este evident că el se îmbrăca și se comporta așa cum era el … păcătos dar neprefăcut, sincer, nevăruit (dacă putem spune așa). Exact cum este versul : „La Tine vin șa cum sunt” nu mă dau drept altul !
3. Nu a decis doar plecându-și urechea la unul și la altul
De exemplu așa a explicat Domnul Isus faptele notate în Luca 13 : 1 – 5 prin ceea ce-a spus în v. 6 – 9.
4. Domnul Isus nu a avut două unități de măsură una pentru prieten și alta pentru dușman
Dacă Petru a fost cum trebuie l-a felicitat imediat, dar dacă a greșit l-a corectat imediat (a se vedea Matei 16 : 13 – 23).
5. Domnul Isus a luat deciziile bazându-se pe dreptatea Divină
A avut un etalon, un metru, o ruletă dacă putem spune așa. În plus, Dumnezeu ÎI arăta prin Duhul Sfânt care era adevărata față a omului.
Așa se explică cum i-a înfruntat pe fățarnici și cum de a intrat la Zacheu. Domnul Isus a apreciat sinceritatea nu vopseaua de sfinți.
Doamne Isuse, trăiește-ȚI Tu viața Ta exact așa și prin mine ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :