Zidirea spirituală (III), 1 Corinteni 14.3, 2 Corinteni 13.10, Efeseni 4.29

3. Mijloacele folosite pentru zidirea / edificarea spirituală (şi sufletească)

[Zidire : „1. Acțiunea de a zidi și rezultatul ei.

2. Construcție, clădire, edificiu”. Dex ]

Continue reading „Zidirea spirituală (III), 1 Corinteni 14.3, 2 Corinteni 13.10, Efeseni 4.29”

Zidirea spirituală (II), Romani 15.2, Matei 24.1, Marcu 13.1-2, 1 Corinteni 3.9

2. Zidirea (construirea şi construcţia terminată, sau procesul zidirii şi produsul finit)

Fiecare din noi să placă aproapelui, în ce este bine, în vederea zidirii [gr. oikodomēn] altora”. (Romani 15 : 2)

În Noul Testament pentru a zidi este folosit gr. oikodomé („clădire, edificiu, zidire”) care provine din oikos („casă, gospodărie, templu”, având sensul de locuinţă dar şi de familie) şi doma („acoperiş” provine din gr. demo „a costrui” un edificiu). Continue reading „Zidirea spirituală (II), Romani 15.2, Matei 24.1, Marcu 13.1-2, 1 Corinteni 3.9”

Zidirea spirituală (I), Geneza 14.19, Matei 19.4, Proverbe 14.31, Psalmi 112.9

Ce se înţelege în Biblie prin ziditor, prin zidire (în N.T.) şi ce mijloace sunt folosite atunci când vrem să edificăm  ? La aceste trei aspecte vom medita în continuare.

1. Ziditorul

În Biblie un cuvânt folosit pentru a-L descrie pe Dumnezeu este : Ziditorul. Continue reading „Zidirea spirituală (I), Geneza 14.19, Matei 19.4, Proverbe 14.31, Psalmi 112.9”