125 I 2024. DOMNUL A FĂCUT LUCRUL ACESTA SAU REABILITAREA SPIRITUALĂ [Psalmul 118.23 I Ioan 2.19 I Marcu 13.1–2] 04 Mai 2024

125 I 2024. DOMNUL A FĂCUT LUCRUL ACESTA SAU REABILITAREA SPIRITUALĂ

I Podcast I Pasaje Biblice : Psalmul 118 : 23 I Ioan 2 : 19 I Marcu 13 : 1 – 2 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 04 Mai 2024 I

Domnul a făcut lucrul acesta” (Psalmul 118 : 23) sau Reabilitarea spirituală. Clerul L-a respins pe Domnul Isus și a făcut ca Domnul Isus să fie răstignit și omorât, dar, Dumnezeu L-a reabilitat pe Domnul Isus.

Iar a treia zi după răstignire, nu doar că L-a înviat ci, mult mai mult Domnul Isus a redevenit ceea ce era dintodeauna și anume : Dumnezeu !


În limba română, a reabilita înseamnă :

„I. a(-și) restabili buna reputație, onoarea, prestigiul știrbit. II. 2. a readuce în stare activă unele funcții alterate în urma unor procese patologice”. (Marele dicționar de neologisme, 2000)


Încă de la începutul activității publice, Domnul Isus a vorbit despre faptul că viața Lui avea să se termine într-un mod violent. Domnul Isus Și-a asemănat decesul cu demolarea, cu dislocarea unei clădiri imense, a unui Templu (a se vedea Ioan 2 : 19 – 22).

Este clar că ascultătorii care au auzit aceste cuvinte, au încercat să-și imagineze cum ar fi putut să fie demolat Templul din Ierusalim, deoarece ei au înțeles greșit cuvintele Domnului Isus. De ce ?

Deoarece Domnul Isus prin cuvintele : „Stricaţi templul acesta, şi în trei zile îl voi ridica” (a se vedea Ioan 2 : 19), nu s-a referit la Templul din Ierusalim, (pe care, oricum era evident că ei nu l-ar fi stricat cu niciun preț), ci :

El le vorbea despre templul trupului Său” (a se vedea Ioan 2 : 21).


Noi știm că, Templul din Ierusalim a fost construit din pietre foarte mari. În Biblie nu avem notate dimensiunile, dar vom reaminti doar că în Marcu 13 : 1 – 2 scrie că atunci :

Când a ieşit Isus din Templu, unul din ucenicii Lui I-a zis : „Învăţătorule, uită-Te ce pietre şi ce zidiri !” Isus i-a răspuns : „Vezi tu aceste zidiri mari ? Nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată.”

Ceea ce, trebuie însă să reținem este faptul că pentru a disloca pietrele de mari dimensiuni, era necesară multă forță. Și exact printr-o asemenea desprindere interioară a bucăților din întreg, avea să treacă Domnul Isus atunci când a murit pe cruce !

La fel cum Templul din Ierusalim era construit din Pietre, (din blocuri de piatră foarte mari ) și Trupul Domnului Isus era constituit din organe.

Și deși prin crucificare ei aveau să-I disloce, să-i frângă Trupul (a se vedea I Corinteni 11 : 24), prin Înviere, Dumnezeu avea să-I reabiliteze nu numai Trupul, ci Domnul Isus, prin Înviere avea să redevină ceea ce era dintotdeauna : Dumnezeu !


Acesta este adevărul pe care, să ni-l reamintim constant. Indiferent prin ce vom trece, întotdeauna Dumnezeu are ultimul cuvânt. Și El este Cel care reabilitează !


ÎI mulțumim frumos Lui Dumnezeu și pentru Jertfa de pe cruce a Fiului Lui ! Iar Domnului Isus ÎI mulțumim frumos pentru tot ce a suferit pentru mântuirea noastră ! Și fie ca Dumnezeu prin Duhul Sfânt să ne dea Harul de-a-i fi de folos toată viața noastră ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :