124 I 2024. TREI ADEVĂRURI TRANSMISE PRIN PILDA VIERILOR [Luca 20.19 I Iov 38.6 I Evrei 1.3] 03 Mai 2024

124 I 2024. TREI ADEVĂRURI TRANSMISE PRIN PILDA VIERILOR

I Podcast I Pasaje Biblice : Luca 20 : 19 I Iov 38 : 6 I Evrei 1 : 3 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 03 Mai 2024 I

Trei adevăruri transmise de Domnul Isus prin Pilda Vierilor. Clerul din vremea Domnului Isus, fiind cunoscători ai Legii, puteau să înțeleagă anumite adevăruri de care ceilalți ascultători prezenți acolo, nu și-au dat seama.

Iar, în final, Luca a notat că ei au înțeles foarte clar că :

„ … Isus spusese pilda aceasta împotriva lor”. (Luca 20 : 19)


Dar, ce adevăruri a transmis clerului de atunci, Domnul Isus prin Pilda Vierilor și ne transmite și nouă astăzi ?

În primul rând, faptul că EL Se identifică cu Piatra care era un termen folosit pentru Mesia (a se vedea Daniel 2 : 34 – 35 și v. 45).
Iar ei știau foarte bine că EL este Piatra, este Mesia, este Christos.


În al doilea rând, Domnul Isus este : „piatra din capul unghiului”, adică un bloc de piatră care este esențial pentru o fundație bună. Altfel spus, Domnul Isus este Cel care susține existența pământului și a vieții de pe el.

Pe Iov, Dumnezeu l-a întrebat (cu referire la planeta Pământ) :

Pe ce sunt sprijinite temeliile lui ? Sau cine i-a pus piatra din capul unghiului … ?” (Iov 38 : 6)

Cu alte cuvinte, Domnul Isus fiind asemenea „pietrei din capul unghiului”, EL este de fapt CEL care :

„ … ţine toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui … ”. (Evrei 1 : 3)


Iar, în al treilea rând, chiar dacă clerul de-atunci l-a lepădat pe Domnul Isus, totuși, Dumnezeu care are ultimul Cuvânt L-a reabilitat, iar ei aveau să fie respinși de Dumnezeu.

În Pilda Vierilor, în Luca 20 : 17, Domnul Isus a citat doar cea mai mare parte din versetul 22 din Psalmul 118. Dar în Psalmul 118 : 22 – 23, era profețit astfel :

Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii. Domnul a făcut lucrul acesta şi este o minunăţie înaintea ochilor noştri”.


Care este lecția pentru noi ?

Domnul Isus este Dumnezeu și era numit încă din Vechiul Testament Piatra, Stânca, adică ceva stabil, de neclintit, statornic.

Deși contemporanii Domnului Isus, au fost avertizați că în funcție de raportarea lor față de EL, va fi și viitorul lor, mulți dintre ei nu au luat în considerație Cuvintele Lui.

Care a fost urmarea ?

Timpul de grație pentru ei s-a terminat în anul 70, iar atunci a venit judecata Lui Dumnezeu.


De aceea, eu să învăț din păcatul lor, să fiu foarte atent la Cuvântul Lui Dumnezeu și ÎL rog pe Dumnezeu, ca prin Duhul Sfânt, să mă ajute să-mi potrivesc viața după Cuvântul și după voia Domnului Isus ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :