312 I 2023. TREI CONDIȚII ALE UMPLERII CU DUHUL SFÂNT [2 Împărați 4.1-7 I Faptele Apostolilor 1.13-14 I Faptele Apostolilor 2.1–4]

312 I 2023. TREI CONDIȚII ALE UMPLERII CU DUHUL SFÂNT SAU ADEVĂRURI PROFUNDE

I Podcast I Pasaje Biblice : II Împărați 4 : 1 – 7 I Faptele Apostolilor 1 : 13 – 14 I Faptele Apostolilor 2 : 1 – 4 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 8 Noiembrie 2023 I

Pentru umplerea cu Duhul Sfânt trebuie să fie îndeplinite trei condiţii : 1. strigătul inimii credinciosului conștient de nevoia Lui disperată după Duhul Sfânt, 2. înțelegerea importanței Bisericii care este Trupul Lui Christos, creștinul fiind o parte dintr-un întreg și 3. unitatea între frații de credință.


Aceste condiții sunt regăsite în Vechiul Testament în întâmplarea notată în cartea II Împărați 4 : 1- 7, unde scrie cum o femeie a scăpat de robie și de datorii cerând ajutorul unui prooroc care i-a rămas alături chiar și după ce soțul ei a plecat de pe pământ.


1. Strigătul inimii

O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a strigat lui Elisei …”. (II Împăraţi 4 : 1)

Se apropie de momentul botezului în Duhul Sfânt numai credinciosul care își vede nevoia cu adevărat și știe că nu se mai poate trăi fără Duhul Sfânt.

La fel au fost apostolii după Înălțarea la Cer a Domnului Isus. EL nu mai era cu ei. El Cel care rezolva toate problemele materiale și spirituale și deodată au devenit conștienți de nevoia lor, așa că au apelat la Dumnezeu stăruind în rugăciune zece zile.

Așa a fost și femeia care a strigat. Și-a arătat disperarea știa că nu mai poate fără ajutorul Lui Dumnezeu.


În al doilea rând, pentru umplerea cu Duhul Sfânt este nevoie de :

2. Adunarea vaselor în aceeaşi Casă (a Celui plecat dintre ei)

Du-te de cere vase de afară de la toţi vecinii tăi, vase goale, şi nu cere puţine. Când te vei întoarce, închide uşa după tine şi după copiii tăi ; toarnă din untdelemn în toate aceste vase şi pune deoparte pe cele pline.” (II Împăraţi 4 : 3 – 4)

Pentru femeia care avea o nevoie disperată nu a mai contat proveniența vaselor, nici forma lor etc., ci pentru ea conta umplerea pentru a-și putea plăti datoria.


La fel a fost cu apostolii. Până la Înălțarea la Cer a Domnului Isus, chiar și în ultima zi când Domnul a fost cu ei, apostolii au fost personalități distincte care își căutau interesele personale, chiar dacă ei au renunțat la multe pentru Domnul Isus.

Dar după Înălțarea Domnului Isus la Cer s-a produs o schimbare interioară, iar ei care erau asemenea vaselor diferite care au fost aduse în aceași casă și ei apostolii care erau atât de diferiți ca oameni, au devenit altfel deoarece toți aveau aceeași nevoie. Imperativul primirii Duhului Sfânt despre care le-a spus Domnul Isus (a se vedea Faptele Apostolilor 1 : 8).

În matematică atunci când aduni, faci o adunare. Adunând creştinii împreună faci o Adunare, adică Biserica. Putem spune că această Adunare era simbolizată prin aducerea mai multor vase în aceeași Casă.


Și în al treilea rând, pentru umplerea cu Duhul Sfânt este nevoie de :

3. Apropierea vaselor

Nu era suficient ca vasele împrumutate să fie doar prezente fizic în aceeaşi casă, ci ele trebuiau să fie așezate una lângă alta.

În II Împăraţi 4 : 5 – 6 scrie că :

Atunci ea a plecat de la el. A închis uşa după ea şi după copiii ei ; ei îi apropiau vasele, şi ea turna din untdelemn în ele. Când s-au umplut vasele …”.

La stăruința pentru botezul în Duhul Sfânt, credincioșii stau aproape în timpul rugăciunii, dar contează foarte mult ca ei să fie și uniți în duhul lor.

Atmosfera de acolo era una deosebită iar în Faptele Apostolilor 1 : 13 – 14 este descrisă într-un mod foarte frumos :

Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau : Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zelotul şi Iuda, fiul lui Iacov.

Toţi aceştia stăruiau cu un cuget în rugăciune şi în cereri, împreună cu femeile şi cu Maria, mama lui Isus, şi cu fraţii Lui”.

Ei erau fizic în aceeași casă (exact ca vasele împrumutate din casa femeii) dar mai mult decât atât, pentru ei nu a mai contat ce a fost înainte, ci „stăruiau cu un cuget în rugăciune şi în cereri”. Avea valoare doar ceea ce își doreau toți împreună, adică Duhul Sfânt !

Vom încheia, citând versetele scris în Faptele Apostolilor 2 : 1 – 4 și ne dorim ca așa ceva să fie o realitate și la Cezareea dar și peste tot unde se adună copiii Lui Dumnezeu.


Despre primii ucenici scrie că :

În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa unde şedeau ei.

Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei. Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească”.


De atunci totul s-a schimbat și să dea Dumnezeu ca plinătatea Duhului Sfânt să fie o realitate în viața de zi cu zi a fiecărui creștin ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :

62. ÎNVĂŢĂTORULE, NU-ŢI PASĂ CĂ PIERIM ? [Marcu 4.35–41]

62. ÎNVĂŢĂTORULE, NU-ŢI PASĂ CĂ PIERIM ?

I Podcast I Pasaj Biblic : Marcu 4 : 35 – 41 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 03 Martie 2022 I

În aceeaşi zi, seara, Isus le-a zis : „Să trecem în partea cealaltă.” După ce au dat drumul norodului, ucenicii L-au luat în corabia în care se afla şi aşa cum era. Împreună cu El mai erau şi alte corăbii. Continue reading „62. ÎNVĂŢĂTORULE, NU-ŢI PASĂ CĂ PIERIM ? [Marcu 4.35–41]”

Jertfa Domnului Isus (Marcu 14.26-31)

După cine te ieiDupă cine te iei în viaţă ?

După ce au cântat cântările de laudă, au ieşit pe Muntele Măslinilor. Isus le-a zis : „În noaptea aceasta toţi veţi avea un prilej de poticnire ; pentru că este scris :

„Voi bate Păstorul, şi oile vor fi risipite.” Dar, după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea.” Petru I-a zis : Continue reading „Jertfa Domnului Isus (Marcu 14.26-31)”

Pilda Semănătorului, (I) Matei 13.4-23

Pilda semănătoruluiÎn Pilda Semănătorului, (din Evanghelia după Matei 13.4-23) Domnul Isus ne spune despre patru tipuri de ascultători, care au auzit Cuvântul, (ei fiind simbolizaţi prin pământ).

Până la momentul respectiv, Isus a avut parte de patru feluri de ascultători, (ai Cuvântului despre Împărăţia lui Dumnezeu). După auzirea Cuvântului fiecare tip de om a avut o anumită reacţie.

Mai târziu, în Ioan 8 : 37, Domnul Isus spunea despre o a cincea categorie, oameni în care nu pătrunde Cuvântul : „ … dar căutaţi să Mă omorâţi, pentru că nu pătrunde în voi Cuvântul Meu”. Continue reading „Pilda Semănătorului, (I) Matei 13.4-23”

Înmulţirea pâinilor, Evanghelia după Ioan 6.5-6

Înainte de înmulţirea pâinilor : “Isus … a zis lui Filip : “De unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceştia?” Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că ştia ce are de gând să facă.”  (Ioan 6 : 5, 6)

Cum ar putea cineva să sature cu pâine pe oamenii aceştia, aici într-un loc pustiu?” (Marcu 8 : 4). Această observaţie era făcută de ucenicii Domnului.

Şi Îi spun aceste cuvinte, tocmai ei, cei chemaţi să rezolve problema cândva; (Marcu scrie în capitolul 6 : 37, cuvintele pe care Domnul Isus le-a spus ucenicilor: “Daţi-le voi să mănânce …”). Continue reading „Înmulţirea pâinilor, Evanghelia după Ioan 6.5-6”