Jertfa Domnului Isus (Marcu 14.26-31)

După cine te ieiDupă cine te iei în viaţă ?

După ce au cântat cântările de laudă, au ieşit pe Muntele Măslinilor. Isus le-a zis : „În noaptea aceasta toţi veţi avea un prilej de poticnire ; pentru că este scris :

„Voi bate Păstorul, şi oile vor fi risipite.” Dar, după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea.” Petru I-a zis :

Chiar dacă toţi ar avea un prilej de poticnire, eu nu voi avea.” [Matei 26 : 33 „Chiar dacă toţi ar găsi în Tine o pricină de poticnire, eu niciodată nu voi găsi în Tine o pricină de poticnire.”] Şi Isus i-a zis :

„Adevărat îţi spun că astăzi, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoşul de două ori, te vei lepăda de Mine de trei ori.” Dar Petru I-a zis cu şi mai multă tărie : „Chiar dacă ar trebui să mor împreună cu Tine, tot nu mă voi lepăda de Tine.” Şi toţi ceilalţi au spus acelaşi lucru.” (Marcu 14 : 26 – 31).


După cine mă pot lua în viaţă ? După :

1. Cuvântul lui Dumnezeu, (v. 27 – 28, 30)

În versetul 27, Marcu scrie că :

Isus le-a zis: „În noaptea aceasta toţi veţi avea un prilej de poticnire ; pentru că este scris : „Voi bate Păstorul, şi oile vor fi risipite”.

Domnul Isus a spus un citat din Zaharia 13 : 7 unde este scris : „Scoală-te, sabie, asupra păstorului Meu şi asupra omului care Îmi este tovarăş ! – zice Domnul oştirilor. Loveşte pe păstor, şi se vor risipi oile ! Şi Îmi voi întoarce mâna spre cei mici”.

De două ori Domnul Isus le-a spus ucenicilor ce se va întâmpla, iar lui Petru îi dă şi detaliile lepădării, deoarece el susţinea că el nu este ca majoritatea :

Chiar dacă toţi ar avea un prilej de poticnire, eu nu voi avea. Şi Isus i-a zis: „Adevărat îţi spun că astăzi, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoşul de două ori, te vei lepăda de Mine de trei ori.” (Marcu 14 : 29 – 30)

Exact ca la spălarea picioarelor, Petru a decis să fie altfel decât toţi. Ioan scrie despre Domnul Isus :

Apoi a turnat apă într-un lighean şi a început să spele picioarele ucenicilor şi să le şteargă cu ştergarul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru. Şi Petru I-a zis : „Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele ?”

Drept răspuns, Isus i-a zis : „Ce fac Eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea.” Petru I-a zis : „Niciodată nu-mi vei spăla picioarele ! (Ioan 13 : 5 – 8)

Întâmplarea din Marcu 14 : 26 – 31, poate fi rezumată prin versetul scris în cartea Iov 33 : 14, (unde ideea este că Domnul vorbeşte de două ori, dar nu insistă, atunci când omul nu vrea să-L ia în serios) :

  1. Dumnezeu vorbeşte însă, când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama.” Nici Petru nu a luat seama, deşi i s-a atras atenţia, iar Domnul Isus, nu i-a mai vorbit şi a treia oară ! Concluziile avea să le tragă după aceea !

  2. Fiindcă eu chem şi voi vă împotriviţi, fiindcă îmi întind mâna şi nimeni nu ia seama … ” (Proverbe 1 : 24).

  3. Numai ia seama asupra ta şi veghează cu luare aminte asupra sufletului tău, în toate zilele vieţii tale, ca nu cumva să uiţi lucrurile pe care ţi le-au văzut ochii şi să-ţi iasă din inimă ; fă-le cunoscut copiilor tăi şi copiilor copiilor tăi … ia seama să nu ţi se umfle inima de mândrie şi să nu uiţi pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei… ” (Deuteronomul 4 : 9, 8 : 14).


2. Duhul Sfânt, (v. 27 – 28, 30)

Un alt model în viaţă este Duhul Sfânt. El ne vorbeşte şi azi, prin ungerea Lui :

Cât despre voi, ungerea pe care aţi primit-o de la El rămâne în voi şi n-aveţi trebuinţă să vă înveţe cineva ; ci, după cum ungerea Lui vă învaţă despre toate lucrurile şi este adevărată, şi nu este o minciună, rămâneţi în El, după cum v-a învăţat ea”. (I Ioan 2 : 27)

Trei descoperiri ale Duhului (lucruri revelate) din acest text :

  1. În Marcu 14 : 27 este scrisă avertizarea Domnului Isus : „Isus le-a zis: „În noaptea aceasta toţi veţi avea un prilej de poticnire … ”.

  2. „ … voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea.” (v. 28)

  3. Adevărat îţi spun că astăzi, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoşul de două ori, te vei lepăda de Mine de trei ori.” (v. 30) Toate s-au adeverit, pentru că erau profeţii reale !

De unde putea să ştie Domnul Isus aceste lucruri ? În Ioan 3 : 34 scrie :

Căci Acela pe care L-a trimis Dumnezeu vorbeşte cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-I dă Duhul cu măsură”.

Şi acest caz este real versetul din I Corinteni 12 : 7, unde apostolul Pavel scria că :

Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora”. Domnul Isus le-a spus ce I-a arătat Duhul Sfânt, dar ei nu au luat seama ! Nu este ceva neobişnuit pentru un creştin !


Un exemplu din viaţa unui creştin, (care este membru şi la ora actuală, în Cezareea). Prin 2011, venea din Arad şi stătea la ocazie în Timişoara, pentru Reşiţa, (deja de peste o oră). Era foarte obosit pentru că în noaptea aceea dormise foarte puţin.

Era venit din Reşiţa cu o maşină de ocazie ; din Timişoara la Arad a mers tot cu ocazia, iar de la Arad la Timişoara venise tot cu ocazia şi totul mersese foarte bine până atunci, aşa că a putut pleca imediat de fiecare dată, numai în Timişoara a trebuit să stea aşa de mult, încât deja era supărat, fiindcă el se rugase lui Dumnezeu, pentru a fi ajutat. La un moment dat, Duhul Sfânt i-a spus :

– Vei merge cu o maşină … cum nu ai mai mers !

– Aş vrea s-o mai văd şi pe asta ! … şi-a zis el. A trecut foarte puţin timp şi Duhul i-a mai spus  :

– Să nu mai faci cu mâna !

A ascultat, pentru că oricum eforturile lui de până atunci, au fost zadarnice. Ce s-a întâmplat ? La puţin timp a trecut pe acolo un BMW, care a mers mai departe de locul respectiv, dar şoferul a dat cu spatele şi l-a întrebat pe fratele dela ocazie, dacă nu merge cumva la Reşiţa ! Au plecat şi şoferul nu a mai luat pe nimeni, deşi putea ! După aceea credinciosul a realizat că niciodată nu a fost cu un BMW !


3. Părerile omeneşti, (v. 29, 31).

Omul poate să se ia după modelul uman şi trebuie să observăm ce mare este Puterea de influenţare a modelului uman ! În versetul 31 este scris că :

Petru I-a zis cu şi mai multă tărie : „Chiar dacă ar trebui să mor împreună cu Tine, tot nu mă voi lepăda de Tine.” Şi toţi ceilalţi au spus acelaşi lucru”.

Toţi ceilalţi zece ucenici, (Iuda fiind deja plecat), s-au luat după Petru nu după Isus ! Iar Domnul Isus nu a mai spus nimic … Care este sfatul pentru noi ?

Nu spune multe vorbe, ci ia seama la Cuvântul Lui, indiferent de ceea ce spun sau cred alţii !

Omul / creştinul cunoaşte doar prezentul, de aceea îşi spune părerea personală despre ce a vorbit Isus … şi există ucenic care îşi susţine părerea chiar dacă Dumnezeu îi mai spune o dată ce va fi (Marcu 14 : 29, 31). Considera că ceea ce spune Domnul sunt probabilităţi ! Ce scrie în Biblie ?

Căci omul nu-şi cunoaşte nici măcar ceasul, întocmai ca peştii prinşi în mreaja nimicitoare şi ca păsările prinse în laţ ; ca şi ei sunt prinşi şi fiii oamenilor în vremea nenorocirii, când vine fără veste nenorocirea peste ei.” (Eclesiastul 9 : 12).

Un exemplu de copiere a modelului uman este în Matei 21 : 15 – 16 unde este scris despre copiii care strigau în Templu :

Dar preoţii cei mai de seamă şi cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea, şi pe copii

  • strigând în Templu şi zicând :

  • Osana, Fiul lui David !”, s-au umplut de mânie. Şi I-au zis : „Auzi ce zic aceştia ?” „Da”, le-a răspuns Isus”. Copiii strigau, (nu vorbeau), iar mesajul lor era : „Osana, Fiul lui David !” Dacă citim versetul din Matei 21 : 9 înţelegem de ce : „Noroadele care mergeau înaintea lui Isus şi cele ce veneau în urmă,

  • strigau :

  • Osana, Fiul lui David ! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului ! Osana în cerurile preaînalte !” De fapt, copiii i-au copiat pe adulţi, ce-au văzut şi auzit, aceea au făcut şi ei !


Concluzii :

De ce avem probleme ? Nu luăm în seamă avertizările Divine, Cuvântul Lui, sau nici măcar nu-L cunoaştem ! Mai grav este când nu învăţăm din greşelile altora şi nu mai învăţăm nici din greşelile personale ! Dacă îl şi judecăm pe altul … vom ajunge să facem şi noi aceleaşi lucruri … pentru a ne pocăi şi a nu mai vorbi aşa de superficial !

Care este concluzia ? Să aleg să-I fiu credincios lui Dumnezeu, indiferent de ceea ce mi se întâmplă ! Totul este sub controlul lui Dumnezeu !