179 I 2024. DE CE VREM DOAR BOTEZ ÎN DUHUL SFÂNT DAR NU ȘI DARURI ALE DUHULUI SFÂNT [1 Corinteni 14.1 I 1 Corinteni 12.7 I Faptele Apostolilor 10.19-20] 27 Iunie 2024

179 I 2024. DE CE VREM DOAR BOTEZ ÎN DUHUL SFÂNT DAR NU ȘI DARURI ALE DUHULUI SFÂNT ?

I Podcast I Pasaje Biblice : I Corinteni 14 : 1 I I Corinteni 12 : 7 I Faptele Apostolilor 10 : 19 – 20 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 27 Iunie 2024 I

De ce unii credincioși vor (și primesc) doar botezul în Duhul Sfânt dar nu își doresc și daruri ale Duhului Sfânt ? Poate pentru că, ne dorim mai mult viața comodă, confortul personal ; vrem să deținem controlul asupra vieții personale. Continue reading „179 I 2024. DE CE VREM DOAR BOTEZ ÎN DUHUL SFÂNT DAR NU ȘI DARURI ALE DUHULUI SFÂNT [1 Corinteni 14.1 I 1 Corinteni 12.7 I Faptele Apostolilor 10.19-20] 27 Iunie 2024”

Iosif sau Cinci perioade ale maturizării spirituale [Geneza 37.1-11]

Iosif sau Cinci perioade ale maturizării spirituale [Iosif în limba română înseamnă : „Dumnezeu creşte şi sporeşte”].

Istoria lui
Omorârea lui
Sexualitatea lui (natura omenească / firea pământească)
Inspiraţia Divină (darurile spirituale)
Finalul testării (deschiderea uşilor binecuvântării : loc de muncă, prosperitate, căsătorie) etc. Continue reading „Iosif sau Cinci perioade ale maturizării spirituale [Geneza 37.1-11]”

Dumnezeu ascultă rugăciunea [Matei 15.21-28]

Ce pot învăţa despre rugăciune din pasajul din Matei 15 : 21 – 28 ?

Isus, după ce a plecat de acolo, S-a dus în părţile Tirului şi ale Sidonului. Şi iată că o femeie canaanită a venit din ţinuturile acelea şi a început să strige către El :

Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David ! Fiica mea este muncită rău de un drac.”

El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Şi ucenicii Lui s-au apropiat şi L-au rugat stăruitor : „Dă-i drumul, căci strigă după noi.” Drept răspuns, El a zis : „Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel.” Dar ea a venit şi I s-a închinat, zicând : Continue reading „Dumnezeu ascultă rugăciunea [Matei 15.21-28]”

Apocalipsa 1.9-20 I În ziua Domnului eram în Duhul

Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtaş cu voi la necaz, la Împărăţie şi la răbdarea în Isus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos, din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi din pricina mărturiei lui Isus Hristos. În ziua Domnului eram în Duhul.

Şi am auzit înapoia mea un glas puternic, ca sunetul unei trâmbiţe, care zicea : „Eu sunt Alfa şi Omega, Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă. Ce vezi, scrie într-o carte şi trimite-o celor şapte biserici : la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia şi Laodiceea.”
Continue reading „Apocalipsa 1.9-20 I În ziua Domnului eram în Duhul”

Jertfa Domnului Isus (Marcu 14.26-31)

După cine te ieiDupă cine te iei în viaţă ?

După ce au cântat cântările de laudă, au ieşit pe Muntele Măslinilor. Isus le-a zis : „În noaptea aceasta toţi veţi avea un prilej de poticnire ; pentru că este scris :

„Voi bate Păstorul, şi oile vor fi risipite.” Dar, după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea.” Petru I-a zis : Continue reading „Jertfa Domnului Isus (Marcu 14.26-31)”